enlighet

Enlighet kan beskrivas som ”överensstämmelse, likhet”. Ordet används i uttrycket ”i enlighet med (avtalet)” som betyder ”enligt (avtalet)”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av enlighet och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till enlighet

Det saknas synonymer. Föreslå nya synonymer till enlighet.

Motsatsord till enlighet

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till enlighet.

Vad betyder enlighet?

 1. överensstämmelse, likhet

Hur används enlighet i uttryck?

 1. i enlighet med (avtalet) = enligt (avtalet)

Exempel på hur ordet enlighet kan användas

Det saknas exempel.

Exempel på hur ordet enlighet används i svenska tidningar

 1. I polisregion Stockholm efter midnatt larmades det om 28 misshandelsfall, varav 23 blev till anmälningar, och 42 personer hanterades i enlighet med lagen om omhändertagande av berusade personer.
 2. Progressiv beskattning ifrågasattes, i enlighet med åsikten att öppnandet av Pandoras ask av äganderätt så småningom skulle destabilisera hela den sociala ordningen, ett argument som återfinns i Hayeks resonemang långt in på 80–talet.
 3. I enlighet med sin dikts omkastande logik låter hon modersdramat repeteras genom ständiga spegeleffekter, där repliker lånas, beslagtags och motsägs och rollgestalterna byter plats.
 4. ”Det är viktigt att vi inte skapar en undanträngningseffekt, utan att det sker efter läkarordination och i enlighet med myndigheternas prio–grupper”, säger Nasim Bergman Farrokhnia, chefsläkare samt kvalitets– och forskningschef på Kry.
 5. Regeringen har beslutat att stoppa sammankomster i Sverige till max 500 personer, i enlighet med rekommendationen från Folkhälsomyndigheten.
 6. – Utbildningsverksamheten i Huddinge kommun ska i alla sammanhang vila på vetenskaplig grund, i enlighet med skollagen.
 7. Resor till Wuhan är förbjudna i enlighet med de kinesiska statliga åtgärder som vidtagits för att innehålla spridningen av coronaviruset.
 8. Parter som inte följer dessa direktiv kommer att beläggas med sanktioner i enlighet med PEESA.
 9. Enligt kommunikationschefen ska Tillväxtverket kontakta Business Värmland ”i syfte att säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande jävsregler för att undvika framtida misstankar om opartiskhet och vänskapskorruption”.
 10. ”Kontakten med ryska kustbevakningen skedde i enlighet med svenska Kustbevakningens plan för möten med motsvarande organisationer som sysslar med samma frågor internationellt”, skriver mannen.
 11. Vid den här typen av katastrofer bedrivs polisens arbete i enlighet med riktlinjer som slagits fast av Interpol, enligt en metod som kallas DIV, Disaster Victim Identification.
 12. Det vill regeringen ändra i enlighet med utredningens förslag.
 13. I det beskrivs bland annat planer på att med helikopter förflytta trupper över Bagdad, och senare lämna landet i enlighet med önskemål från Iraks parlament och premiärminister.
 14. Han tillägger att de ansvariga kommer att få hårda straff i enlighet med lagen.
 15. Putin säger att Rysslands utsläpp av växthusgaser är lägre än i stora länder i väst men att landet ska följa sina åtaganden i enlighet med Parisavtalet.
 16. Bland annat har krematoriet i Arvika, i enlighet med beredskapsplanen, stängts i och med att vattennivån gått över 47 meter.
 17. Nu vill regeringen i enlighet med det även skärpa kraven på fordonen som myndigheterna upphandlar och köper in.
 18. Detta genomfördes i enlighet med hans numera klassiska och aggressiva värvningstaktik.
 19. Oavsett vilket land ett svenskt barn befinner sig i kan socialnämnden i den kommun där barnet har sin ”hemvist” fatta beslut om ett omhändertagande i enlighet med LVU, lagen om vård av unga.
 20. ”Inför sådana allvarliga omständigheter bekämpade Xinjiang dessa brott i enlighet med lagen samtidigt som man tog itu med grundorsakerna och gjorde sitt yttersta för att skydda medborgarnas grundläggande mänskliga rättigheter mot terrorism och extremism.
 21. Avtalen innebär att de personer som ska utvisas måste behandlas i enlighet med internationell standard vad gäller mänskliga fri– och rättigheter.
