doktrin

Synonymer till doktrin

credo, instruera, lära, populism, teori, tro

Motsatsord till doktrin

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till doktrin.

Vad betyder doktrin?

 1. riktlinje för (utrikes)politik, (politisk) handlingslinje
 2. lära; lärosats; vetenskap

Exempel på hur doktrin kan användas

 1. Bushs doktrin om förebyggande krig

Exempel på hur doktrin används i svenska tidningar

 1. I svensk säkerhetspolitisk doktrin måste finnas en beredskap att agera mot andra länders aggression även när den sker i den gråa zonen.
 2. Få människor torde i dagens Sverige ha något att invända mot denna doktrin.
 3. Politiska idéer som inte är inskrivna i den officiella doktrinen, betraktas som felaktiga.
 4. Men Topychkanov menar att den ryska doktrinen gör det möjligt för Ryssland att använda kärnvapen i två scenarion.
 5. I stället för att köpa den nyliberala doktrinen om att vi alla är fria att göra välavvägda val bör skulden för utsläppen överföras från ”användare” till ”profitörer”.
 6. Mer sanningsnära är nog att folket uppskattar försvarsministern och relativt okritiskt köpt hans doktrin om ökad militär förmåga och fördjupade internationella samarbeten.
 7. Den svenska regeringens linje menar Peter Hultqvist markerar att Sverige inte ändrar den säkerhetspolitiska doktrinen och att Sverige genom samarbeten tar ansvar för säkerheten i norra delen av Europa.
 8. Ett medlemskap i Nato skulle innebära att också Sverige ansluter sig till denna doktrin.
 9. Det är inte den part som har det tekniskt bästa vapnet som vinner utan den med den bästa doktrinen, påminner Peter W Singer.
 10. Men denna formulering upphöjer inte mångkulturalism till allenarådande politisk doktrin, åtminstone inte i den form som flera av riksdagens partier praktiserar den.
Källor


Föreslå nya synonymer

Hjälp till att bygga upp ordguruns ordförråd.
Föreslå nya synonymer, motsatsord och definitioner av doktrin

Rapportera fel

Är det något som inte stämmer på den här sidan?
Rapportera fel

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är lära en synonym till doktrin. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.