djup

Synonymer till djup

djupt, fyllig, ingående

Motsatsord till djup

grund

Vad betyder djup?

 1. som har stort avstånd till botten; som går långt ner eller in
 2. kraftig, stark
 3. låg, dov (om röst eller ton)
 4. avståndet från ytan till botten; ställe långt ner (eller in)
 5. som sträcker sig långt i längddimensionen parallellt med en (ofta markens) ytnormal
 6. (om möbler, i synnerhet skåp) som sträcker sig långt från möbelns framsida
 7. som tar upp mycket om ett visst, ofta filosofiskt, ämne
 8. mörk röst
 9. något som är djupt eller det att vara djup
 10. mått på hur djupt något är
 11. plats på sjön där djupet är mycket större än i övrigt

I uttryck:

 1. går på djupet med något = går igenom något grundligt

Exempel på hur djup kan användas

 1. en djup brunn
 2. djupa skogar
 3. djupa tallrikar
 4. ett djupt sår
 5. djup sömn
 6. en djup kris
 7. ett djupt andetag
 8. hon kände djup oro
 9. han är djupt religiös
 10. en djup basröst
 11. hans djupa stämma
 12. hon dök till tre meters djup
 13. han drogs ner i djupet av en jättevåg

Exempel på hur djup används i svenska tidningar

 1. Då var hennes depression så djup att hon knappt kunde prata.
 2. Då förstod jag hur djupt rotad misstänksamheten mot Macron och hans förflutna inom bankväsendet var.
 3. Våra stereotyper sitter väldigt djupt då de har starkt överlevnadsvärde.
 4. Avsikten är att ta reda på vad som finns på större djup.
 5. Ju mer vi försöker bli av med en tanke desto djupare sitter den fast i vår hjärna.
 6. Kontexten är ett djupt urvattnat intellektuellt och politiskt klimat där vad som känns sant är viktigare än vad som är sant.
 7. ”Deras kärlek var sann och djup.
 8. Det stöd för rasskillnader, kulturkonflikter och politisk polarisering som Trump gett kommer att lämna djupa spår efter sig.
 9. Och där, i detta unika isolerade land gräver du djupt ner i den varma marken, ja, all mark blir varmare längre ner.
 10. Eller snarare tron på att det finns en djupare mening med att spela fotboll.
Källor

Föreslå nya synonymer

Hjälp till att bygga upp ordguruns ordförråd.
Föreslå nya synonymer, motsatsord och definitioner av djup

Rapportera fel

Är det något som inte stämmer på den här sidan?
Rapportera fel

Vad tycker du?

Har du några idéer om hur ordguru.se kan bli bättre?
Lämna förslag och synpunkter

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är djupt en synonym till djup. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser. T.ex. är grund motsatsen till djup.