drivkraft

Drivkraft är synonymt med sporre och uppmuntran och kan bland annat beskrivas som ”omständighet som inspirerar till hårdare arbete”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av drivkraft och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till drivkraft

bevekelsegrund, drag, sporre, strävan, uppmuntran, utmaning

Motsatsord till drivkraft

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till drivkraft.

Vad betyder drivkraft?

 1. omständighet som inspirerar till hårdare arbete
 2. drivande kraft, underliggande motiv, bevekelsegrund

Böjningar av drivkraft

 1. drivkraft
 2. drivkraften
 3. drivkraftens
 4. drivkrafter
 5. drivkrafterna
 6. drivkrafternas
 7. drivkrafters
 8. drivkrafts

Exempel på hur ordet drivkraft kan användas

 1. möjligheten till högre lön är en viktig drivkraft för många anställda

Exempel på hur ordet drivkraft används i svenska tidningar

 1. Det är fortfarande en stor drivkraft för mig.
 2. Klappjakten på klick, de vilseledande vinklingarna, den vinstmaximerande drivkraften bakom, ska allt det i längden ses som ett demokratiproblem? Det tycker Sebastian Mattsson.
 3. På Aibel insåg Sengupta att om han bara fokuserade på sitt eget kompetensområde, så kom han bara halvvägs dit han ville vara om han inte lät företagets prioriteringar vara drivkraften bakom beslutsfattandet.
 4. Det som ännu starkare binder Patrik och Aleyna samman är drivkraften att vilja skapa förändring och en bättre inte­gration i landet.
 5. – Det är givetvis mycket av drivkraften.
 6. Hos värddjuren finns en evolutionär drivkraft att ändra form och beteende för att skaka av sig parasiterna, och parasiterna följer efter för att hålla sig kvar.
 7. Jag tycker om att få andra att skratta, det är min drivkraft.
 8. Men däremot behöver vi fundera igenom ansvarsfördelning, om det är goda villkor och drivkrafterna (för privat verksamhet) leder rätt, säger han.
 9. – Det skapar en stark drivkraft och motivation, och då kan man stå ut med andra saker som inte funkar, men långsiktigt gör det inte det, säger Anki Udd.
 10. Vi har alla olika preferenser, drivkrafter eller sätt att kommunicera.
 11. – Just pengar är en drivkraft i kriminalitet så det är jättebra att vi har lyckats komma åt pengarna och att tingsrätten har förverkat dom, säger kammaråklagare Frida Molander till SVT Jämtland.
 12. – Den starka drivkraften där är framför allt att de köper in relativt högkvalitativa produkter med bra rabatter, eftersom de kan förhandla ner priserna, säger Monica Bruvik, senior detaljhandelsanalytiker på Handelns undersökningsinstitut (HUI).
 13. Den starkaste drivkraften bakom den ökande polariseringen i Sverige är inte politik, utan teknik.
 14. Enligt läkaren bakom utlåtandet var mannens drivkraft att ”tillskansa sig sexuell tillfredställelse”.
 15. – Klimatet är också en stor drivkraft, säger Thobias.
 16. Anders Blomquist tror att den stressfraktur som Stina Nilsson nu fått kan bero på Stina Nilssons enorma drivkraft för att bli bättre.
 17. ”Ockuperat!” är både en vittnesskildring och en akademisk undersökning men kanske framför allt en början på en kartläggning av en ockupationernas historia, dess inbördes relationer, ockupanternas drivkrafter och det omgivande samhällets syn på dem.
 18. De vet att skillnader behövs för att drivkrafterna ska fungera.
 19. När vi släpptes fria kändes det som rätt tillfälle att vända våra drivkrafter till någonting större, på rätt sida av lagen.
 20. Många av de som flytt har en enorm styrka och drivkraft.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till drivkraft är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är sporre en synonym till drivkraft. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.