desmosom

Desmosom kan beskrivas som ”(cellbiologi) speciell sorts område där två celler sitter ihop med vandra via ett proteinkomplex och med varandras intermediära filament (t.ex. keratinfilament)”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av desmosom och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till desmosom

Det saknas synonymer. Föreslå nya synonymer till desmosom.

Motsatsord till desmosom

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till desmosom.

Vad betyder desmosom?

  1. (cellbiologi) speciell sorts område där två celler sitter ihop med vandra via ett proteinkomplex och med varandras intermediära filament (t.ex. keratinfilament)

Böjningar av desmosom

  1. desmosom
  2. desmosomen
  3. desmosomens
  4. desmosomer
  5. desmosomerna
  6. desmosomers
  7. desmosoms

Exempel på hur ordet desmosom kan användas

Det saknas exempel.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till desmosom är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.