decentraliserad

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av decentraliserad och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till decentraliserad

Det saknas synonymer. Föreslå nya synonymer till decentraliserad.

Motsatsord till decentraliserad

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till decentraliserad.

Vad betyder decentraliserad?

Det saknas betydelser. Föreslå nya betydelser av decentraliserad.

Böjningar av decentraliserad

 1. decentraliserad

Exempel på hur ordet decentraliserad kan användas

Det saknas exempel.

Exempel på hur ordet decentraliserad används i svenska tidningar

 1. Istället för att byta spår till en mer integritetsvänlig decentraliserad modell, har franska staten istället bett Apple att ändra grundinställningen i Iphone så att Bluetooth alltid är på i bakgrunden.
 2. I det här fallet används dock en decentraliserad (ett i det här fallet aningen missvisande ordval, som vi ska återkomma till) metod med hjälp av BLE, som står för bluetooth low energy.
 3. Det här handlar i grunden om en ideologisk tro på småskalighet, kooperativ och decentraliserad elproduktion som ska slå sönder oligopolen.
 4. En blockkedja är en decentraliserad databas, där identiska kopior finns på alla noder (datorer) i nätverket.
 5. – Fokus ligger nu på implementering och tester och att bättre förstå designprinciperna för en decentraliserad applikation som kan driftsättas på EBSI.
 6. – Hon har en stark bakgrund av att driva fram resultat i en decentraliserad miljö – egenskaper som väger tungt sett till de utmaningar GE står inför, säger Culp till tidningen.
 7. Smarta nät ger också möjlighet till en mer decentraliserad elproduktion än vad vi har haft hittills.
 8. Men nu blir filmproduktionen i Kina bättre och bättre, branschen är mer decentraliserad eftersom det blivit billigare att spela in film, så staten har inte längre koll på allt som görs.
 9. För att verkligen kvalificera som blockkedja gäller det nämligen att några grundkomponenter finns på plats – distribution, kryptering och oföränderlighet den ska vara decentraliserad och det ska finnas någon form av tokens, värdebärare, inblandat.
 10. Nu står det dessutom klart att det Kinesiska kommunistpartiet vill att medlemmar ska intyga sin lojalitet gentemot partiet via en decentraliserad app som baseras på just blockkedjor.
 11. I Rojava innebär det delat ledarskap mellan kvinnor och män, decentraliserad demokrati och erkännande åt alla folkgrupper i området.
 12. – Vi jobbar med en mer decentraliserad struktur och ett tydligare ägarskap ute i de affärsdrivande verksamheterna sedan förra året när vi introducerade en ny strategi och en ny organisation.
 13. Vi måste hitta vår nya roll i delningsekonomin och en decentraliserad mikroproduktion av el.
 14. Bitcoin cash och bitcoin drivs av samma idéer med en decentraliserad valuta som inte styrs av någon bank eller något land.
 15. Framför allt är makten över valutan decentraliserad.
 16. Men om man har en decentraliserad valuta så kan man inte hindra någon från att använda den.
 17. Med Enerchain kan energibolag anonymt skicka ordrar till en decentraliserad liggare.
 18. Eftersom Hand in Hand är en kraftigt decentraliserad organisation beslutar den inhemska personalen i Kenya vilket område de ska jobba i och hur projektet ska anpassas för att få bäst effekt.
 19. Den kan nu koncentrera sig på att utveckla de digitala tjänsterna och bygga en mer decentraliserad, kundorienterad affär.
 20. När nu Ica lanserade sitt andra stora initiativ kring e–handeln blev det en decentraliserad modell där lokala handlare driver sina egna nätbutiker.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till decentraliserad är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.