disputation

Synonymer till disputation

ordstrid

Motsatsord till disputation

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till disputation.

Vad betyder disputation?

 1. offentlig granskning (och försvar) av en doktorsavhandling
 2. akademisk akt där en doktorand inför publik försvarar sin doktorsavhandling, lärd strid

Exempel på hur disputation används i svenska tidningar

 1. Det är disputation på Medicinareberget i Göteborg och Christer Mattsson är nervös.
 2. Hon handledde ett tiotal doktorander fram till disputation, men präglade i praktiken en hel generation genom sin intensiva närvaro, sin kritiska blick, sitt skarpa intellekt och sina högt ställda krav.
 3. Efter disputationen arbetade han vid Uppsala universitet som universitetslektor i franska och slutade sin karriär som professor.
 4. Antikhistorien hade inte en lika stark ställning i Sverige som i många andra länder och efter disputationen fick Bengt istället en tjänst i antikhistoria vid Köpenhamns universitet där han kom att stanna hela sitt yrkesverksamma liv.
 5. Det blev disputation, docentur och professur.
 6. Antikhistorien hade inte en lika stark ställning i Sverige som i många andra länder och efter disputationen fick Bengt i stället en tjänst vid Köpenhamns universitet där han kom att stanna hela sitt yrkesverksamma liv.
 7. Efter disputationen arbetade Johan under en kort tid vid Högskolan i Gävle men kom tillbaka till Stockholms universitet 2008, denna gång som lektor och med ett uppdrag som studierektor för socionomutbildningen.
 8. Han handledde fler än 20 studenter fram till disputation.
 9. – Nästan all forskning visar att handledaren är avgörande för inte bara doktorandens väg till disputation utan också för personens väg efter disputationen.
 10. Leiderstam tillhör de första konstnärerna i Sverige som gått en konstnärlig forskarutbildning och har sedan sin disputation sysslat med konsthistoriska utgrävningar – frågor om representation, perception, autenticitet.
Källor

Hjälp till att lära upp ordgurun

Är banna en synonym till utskällning?


Föreslå nya synonymer

Hjälp till att bygga upp ordguruns ordförråd.
Föreslå nya synonymer, motsatsord och definitioner av disputation

Rapportera fel

Är det något som inte stämmer på den här sidan?
Rapportera fel

Vad tycker du?

Har du några idéer om hur ordguru.se kan bli bättre?
Lämna förslag och synpunkter

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är ordstrid en synonym till disputation. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.