delpension

Delpension kan beskrivas som ”pension i stället för lön för en del av arbetstiden; pensionen kan man få om man är mellan 61 och 65 år gammal och arbetar för staten eller kommunen”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av delpension och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till delpension

Det saknas synonymer. Föreslå nya synonymer till delpension.

Motsatsord till delpension

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till delpension.

Vad betyder delpension?

  1. pension i stället för lön för en del av arbetstiden; pensionen kan man få om man är mellan 61 och 65 år gammal och arbetar för staten eller kommunen

Exempel på hur ordet delpension kan användas

Det saknas exempel.

Exempel på hur ordet delpension används i svenska tidningar

  1. Utöver detta vill man lyfta lägstalönerna, fortsätta göra avsättning till delpensioner och att arbetsgivarna gör upp en plan så att anställda inte hejdas i sin yrkes– eller löneutveckling efter föräldraledighet.
  2. Det är Unionens namn på delpension för den som utan alltför stort ekonomiskt avbräck vill trappa ned de sista åren i arbetslivet.
Ordet delpension uppdaterades 2019-11-05.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till delpension är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.