drag

Drag är synonymt med egenskap och karaktär och kan bland annat beskrivas som ”teckning, linje ”. Ordet kan ha flera olika betydelser. Drag används i uttrycket ”i korta drag” som betyder ”i korthet”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av drag och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till drag

aktivitet, anlag, anstrykning, drivkraft, egenskap, hålligång, karakteristisk, karaktär, karaktärsdrag, kännetecken, vind, ös

Motsatsord till drag

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till drag.

Vad betyder drag?

 1. teckning, linje 
 2. ansiktsuttryck; utseende
 3. inre egenskap
 4. flyttning av spelpjäs
 5. liten bit metall med krokar som används vid fiske
 6. (kall) luftström
 7. ett bete vid spöfiske
 8. (schack, och andra brädspel) moment som består av en pjäsförflyttning eller placering; jämför flytt i exempelvis backgammon
 9. ett säreget utseende eller beteende
 10. konstant och kännbar rörelse hos luften inomhus beroende på otäta väggar, fönster eller dörrar
 11. hålligång

Hur används drag i uttryck?

 1. i korta drag = i korthet
 2. i stora/grova drag = ungefär

Böjningar av drag

 1. drag
 2. dragen
 3. dragens
 4. draget
 5. dragets
 6. drags

Exempel på hur ordet drag kan användas

 1. hon har vackra drag, det är nog efter modern
 2. hans snålhet är ett osympatiskt drag

Exempel på hur ordet drag används i svenska tidningar

 1. I ett ovanligt drag svarar Frankrike genom att kalla hem sin ambassadör från Turkiet för konsultationer.
 2. I sista sväng satte han in sitt drag – och drog enkelt förbi och vann loppet.
 3. Neiman menar att Kalla kriget gjorde att Västtyskland, med ockupationsmakternas goda minne, i långa drag ställde in sin uppgörelse med nazismen.
 4. Forskarna drar slutsatsen att personer som tidigare haft vanliga förkylningar, orsakade av snällare coronavirus, kan ha T–celler som känner igen liknande drag hos det nya sars–cov–2.
 5. Hanteringen av ”Vaiana” (2016) är ett exempel på när Disneys nya image som woke, inkluderande och hållbarhetsmedveten, krockar med de profithungriga och imperialistiska drag som koncernen länge förknippats med.
 6. Men rollens mörka drag ser vi inte mycket av, och New York–tuffheten har ersatts av det gulligt skånska.
 7. Helt tömd på försonande drag och nedrig mot såväl familj som kollegor, existerar Kalle bara för ruschen som kommer av att publicera en riktig klickraket.
 8. De plötsliga dödsfallen gällande två tidigare chefer för den ryska antidopningbyrån (Rusada), Vyacheslav Sinev och Nikita Kamaev, som inträffade i februari 2016 övertygade honom om att hans hastiga försvinnande var rätt drag.
 9. – Lite har jag lånat av drag av mig själv.
 10. De stora dragen under 600 år.
 11. Helst ska man vara dragen.
 12. Även här är platsen ett slags limbo, ett dödens väntrum med drag av äldreboende – eller om personerna rentav redan är döda.
 13. De nationalistiska och protektionistiska dragen framträder tydligare, och triggar varandra.
 14. Kina har fördömt det kanadensiska draget och hotar med konsekvenser.
 15. I korta drag går human lean ut på att genom att sätta företagens värdeskapare – de som står på golvet – i centrum.
 16. Och hon njuter i fulla drag, bakom sina solglasögon.
 17. Själv minns jag att hennes släktingar tidigt betonade att faster Hilma inte hade några drag av ”fantasteri eller blöthet” i sitt väsen.
 18. – Är man konspiratoriskt lagd kan man tycka att det var ett smart drag av en mördare att bränna sitt utseende på det sättet.
 19. Musks drag har fått stöd av president Donald Trump.
 20. Riksbanken har därmed valt att gå emot många andra centralbanker, bland annat i USA, England och Norge, där man i stället gjort draget att genom räntesänkningar försöka ge stimulans åt ekonomin.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till drag är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är egenskap en synonym till drag. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.