deltagande

Deltagande är synonymt med engagemang och medkänsla och kan bland annat beskrivas som ”medverkan”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av deltagande och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till deltagande

anslutning, engagemang, medkänsla, medlidsam, medverkan, medverkande, närvaro, participation, sympati

Motsatsord till deltagande

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till deltagande.

Vad betyder deltagande?

 1. medverkan
 2. medlidande, sympati
 3. presensparticip av delta resp. deltaga
 4. medkännande

Böjningar av deltagande

 1. deltagande
 2. deltagandes
 3. deltagandet
 4. deltagandets

Exempel på hur ordet deltagande kan användas

 1. för att bli godkänd på kursen krävs aktivt deltagande på lektionerna
 2. tusentals människor kom till begravningen för att visa sitt deltagande med offren

Exempel på hur ordet deltagande används i svenska tidningar

 1. Oppositionens storstrejk den 26 oktober fick ett brett deltagande, men rubbade inte diktatorn.
 2. Bland de nya skärpta råden finns avrådan från deltagande i exempelvis fester, möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar.
 3. Inte heller utifrån den syn på jämlikhet som ett deltagande och inte bara en rättighet som genomsyrar hans politiska analyser.
 4. Möjligen är elevresultatet något högt, därför att de deltagande eleverna valt studieförberedande program och gruppen innehöll något fler flickor än pojkar, och flickor brukar ha något bättre resultat.
 5. Nyvalet måste ske "på ett transparent sätt med deltagande av internationella observatörer", uppger ledarna i ett gemensamt uttalande efter att ha sammanträtt i estniska Tartu, rapporterar USA–finansierade Radio Liberty.
 6. – Vi måste få världen att förstå att det nu är hög tid att ta ställning för Hongkong, säger 23–årige Joshua Wong utanför en domstol, där han står åtalad för deltagande i 2019 års demokratiprotester.
 7. Om det är en bra investering är deras deltagande minst lika ”naturligt” som skattebetalarnas.
 8. Jag känner ett djupt deltagande med offrens vänner och familjer.
 9. Där har man bland annat fokuserat på områdena folkrätt, kvinnors deltagande och klimat– och säkerhet, skriver NRK.
 10. I min bok föreslår jag begreppen ”deltagande socialism” och ”social–federalism” för att beskriva dessa skeenden och sätta dem i perspektiv.
 11. I flertalet andra länder ”bygger de värnpliktigas deltagande på frivillighet”, till exempel i Norge och Finland, enligt en rapport från riksdagens utredningstjänst.
 12. Hon tränade och körde flera ponnyer genom åren och främsta meriten blev deltagandet i kusk–SM.
 13. Systemet ska bygga på frivilligt deltagande.
 14. Teamet på BUT ska också ha upplevt problem med lågt deltagande på utbildningar, samt att intervjuare hade bristande kompetens och inte förberett sig.
 15. Bortennisen under OS i Tokyo kommer att ha svenskt deltagande i herrarnas lagtävling.
 16. Och hon utesluter inte svenskt deltagande i en eventuell internationell insats på plats.
 17. Han uttryckte samtidigt sitt deltagande i sorgen med de drabbade.
 18. Skärpta bestämmelser om att barnens och elevernas deltagande i konfessionella inslag i utbildningen ska vara frivilliga.
 19. Där har vi också svenskt deltagande på gång.
 20. Med över 72 procents deltagande ligger de till och med över rikssnittet, både bland pojkar (78 procent) och bland flickor (66 procent).

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till deltagande är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är engagemang en synonym till deltagande. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.