enlighet

Enlighet kan beskrivas som ”överensstämmelse, likhet”. Ordet används i uttrycket ”i enlighet med (avtalet)” som betyder ”enligt (avtalet)”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av enlighet samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Vilka synonymer finns till enlighet?

Det saknas synonymer. Föreslå nya synonymer till enlighet.

Vad är motsatsen till enlighet?

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till enlighet.

Vad betyder enlighet?

 1. överensstämmelse, likhet

Hur används ordet enlighet i uttryck?

 1. i enlighet med (avtalet) = enligt (avtalet)

Hur böjs ordet enlighet?

 1. enlighet
 2. enligheten
 3. enlighetens
 4. enlighets

Hur kan ordet ordet enlighet användas?

Det saknas exempel.

Hur används ordet ordet enlighet i svenska tidningar?

 1. Det finns sedan tidigare stöd i riksdagen för att lätta på kraven i enlighet med det nuvarande förslaget permanent, men först från och med någon gång tidigt i vår.
 2. Stena Line har i enlighet med myndighetsbeslut valt att stoppa alla passagerarresor till och från Storbritannien.
 3. I april sa Centerpartiet till Sveriges Radio att pandemin gjort det svårare för ensamkommande att hitta jobb och att kraven därför borde lättas i enlighet med det förslag som regeringen har lagt.
 4. Detta i enlighet med vad man kommit överens om i vissa delstater.
 5. Varför då inte utforma den egna miljömärkningen i enlighet med det?.
 6. – Den är väldigt mycket i enlighet med vad min klient har berättat.
 7. Nour El Refai skall därför dömas för sexuellt ofredande i enlighet med gärningsbeskrivningen”, går det att läsa i domslutet.
 8. Estland, Finland och Sverige är överens om att verifikationen av informationen som presenteras i dokumentären kommer att göras i enlighet med överenskommelsen mellan Estland, Finland och Sverige från 1995.
 9. De pågående samtalen kommer enligt bolaget att genomföras i enlighet med lagstiftning och praxis i varje land och förväntas vara klara i slutet av året.
 10. När de ansökte om permanent uppehållstillstånd avslogs detta eftersom Fatmir inte hade haft en tillräckligt hög inkomst i enlighet med arbetsplatsens kollektivavtal, förklarar familjens advokat Branislav Despotovic.
 11. Genom att alla vårdnadshavare deltar i skolvalet ökar engagemanget i valet av skola och fler elever placeras i enlighet med vårdnadshavarnas och elevernas preferenser.
 12. I enlighet med våra riktlinjer och utifrån partiets ideologiska utgångspunkt, har vi uppmanat honom att helt lämna partiet.
 13. Under pandemin har antalet fysiska läkarbesök, ”i enlighet med riktlinjer från Socialstyrelsen”, behövt begränsas till de besök som inte kunnat ersättas med distanskonsultation, för att minska risken för smittöverföring.
 14. Svenska Akademien är en av tre instanser som kan väcka talan i enlighet med lagparagrafen.
 15. Han hävdar att uigurer behandlas i enlighet med samma lagar som andra etniska grupper i Kina.
 16. "I enlighet med de fyra typer av brott som tydligt stipuleras i lagen ska skolledningarna och lärarna gå igenom läro– och inlärningsmaterial i rätt tid, inkluderat böcker", skriver utbildningsmyndigheten.
 17. I polisregion Stockholm efter midnatt larmades det om 28 misshandelsfall, varav 23 blev till anmälningar, och 42 personer hanterades i enlighet med lagen om omhändertagande av berusade personer.
 18. Progressiv beskattning ifrågasattes, i enlighet med åsikten att öppnandet av Pandoras ask av äganderätt så småningom skulle destabilisera hela den sociala ordningen, ett argument som återfinns i Hayeks resonemang långt in på 80–talet.
 19. I enlighet med sin dikts omkastande logik låter hon modersdramat repeteras genom ständiga spegeleffekter, där repliker lånas, beslagtags och motsägs och rollgestalterna byter plats.
 20. ”Det är viktigt att vi inte skapar en undanträngningseffekt, utan att det sker efter läkarordination och i enlighet med myndigheternas prio–grupper”, säger Nasim Bergman Farrokhnia, chefsläkare samt kvalitets– och forskningschef på Kry.


Mer information om enlighet och synonymer

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.