 22. – Det har jag styrt helt i enlighet med vad man gör, det är bara sista slutsatsen som är fel, att arbetet inte skulle vara utfört.
 23. Chauffören, som också var från Pakistan, greps av fransk polis medan migranterna överfördes till italienska myndigheter i enlighet med gällande regler.
 24. Byggs det i enlighet med det stål i fyrkantsprofil som fanns i det ursprungliga illustrationsförslaget skulle det kosta 3,16 miljarder kronor.
 25. Så tills ni börjar agera i enlighet med vad forskningen säger krävs så väljer jag och Fridays for Future i Sverige att inte ta emot Nordiska rådets miljöpris.
 26. Att det ska gå på första försöket är dock osannolikt, eftersom Johnson behöver två tredjedelars majoritet för ett nyval, i enlighet med en lag från 2011.
 27. Jag vet därför att anklagelser inte leder framåt, utan att det är bättre med en stilla guidning i enlighet med de instruktioner som vem–det–nu–är inte orkat komma ihåg, eller än mindre läsa.
 28. – Försäkringskassan har gett oss, som extern och oberoende aktör, uppdraget att utvärdera om Försäkringskassan har genomfört detta i enlighet med regeringsbeslutet, säger Josefin Sandström, en av de som utvärderat uppdraget hos Ramboll.
 29. Förslaget medför att den högre BNP–indexeringen inte slår igenom 2020, utan skatten vid pump kommer bara att justeras i enlighet med den allmänna prisutvecklingen.
 30. – Men kyrkan måste också utveckla en ny kultur där man verkligen känner ansvar för att att agera i enlighet med de här reglerna.
 31. Jean–Claude Arnault döms därför även för våldtäkt den 2–3 december 2011 i enlighet med åklagarens påstående i gärningsbeskrivningen i åtalspunkten 2”, skriver hovrätten i sin dom.
 32. Om det blir ett ja ligger vägen öppen för ett ordnat utträde, i enlighet med avtalet.
 33. Tillverkaren Oculentis säger sig ha agerat och rapporterat i enlighet med regelverket och avfärdar att det är fel på de återkallade linserna.
 34. Detta gör SVTs beslut väldigt problematiskt då det inte är fattat i enlighet med dess uppdrag mot allmänheten.
 35. Dessutom kan man få ersättning i enlighet med Montrealkonventionen på upp till 51.
 36. Genom att införa dessa åtgärder utövar EU sin rätt i enlighet med reglerna i världshandelsorganisationen WTO, skriver EU i ett pressmeddelande.
 37. EU har varnat för motåtgärder, men samtidigt sagt att dessa inte kommer att införas förrän tidigast om 90 dagar, i enlighet med reglerna från världshandelsorganisationen WTO.
 38. Den här nya skatten är helt i enlighet med WTO–reglerna och det finns ingen koppling mellan det här och utvecklingen på handelsområdet, hävdar Moscovici.
 39. I enlighet med ett EU–direktiv föreslår regeringen att företags möjligheter att göra skattemässiga ränteavdrag försvåras.
 40. ”Sverige kan i enlighet med sin nationella lagstiftning samarbeta med andra stater när det gäller utlämning utan bilaterala eller multilaterala avtal.
 41. Vi vill understryka att vi levererat och rapporterat vårt arbete i full transparens och i enlighet med uppdragsgivarens önskemål.
 42. Att föräldrar, enligt Europakonventionen och andra internationella konventioner, har rätt att uppfostra sina barn i enlighet med den egna religiösa uppfattningen är ett faktum som socialdemokratin har påfallande svårt att ta till sig.
 43. Enligt Kreml fortgår valet i enlighet med rådande lagar.
 44. ”Sverige underströk behovet av att Nordkorea avskaffar sitt kärnvapen– och robotprogram i enlighet med flertalet säkerhetsrådsresolutioner.
 45. ”Vår nordiska export handlas rättvist och i enlighet med etablerade internationella handelsregler.
 46. I enlighet med nya redovisningsregler kommer resultatet att redovisas som en orealiserad värdeförändring i första kvartalet.
 47. De hävdade att jag hade varit kritisk mot tanken på att kön är något som man själv väljer, vilket inte var i enlighet med deras ideologi.
 48. Brittiska företag får rätt att tillhandahålla sina tjänster i enlighet med värdlandets regler.
 49. Från skolans håll misstänker man att det har suttit där ett bra tag, men att det helt i enlighet med skolans nolltolerans ändå polisanmäldes.
 50. Regeringen föreslår nu dels lagändringar i enlighet med EU–direktivet, dels regelskärpningar som ska stävja problem på den svenska marknaden.
