decentralisera

Decentralisera kan bland annat beskrivas som ”gör en verksamhet mindre centralstyrd”. Ordet är motsatsen till centralisera.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av decentralisera och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till decentralisera

Det saknas synonymer. Föreslå nya synonymer till decentralisera.

Motsatsord till decentralisera

centralisera

Vad betyder decentralisera?

 1. gör en verksamhet mindre centralstyrd
 2. sprida ut någon verksamhet från att ha varit koncentrerad till en plats, till att vara distribuerad över ett flertal platser, ofta med geografisk spridning
 3. minska inflytande eller makt som en central styrande institution har genom att dela upp och sprida ansvaret över flera institutioner, ofta med geografisk spridning

Böjningar av decentralisera

 1. decentralisera
 2. decentraliserad
 3. decentraliserade
 4. decentraliserades
 5. decentraliserar
 6. decentraliseras
 7. decentraliserat
 8. decentraliserats

Exempel på hur ordet decentralisera kan användas

Det saknas exempel.

Exempel på hur ordet decentralisera används i svenska tidningar

 1. Istället för att byta spår till en mer integritetsvänlig decentraliserad modell, har franska staten istället bett Apple att ändra grundinställningen i Iphone så att Bluetooth alltid är på i bakgrunden.
 2. I det här fallet används dock en decentraliserad (ett i det här fallet aningen missvisande ordval, som vi ska återkomma till) metod med hjälp av BLE, som står för bluetooth low energy.
 3. Det här handlar i grunden om en ideologisk tro på småskalighet, kooperativ och decentraliserad elproduktion som ska slå sönder oligopolen.
 4. En blockkedja är en decentraliserad databas, där identiska kopior finns på alla noder (datorer) i nätverket.
 5. – Fokus ligger nu på implementering och tester och att bättre förstå designprinciperna för en decentraliserad applikation som kan driftsättas på EBSI.
 6. Vi är tvungna att decentralisera ebolavården till lokala vårdinrättningar och vi måste bredda tillgången till sjukvård generellt.
 7. – Hon har en stark bakgrund av att driva fram resultat i en decentraliserad miljö – egenskaper som väger tungt sett till de utmaningar GE står inför, säger Culp till tidningen.
 8. Smarta nät ger också möjlighet till en mer decentraliserad elproduktion än vad vi har haft hittills.
 9. Författarna sätter bland annat Sverige i kontrast till den amerikanska frihetssträvan att decentralisera makten, skydda familjen och den lokala gemenskapen, och försvara religionen från statliga ingrepp.
 10. – Vi har haft en fördel i vår decentraliserade struktur.
 11. Uppsala ville då inte längre ensamma stå för cert–funktionen och vi bestämde oss för att sprida ansvaret över fler lärosäten och arbeta decentraliserat.
 12. Men nu blir filmproduktionen i Kina bättre och bättre, branschen är mer decentraliserad eftersom det blivit billigare att spela in film, så staten har inte längre koll på allt som görs.
 13. För att verkligen kvalificera som blockkedja gäller det nämligen att några grundkomponenter finns på plats – distribution, kryptering och oföränderlighet den ska vara decentraliserad och det ska finnas någon form av tokens, värdebärare, inblandat.
 14. Nu står det dessutom klart att det Kinesiska kommunistpartiet vill att medlemmar ska intyga sin lojalitet gentemot partiet via en decentraliserad app som baseras på just blockkedjor.
 15. I Rojava innebär det delat ledarskap mellan kvinnor och män, decentraliserad demokrati och erkännande åt alla folkgrupper i området.
 16. Det nya programmet går under rubriken ”Jämlikhet och trygghet i ett decentraliserat samhälle”.
 17. Det beror på att vi har ett av världens mest decentraliserade förvaltningssystem där politikerna inte lägger sig i.
 18. – Vi jobbar med en mer decentraliserad struktur och ett tydligare ägarskap ute i de affärsdrivande verksamheterna sedan förra året när vi introducerade en ny strategi och en ny organisation.
 19. Vi måste hitta vår nya roll i delningsekonomin och en decentraliserad mikroproduktion av el.
 20. Han beskriver det svenska valsystemet som "robust" eftersom det är manuellt och decentraliserat.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till decentralisera är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser. T.ex. är centralisera motsatsen till decentralisera.