egenskap

Synonymer till egenskap

aspekt, begrepp, beskaffenhet, drag, karaktär, karaktärsdrag, kännetecken, personlighet

Motsatsord till egenskap

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till egenskap.

Vad betyder egenskap?

 1. sätt att vara; beskaffenhet, kännetecken
 2. bit information som beskriver ett objekt

I uttryck:

 1. i egenskap av (ordförande) = såsom (ordförande)

Exempel på hur egenskap kan användas

 1. han har många goda egenskaper
 2. bilen har precis de egenskaper som behövs för körning på hala vägar

Exempel på hur egenskap används i svenska tidningar

 1. Till detta bidrog hans personliga egenskaper.
 2. Nu vill forskarna undersöka vilka praktiska egenskaper det potentiella vaccinet kan ha.
 3. Enligt Triggo kombinerar fordonet både en bils och en motorcykels egenskaper i samma enhet.
 4. Tekniska textilier är material där man eftersträvar styrka, böjlighet, genomsläpplighet, eller andra egenskaper.
 5. Han hade egenskaper som gjorde honom otroligt värdefull att ha i ett lag, säger Mikael Franzén.
 6. Datan har gjort det möjligt för forskarna att dra slutsatser om atmosfärens egenskaper och de registrerade vindhastigheten till 2 293 km/h, 636,94 sekundmeter.
 7. Golv av härdat trä har många positiva egenskaper jämfört med andra golvtyper även när det gäller dessa faktorer.
 8. – Det har ju varit havsbotten i stora delar av Västsverige och när leran bildades i saltvatten fick den en typ av egenskaper som gjorde den väldigt känslig.
 9. Men att det skulle finnas någon sorts inneboende egenskap i olika transportmedels själva väsen, och att bilen automatiskt alltid skulle anses snabbast och värderas högst, är vad jag inte håller med om, säger han.
 10. Det kan ge helt nya egenskaper och samtidigt stor frihet för bilarkitekturen.
Källor


Föreslå nya synonymer

Hjälp till att bygga upp ordguruns ordförråd.
Föreslå nya synonymer, motsatsord och definitioner av egenskap

Rapportera fel

Är det något som inte stämmer på den här sidan?
Rapportera fel

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är karaktär en synonym till egenskap. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.