 51. Att det sker inte bara i enlighet med lag utan att regionen vill påtala vikten av vissa grundläggande värden, som att målet är att ”skapa goda affärer” och ”att använda skattemedlen effektivt” är alla överens om.
 52. Slutsatserna som har presenterats och diarieförts är, i enlighet med uppdragsgivarens ställningstagande, det slutliga resultatet av utvärderingen”, skriver UD.
 53. Vi ser alltid allvarligt på den här typen av avtalsbrott och har i enlighet med våra avtalsvillkor och rutiner avslutat samarbetet med underleverantören som publicerade innehållet i fråga.
 54. Föräldrar ska givetvis ha rätt att fostra sina barn i enlighet med sin övertygelse men det måste finnas proportioner.
 55. Detta måste dock göras på ett på ett etiskt, rättssäkert och vetenskapligt sätt, i enlighet med lagen.
 56. Men jag tror, i enlighet med perspektivet i min artikel, att det är mer konstruktivt att säga att jag då får formulera mig tydligare nästa gång.
 57. Malmö får inte sin första utbildningskull förrän i januari 2019 i enlighet med regeringens direktiv, säger Stefan Wehlin.
 58. Efterfrågan på bolagets fiberbaserade produkter väntas förbli stabil i enlighet "med den nuvarande goda nivån" för de flesta produktsegmenten.
 59. Och det dröjde inte lång tid förrän polisen i Falkenberg lagfört den första personen i enlighet med den nya lagen.
 60. Den första sorten handlar om kontroller i enlighet med Schengen.
 61. – Jag är inte speciellt orolig för prövningen, men det ska prövas i enlighet med de lagar och regler som finns, säger Paul Lindquist.
 62. (Alla som representerar ett parti som saknar mandat i duman har i enlighet med rysk lag samlat in 100 000 namn för att kunna ställa upp i valet).
 63. På tisdagen sa en talesperson för Kinas utrikesdepartement att Gui Minhai är föremål för ”kriminella tvångsåtgärder i enlighet med lagen”, vilket i Kina brukar vara en hänvisning till att en person sitter i häkte.
 64. – Det finns ingen anledning att inte implementera ett system där alla uppgifter som samlas in i enlighet med den här lagen krypteras, och sen kan låsas upp när till exempel polisen begär åtkomst till dem, säger Jacob Dexe.
 65. Myndigheten konstaterar att en samtyckeslag i enlighet med regeringens utformning skulle innebära att man inte på förhand kan veta vilka handlingar som är straffbara.
 66. Vi vill höja grundpensionen i enlighet med pensionsöverenskommelsen, införa dubbla jobbskatteavdrag för dem över 65, sänka arbetsgivaravgiften för äldre och jämna ut skatten mellan pensionärer och arbetstagare.
 67. Termen antisemitism lanserades 1873 av tysken Wilhelm Marr och blev synonymt med aversion mot judarna eller hat mot judar, som "ras" i enlighet med tidens "rasvetenskap" eller rasistiska föreställningar.
 68. Ericssons finanschef Carl Mellander uppgav den 8 december 2017 att fjärde kvartalet dittills hade utvecklats i enlighet med de bedömningar som bolaget tidigare lämnat.
 69. Enligt Draghi är en räntehöjning i år inte sannolik, baserat på de data och ekonomiska prognoser som finns nu, och obligationsköpen fortsätter i enlighet med tidigare plan.
 70. Alla främmande stater måste respektera att Kina hanterar fall med utländska medborgare i Kina i enlighet med kinesisk lag, sa Hua Chunying, talesperson vid kinesiska UD vid den dagliga presskonferensen i Peking rapporterar Sveriges radio.
 71. Samtidigt genomgår sjukvården i länet en stor omställning, då vård ska flyttas ut från Karolinska i enlighet med den så kallade framtidsplanen.
 72. Nu riskerar han att bli inlåst i enlighet med Residential Surveillance at a Designated Location, RDSL, vid sidan av det juridiska systemet, som blivit vanligt i Kina de senaste åren.
 73. Förvärvet finansieras genom befintlig kassa samt genom upptagande av nya lån, i enlighet med bolagets policy.
 74. Hon slog fast att en relativt hög andel av transpersonerna inte kan leva i enlighet med sin könsidentitet och att detta försämrar hälsan.
 75. Han gick då vidare och lämnade in en begäran till berörd myndighet i delstaten Assam, i enlighet med lagen om medborgares rätt till information.
