Synonymer till egentlig

Vi känner till 5 synonymer till egentlig. Ordet egentlig är en synonym till faktisk och reell och kan bland annat beskrivas som ”riktig, verklig”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av egentlig samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Alla synonymer till egentlig

 1. faktisk
 2. reell
 3. riktig
 4. sann
 5. verklig

Vilka ord betyder nästan samma sak som egentlig?

Detta är några av synonymerna till synonymerna ovan, alltså andrahands-synonymer till egentlig. Kanske kan dessa hjälpa dig att hitta det du söker?

 1. veritabel
 2. genuin
 3. autentisk

Vad är motsatsen till egentlig?

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till egentlig.

Vad betyder egentlig?

 1. riktig, verklig
 2. som gör skäl för sitt namn; som är ett exemplar av attributets huvudord i bokstavlig eller ursprunglig mening och i högre grad än alternativa företeelser som också benämns eller kan tänkas benämnas med samma huvudord; riktig; bokstavlig; ursprunglig

Hur böjs egentlig?

 1. egentlig
 2. egentliga
 3. egentligare
 4. egentligast
 5. egentligaste
 6. egentlige
 7. egentligt

Hur kan ordet egentlig användas?

Följande exempelmeningar visar hur egentlig kan användas.

 1. han kallades Rulle men hans egentliga namn var Rudolf

Hur används ordet egentlig i svenska tidningar?

Exemplen nedan är hämtade från svenska tidningar för att illustrera hur ordet egentlig används i vanlig text.

 1. Vid mötet upprepade Trump sina påståenden om systematiskt valfusk och påstod att han var den egentliga segraren.
 2. Afghanistan har inte heller någonsin varit i egentlig mening en självständig sammanhållen nation, utan uppdelad mellan olika regioner och etniska grupper.
 3. Jag tror att de försökte visa, eller i alla fall väcka, rimliga tvivel om den egentliga dödsorsaken, och kallade in någon medicinsk expert för det.
 4. Vänner som faller av, som varit vittnen till hans liv, att bära allt det han gjort, erfarit och drömt, bära så mycket av ett levt liv ensam – det är den egentliga döden medan han lever.
 5. I rättssalen fick såväl anhöriga till de mördade som de judar som var attentatsmannens egentliga måltavla berätta sin historia.
 6. Men statsepidemiolog Anders Tegnell menar att studien inte ger något stöd för att viruset är luftburet i egentlig mening.
 7. För laxen vill kommissionen öka fångsten med 9 procent i egentliga Östersjön, men minska med 10 procent i Finska viken.
 8. Vissa fall, menar Jan Guillou, utmynnade i domar utan egentlig bevisning där många råkade riktigt illa ut.
 9. När Viktor Säfve köpte det lilla torpet fanns här ingen egentlig skog runt huset, de gamla gärdena hade ersatts av en tät granplantering, ägd av ett skogsbolag.
 10. Men fanns någon egentlig koppling till det aktiva skolvalet, som den styrande Alliansen införde efter valet 2018? Något utrett svar på den frågan finns inte ännu.
 11. Och ingen av dem är egentligt klarlagd.
 12. Man har heller inte haft något egentligt program för det förebyggande arbetet.
 13. Genom frånvaron av sådant som scenografi och kostym blir det än mer tydligt att de namnlösa rollerna inte befinner sig i något egentligt fysiskt rum.
 14. Det är också ganska många av dessa som inte behöver ”behandling” i egentlig mening utan enbart observation.
 15. Att utmåla Sverige som något väldigt konstigt bygger inte på några egentliga fakta, sade Anders Tegnell då.
 16. – I dagsläget saknas det egentlig behandling för den här patientgruppen utan de får vänta tills man konstaterar metastaser, säger Jan–Erik Damber, professor i urologi vid Göteborgs universitet, till tidningen.
 17. Därför finns det heller ingen egentlig fix i form av uppdateringar till olika dns–servrar, men det finns konfigurationsåtgärder administratörer av dns–system kan ta till för att motverka attacken, eller dämpa effekten av en attack.
 18. Allvarligt utmanad av marknadsliberala idéer och utan egentliga svar på oljekriser och Bretton Woods och civilisationskritik och ett centerparti som bytte sida mötte socialdemokratin sjuttiotalet med högt huvud.
 19. Men efter en debatt bland experter visade det sig att slamkryparen bara har en ”tillslutningsanordning” och inga egentliga ögonlock.
 20. Det onormalt låga småhusbyggandet i Sverige är det egentliga problemet bakom ett antal utmaningar som regeringen pekar på.


Vad är en synonym och ett motsatsord?

Ordet synonym kommer från de grekiska orden 'syn' (samman) och 'onoma' (namn). En synonym är alltså ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är faktisk en synonym till egentlig. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.