Vi hittade 19 synonymer till dö. Ordet dö är en synonym till förgås och gå bort och kan bland annat beskrivas som ”upphöra att leva”. Ordet kan ha flera olika betydelser. Dö är motsatsen till leva.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av dö samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Innehåll på sidan

Vilka synonymer finns till ?

Vi känner till 19 synonymer till dö. Det kan dock skilja mycket i deras ton och hur de uppfattas.

 1. avlid
 2. avlida
 3. drunkna
 4. falla
 5. förgås
 6. ge upp
 7. gå bort
 8. gå hädan
 9. gå ur tiden
 10. kapitulera
 11. kila vidare
 12. kola
 13. kola av
 14. kola vippen
 15. lämna jordelivet
 16. omkomma
 17. somna in
 18. stupa
 19. underkasta sig

Vad är motsatsen till ?

Vi känner till 1 motsatsord, även kallade antonymer, till dö.

 1. leva

Vad betyder ?

 1. upphöra att leva
 2. (om en växt) upphöra att leva, vissna
 3. (om ett djur) upphöra att leva
 4. förlora stämningen, gå mot sitt slut utan återvändo
 5. (om en maskin eller annan anordning) stanna; upphöra att gå alternativt sluta att fungera; gå sönder
 6. (bildligt) ta slut dramatiskt, likt en död

Hur böjs ?

 1. dog
 2. dör
 3. dött

Hur kan ordet användas?

Det saknas exempel på hur dö kan användas.

Hur används ordet i svenska tidningar?

Exemplen nedan är hämtade från svenska tidningar för att illustrera hur ordet dö används i vanlig text.

 1. Att färre drabbas och dör av stroke och hjärtinfarkt är ingen ny trend, utan en utveckling som pågått länge till följd av mer hälsosam livsstil och effektiva förebyggande åtgärder inom vården.
 2. Enligt Reuters finns en stor rädsla i landet att turismen kring revet ska dö ut vid en sådan listplacering.
 3. Om man inte hade gjort så hade den svenska modellen dött ut på sikt, säger han.
 4. – Om någon dör i 50–årsåldern kan det också vara ett hjärtstopp, säger han till Echo Moskvy i sitt eget lördagsprogram.
 5. Uppgörelsen, där Sverker dog, var ett led i maktkampen om Sverige mellan de två ätterna.
 6. De hävdar att de gjort vad situationen krävde och att de skjutit direkt på personerna som dog.
 7. Tusentals liv har räddats här, men många har också dött i sviterna av covid–19.
 8. – Om hon inte varit likgiltig för att flickan skulle dö så har hon i alla fall varit medveten om riskerna och ändå låtit bli – och då borde hon dömas för grovt vållande till annans död – precis som tingsrätten ansåg.
 9. Personerna var i åldrarna 18–45 när de dog.
 10. Sen har man en personlig trygghet i att man har liten risk för allvarlig sjukdom och liten risk att dö när man är vaccinerad, framför allt tre veckor efter första dosen och sen efter andra dosen.
 11. – De ska snart kläckas och om en vecka är det för torrt här och då dör grodorna.
 12. Det är fortfarande oklart hur många som omkommit – lokala myndigheter befarar att fler än 150 människor kan ha dött.
 13. Hon var en bysantinsk prinsessa som när hennes far, kejsare Alexios I, dog år 1118 försökte ta makten tillsammans med sin make.
 14. Att djur dör av värmeslag, vattenbrist och hunger under långa transporter är en skandal av stora proportioner.
 15. Läxan jag lärt mig är att influencerskap verkar i två riktningar, Neogrotesk måste dö för att jag ska undkomma påverkans­maskineriet.


Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är förgås en synonym till dö. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser. T.ex. är leva motsatsen till dö.