 76. Helt i enlighet med ”Sorosplanen” förbereds EU i detta nu på ”att lämna över sitt territorium till ett nytt blandat, islamiserat Europa.
 77. Slopandet av subventionerna är en del i ett större paket av ekonomiska reformer, i enlighet med Internationella valutafondens rekommendationer för att få ekonomin på fötter.
 78. Stalwart Films kallar dödsfallet en "tragisk och fruktansvärd olycka" men säger att arbetet skett i enlighet med industrins säkerhetsbestämmelser och överväger att bestrida böterna.
 79. Stalwart Films kallar dödsfallet en ”tragisk och fruktansvärd olycka” men säger att arbetet skett i enlighet med industrins säkerhetsbestämmelser och överväger att bestrida böterna.
 80. Men nu finns det 300 personer på Skatteverket som jobbar med att gå igenom alla de här dokumenten för att se om allt verkligen är i enlighet med den lagstiftning som vi har.
 81. När Samin anmälde sig till militärtjänst krävde han att i enlighet med pastafarianismens principer få fotografera sig med ett durkslag på huvudet.
 82. Enligt de nya revisorerna har årsredovisningen upprättats i enlighet med lagen – och ger en rättvisande bild av moderbolagets finansiella ställning den sista december 2016.
 83. Dödfödda foster betraktades tidigare som biologiskt material och hanterades i enlighet med riktlinjerna i Socialstyrelsens allmänna råd som riskavfall.
 84. "Jag kan inte kommentera priset, jag är förhindrad i enlighet med de avtal vi har ingått", säger Christer Gardell.
 85. När vi upplyst om att informationen visst finns, och bör lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen, har vi i vissa fall lyckats få tag på den.
 86. Skolan kritiseras bland annat också för att eleverna inte fått sin garanterade undervisningstid, att alla elever inte fått likvärdig utbildning och att betygen inte sätts i enlighet med lagen.
 87. är fast besluten att betala skatt i enlighet med lagar och förordningar där vi arbetar.
 88. Naturvårdsverkets uppfattning är att det är fullt möjligt att nyetablera verksamheter i Sverige i enlighet med miljöbalkens bestämmelser om en ekologiskt hållbar utveckling.
 89. Skolan får kritik bland annat för att inte ge eleverna tillräckligt med undervisning, att inte sätta betyg i enlighet med lagen och att utbildningen inte är likvärdig för alla elever.
 90. De pantsatta aktierna har, i enlighet med låneavtalet, överförts till långivarens värdepapperskonto.
 91. Om jag kunde förflytta mig från en episod till nästa i enlighet med berättarens tankeassociationer och flyende minnesbilder, skulle jag kunna skriva ungefär så som en abstrakt målare valde att placera former och färger på en duk.
 92. "Saken behandlades enlighet rådande rutiner", säger indiske översten Aman Anand i ett uttalande.
 93. – Laddning av elbilar måste ske säkert Vi ser inte idag hur man skulle kunna ladda nya batterier med så mycket effekt på så kort tid i enlighet med regelverk och direktiv.
 94. Nu ska ärendet alltså behandlas igen i enlighet med domen.
 95. IVO finner vid utredningen att vården varit i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet utifrån de förutsättningar som fanns.
 96. Flera av Stockholms läns landstings vårdavtal med idéburna vårdgivare har avslutats eftersom de inte upphandlats i enlighet med Lagen om offentlig upphandling, LOU.
 97. Det handlar framför allt om tjänster som rör allt från informationsklassning, hjälp med strategier och arkitektur till att säkra viss typ av data i enlighet med GDPR.
 98. Det viktiga är att vi ser till att befria människor som utsätts för slavhandel, och att det sker i enlighet med internationell lag, säger Löfven.
 99. Detta innebär att det framtida förvärvet av Ecosys A/S är villkorat av att den svenska spelmarknaden då förvärvet genomförs har förändrats i enlighet med spelutredningens förslag och att ATG då har rätt att genomföra affären.
 100. I Ericastiftelsens fall är bakgrunden, som DN tidigare rapporterat om, att någon upphandling i enlighet med Lagen om offentlig upphandling (LOU) inte har gjorts.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till enlighet är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.