Synonymer till enlighet

Enlighet kan beskrivas som ”överensstämmelse, likhet”. Ordet används i uttrycket ”i enlighet med (avtalet)” som betyder ”enligt (avtalet)”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av enlighet samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Alla synonymer till enlighet

Det saknas synonymer. Föreslå nya synonymer till enlighet.

Vad är motsatsen till enlighet?

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till enlighet.

Vad betyder enlighet?

 1. överensstämmelse, likhet

Hur används ordet enlighet i uttryck?

 1. i enlighet med (avtalet) = enligt (avtalet)

Hur kan ordet enlighet användas?

Det saknas exempel på hur enlighet kan användas.

Hur används ordet enlighet i svenska tidningar?

Exemplen nedan är hämtade från svenska tidningar för att illustrera hur ordet enlighet används i vanlig text.

 1. Den föreslagna modellen med elstöd finansierat av så kallade flaskhalsintäkter är i enlighet med regelverket.
 2. Vi lever upp till alla formella kriterier och regeringen arbetar i enlighet med den överenskommelse som slöts i somras, säger Magdalena Andersson.
 3. – Om delningen genomförs som planerat avser KPY, i enlighet med sin ägarpolicy, att söka affärs– och ägarpartners för båda företagen för att stärka deras lönsamma tillväxt.
 4. “Uppförandekoden anger specifikt att den ska ’tolkas och tillämpas i enlighet med gällande lokala lagar’ vilket innebär att svensk lag och relevanta styrdokument för skolor prioriteras och att allt som strider mot dessa inte tillämpas.
 5. Region Stockholm har, enligt budgettexten, under 2023 och 2024 inte förutsättningar att nå en ekonomi i balans i enlighet med kommunallagens krav.
 6. Där står det angivet att Sverige ska ta itu med Turkiets utvisningsbegäranden av terrormisstänkta ”snabbt och noggrant” i enlighet med internationella konventioner, men det finns inget som anger om Sverige förbinder sig att lämna ut personer.
 7. – De blir bötfällda och därefter utvisade från landet i enlighet med utlänningslagens paragraf 121 och måste lämna riket, säger polisåklagare Agnes Klem till Avisa Oslo på söndagen.
 8. Vi har därför påbörjat en process hos partiets medlemsutskott där ärendet kommer att utredas i enlighet med våra interna rutiner.
 9. Han har ju gjort förfärligt fel på väldigt många sätt och brutit både mot ett antal regler, lagar och förhållningar – och framför allt inte handlat i enlighet med god medicinsk etik.
 10. ”Därför arbetar vi för att utvisningarna kan äga rum på ett säkert och kontrollerat sätt och i enlighet med gängse internationell praxis.
 11. Cementa begär att HD genom en deldom ska ge tillstånd att i ett år ytterligare bryta sten i enlighet med det nuvarande tillståndet.
 12. Du ska fylla i talen 1–5 i varje zon i enlighet med hur många rutor zonen innehåller.
 13. – Verksamheten bemannar upp utifrån de behov som barnen har och i enlighet med de överenskommelser som vi gjort med de olika uppdragsgivarna.
 14. ”Om kvinnorna utvisas har vi en skyldighet att ta emot våra egna medborgare och ett intresse av att det sker på ett säkert sätt i enlighet med gängse internationell praxis.
 15. – När partierna skrev januariavtalet sa man att om parterna träffade en överenskommelse så skulle man lagstifta i enlighet med den.
 16. Konstnärer och kulturskapare som söker bidrag påverkas av den kulturpolitiska styrningen på ett sätt som inte är i enlighet med idealet om konstnärlig frihet.
 17. Undersökningarna ska bland annat titta på EU–kommissionens användning av Microsoft Office 365, och om den är i enlighet med integritetsreglerna och EU–domstolens beslut.
 18. Dagen därefter säger Pratasevitj – som nu riskerar dödsstraff – i en video att han erkänner att han har organiserat upplopp i Minsk, och prisar dessutom sina vakter för att de uppträder ”korrekt och i enlighet med lagen”.
 19. Detta har Skolverket informerats om – allt i enlighet med de rutiner som Riksrevisionen tillämpar i arbetet med effektivitetsgranskningar.
 20. Människorättsgruppen Amnesty kritiserar Egypten för avrättningarna av de nio, och säger i ett uttalande att de utgör bevis för att landets regering inte respekterar rätten till liv eller fullföljer sina åtaganden i enlighet med internationell rätt.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

Ordet synonym kommer från de grekiska orden 'syn' (samman) och 'onoma' (namn). En synonym är alltså ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.

Du kanske också är intresserad av dessa ord?

Ord som slutar på enlighet

Bild till ordet enlighet

Använd gärna bilden nedan om du vill länka till denna sida om ordet enlighet.

Bild med texten enlighet