Synonymer till Diskrimineringsombudsmannen

Vi känner till en synonym till Diskrimineringsombudsmannen. Ordet Diskrimineringsombudsmannen är synonymt med DO och kan beskrivas som ”en myndighet som har till uppgift att motverka alla slag av diskriminering”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av Diskrimineringsombudsmannen samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Alla synonymer till Diskrimineringsombudsmannen

 1. DO

Vad är motsatsen till Diskrimineringsombudsmannen?

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till Diskrimineringsombudsmannen.

Vad betyder Diskrimineringsombudsmannen?

 1. en myndighet som har till uppgift att motverka alla slag av diskriminering

Hur böjs Diskrimineringsombudsmannen?

 1. Diskrimineringsombudsmannen
 2. DO

Hur kan ordet Diskrimineringsombudsmannen användas?

Det saknas exempel på hur Diskrimineringsombudsmannen kan användas.

Hur används ordet Diskrimineringsombudsmannen i svenska tidningar?

Exemplen nedan är hämtade från svenska tidningar för att illustrera hur ordet Diskrimineringsombudsmannen används i vanlig text.

 1. Diskriminering som hör ihop med religion eller tro ska kartläggas av Diskrimineringsombudsmannen, har regeringen beslutat.
 2. Bland dem som är positiva finns Diskrimineringsombudsmannen.
 3. Nyligen kom Diskrimineringsombudsmannen (DO) fram till att förbud mot huvudduk strider mot diskrimineringslagen.
 4. Diskriminering på grund av ålder, etnisk tillhörighet eller funktionsnedsättning –ett 60–tal anmälningar om tips om diskriminering kopplat till pandemin har kommit in till Diskrimineringsombudsmannen (DO), rapporterar Sveriges Radio.
 5. Efter en tillsyn utreder nu Diskrimineringsombudsmannen, DO, om kommunens beslut om slöjförbud är förenligt med diskrimineringslagen.
 6. Under 2018 fick Diskrimineringsombudsmannen (DO) in 157 anmälningar – det högsta antalet sedan myndigheten bildades.
 7. DO ska utreda om SL har diskriminerat funktionsnedsatta då samtliga hissar vid Gamla stans t–banestation varit avstängda i nära två månader.
 8. Flera riksmedier skrev om händelsen, och DO, diskrimineringsombudsmannen, inledde en utredning.
 9. Inte heller Diskrimineringsombudsmannen, DO, som kan driva fall för icke–fackligt anslutna, har sett någon ökning av anmälningar som har med sexuella trakasserier att göra.
 10. Tidigare i veckan kom en rapport från DO som bland annat visar att endast fyra av tio arbetsgivare ens känner till vad de nya kraven går ut på.
 11. DO och arbetsmarknadens parter måste också arbeta förebyggande för att motverka sexuella trakasserier och övergrepp i arbetslivet.
 12. Diskrimineringsombudsmannen, DO, ställer nu arbetsgivarna mot väggen för bristande gehör för den skärpta Diskrimineringslagen.
 13. Den föreslår också att Polismyndigheten undersöker möjligheten till ett X som könsmarkör i pass och att Boverket och Diskrimineringsombudsmannen ska ta fram vägledning för hur flexomklädningsrum kan utformas.
 14. Kjellson har jobbat med Plattform Produktion och anmälde bolaget till Diskrimineringsombudsmannen.
 15. Nu får de av DO till den 31 januari på sig att bland annat svara på hur de ställer sig till om en person som inte stämmer in på beskrivningen söker tjänsten.
 16. Haft möte med regeringen, TCO, Sako, SKL, Svenskt Näringsliv, Arbetsgivarverket, Arbetsmiljöverket och Diskrimineringsombudsmannen.
 17. Veckorna före det breda genomslaget för metoorörelsen avgjordes det första ärende som Diskrimineringsombudsmannen (DO) drivit gällande sexuella trakasserier på svenska högskolor.
 18. Det slår Diskrimineringsombudsmannen (DO) fast.

Synonymer till diskrimineringsombudsmannen

Diskrimineringsombudsmannen kan beskrivas som ”myndighet som övervaker att ingen diskrimineras på grund av kön, sexuell läggning eller funktionshinder”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av diskrimineringsombudsmannen samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Alla synonymer till diskrimineringsombudsmannen

Det saknas synonymer. Föreslå nya synonymer till diskrimineringsombudsmannen.

Vad är motsatsen till diskrimineringsombudsmannen?

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till diskrimineringsombudsmannen.

Vad betyder diskrimineringsombudsmannen?

 1. myndighet som övervaker att ingen diskrimineras på grund av kön, sexuell läggning eller funktionshinder

Hur böjs diskrimineringsombudsmannen?

 1. diskrimineringsombudsmannen

Hur kan ordet diskrimineringsombudsmannen användas?

Det saknas exempel på hur diskrimineringsombudsmannen kan användas.

Hur används ordet diskrimineringsombudsmannen i svenska tidningar?

Exemplen nedan är hämtade från svenska tidningar för att illustrera hur ordet diskrimineringsombudsmannen används i vanlig text.

 1. Flera riksmedier skrev om händelsen, och DO, diskrimineringsombudsmannen, inledde en utredning.
 2. Vad som menas med "skäliga åtgärder" bedöms från fall till fall, enligt diskrimineringsombudsmannen.


Vad är en synonym och ett motsatsord?

Ordet synonym kommer från de grekiska orden 'syn' (samman) och 'onoma' (namn). En synonym är alltså ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är DO en synonym till Diskrimineringsombudsmannen. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.

Du kanske också är intresserad av dessa ord?