effektuera

Synonymer till effektuera

betjäna, expediera, förse, genomdriva, genomföra, leverera, utföra, verkställa, överlämna

Motsatsord till effektuera

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till effektuera.

Vad betyder effektuera?

  1. verkställa, genomföra, klara av

Exempel på hur effektuera används i svenska tidningar

  1. Just nu effektueras en uppföljande order på ytterligare fyra maskiner, med smärre uppdateringar utifrån erfarenheter man gjort med den första batchen.
  2. Exitskattens syfte är att i Sverige effektuera det andra ledet i vår traditionella dubbelbeskattning av bolagsinkomst vid en avyttring av bolaget och föreslås ersätta den allt sedan 1983 införda tioårsregeln vilken också haft just samma syfte.
  3. Men i nästa vecka är det bara ett halvår kvar till upphandlingen ska effektueras, konstaterar Peter Gran.
Källor


Föreslå nya synonymer

Hjälp till att bygga upp ordguruns ordförråd.
Föreslå nya synonymer, motsatsord och definitioner av effektuera

Rapportera fel

Är det något som inte stämmer på den här sidan?
Rapportera fel

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är expediera en synonym till effektuera. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.