effektiv

Effektiv är synonymt med verkningsfull och fruktbärande och kan bland annat beskrivas som ”som ger bra (och snabbt) resultat, verkningsfull”. Ordet är motsatsen till ineffektiv.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av effektiv och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till effektiv

fruktbärande, verkningsfull

Motsatsord till effektiv

ineffektiv

Vad betyder effektiv?

 1. som ger bra (och snabbt) resultat, verkningsfull
 2. (fysik, allmänt) som har hög effekt; som utför mycket arbete på kort tid, även för icke-fysikaliska definitioner av "arbete"
 3. (fysik, allmänt) som har hög verkningsgrad, även för icke-fysikaliska resonemang

Böjningar av effektiv

 1. effektiv
 2. effektiva
 3. effektivare
 4. effektivast
 5. effektivaste
 6. effektive
 7. effektivt

Exempel på hur ordet effektiv kan användas

 1. en effektiv behandlingsmetod
 2. de arbetade effektivt och blev färdiga tidigare än beräknat

Exempel på hur ordet effektiv används i svenska tidningar

 1. Tack vare bärplanet ligger effektiv marschhastighet på mellan 19–23 knop.
 2. Genom att förstå tre vanliga myter om multitasking kan du använda tiden mer effektivt.
 3. Han ser nu ett behov av att samordna kommunens olika förvaltningar för att arbeta mer effektivt med de problem som märks på orten.
 4. Livsmedelsindustrin är på många plan redan bra på att producera säker mat på effektiva sätt.
 5. Mälarenergi använder denna information för att beräkna hur de ska köra sitt fjärrvärmeverk så effektivt som möjligt under dygnet.
 6. Den nya migrationspolitiken ska enligt regeringen vara långsiktigt hållbar, human, rättssäker och effektiv.
 7. Och tvingas vi bli protektionister, är Europa den enda effektiva nivån, säger Krastev.
 8. I AI–världen gäller ju effektivare AI–modellen är, desto snabbare ändrar den beteende och desto snabbare blir den daterad.
 9. De enda som reagerade snabbt och effektivt var det lokala brandvärnet och frivilliga från trakten.
 10. SL räknar dessutom på att varje fuskåkare istället skulle ha köpt en egen enkelbiljett till fullpris snarare än ett månadskort eller rabatterade biljetter – ett effektivt sätt att ytterligare höja uppskattningen.
 11. Det har varit en av få plattformar för fritt och effektivt uttryck i Turkiet, säger Yaman Akdeniz, professor vid Bilgi–universitetet i Istanbul.
 12. I personutredningen undersöks personens liv och vänner, och om det finns en risk att personen kan begå brott igen, samt om frivård skulle vara effektivt för personen.
 13. Låg högt med försvarsspelet, ställde om effektivt, och hittade ofta öppningar på vänsterkanten genom Axel Björnström och Stefano Vecchia.
 14. Sverige ligger egentligen inte så mycket efter andra länder vad gäller själva vården, men vi måste bli mer effektiva och bygga en vårdstruktur där gravida med depressiva symptom ska kunna få snabb hjälp utan tidsödande remisser, säger Alkistis Skalkidou.
 15. Ur miljösynpunkt vore det bra om denna typ av energieffektiviserande och kundvänliga funktioner uppmuntrades med någon form av incitament vid sidan av ett effektivare bonus–malus enligt mina tidigare debattartiklar.
 16. "Den kinesiska ambassaden i Nigeria har aktiverat sin krislägesmekanism, anhåller om att Nigeria vidtar effektiva åtgärder för att söka efter den kinesiska personal som togs", skriver departementet.
 17. De ska kunna agera snabbt och effektivt, säger Lena Hallengren.
 18. I ett uttalande citerar den kinesiska regeringen samtidigt utrikesminister Wang Yi om att Peking kommer att "effektivt försvara sin territoriella suveränitet" men också "upprätthålla fred i gränsområdena".
 19. En elbil som drivs med bränsleceller och vätgas är betydligt mer effektiva än bilar som drivs med förbränningsmotorer – närmare 50 procents verkningsgrad, jämfört med 20–30 procent för en bensin­driven bil.
 20. Det är inte bara att vi ska ”vara snälla mot de stackarna” utan om ifall vi ska få till en effektiv information, eller få till en förändring som verkligen funkar, så måste vi göra det tillsammans med dem de berör, säger Henry Ascher.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till effektiv är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är verkningsfull en synonym till effektiv. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser. T.ex. är ineffektiv motsatsen till effektiv.