enlighet

Synonymer till enlighet

Det saknas synonymer. Föreslå nya synonymer till enlighet.

Motsatsord till enlighet

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till enlighet.

Vad betyder enlighet?

 1. överensstämmelse, likhet

I uttryck:

 1. i enlighet med (avtalet) = enligt (avtalet)

Exempel på hur enlighet används i svenska tidningar

 1. – Utbildningsverksamheten i Huddinge kommun ska i alla sammanhang vila på vetenskaplig grund, i enlighet med skollagen.
 2. Resor till Wuhan är förbjudna i enlighet med de kinesiska statliga åtgärder som vidtagits för att innehålla spridningen av coronaviruset.
 3. Parter som inte följer dessa direktiv kommer att beläggas med sanktioner i enlighet med PEESA.
 4. Enligt kommunikationschefen ska Tillväxtverket kontakta Business Värmland ”i syfte att säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande jävsregler för att undvika framtida misstankar om opartiskhet och vänskapskorruption”.
 5. ”Kontakten med ryska kustbevakningen skedde i enlighet med svenska Kustbevakningens plan för möten med motsvarande organisationer som sysslar med samma frågor internationellt”, skriver mannen.
 6. Vid den här typen av katastrofer bedrivs polisens arbete i enlighet med riktlinjer som slagits fast av Interpol, enligt en metod som kallas DIV, Disaster Victim Identification.
 7. Det vill regeringen ändra i enlighet med utredningens förslag.
 8. I det beskrivs bland annat planer på att med helikopter förflytta trupper över Bagdad, och senare lämna landet i enlighet med önskemål från Iraks parlament och premiärminister.
 9. Han tillägger att de ansvariga kommer att få hårda straff i enlighet med lagen.
 10. Putin säger att Rysslands utsläpp av växthusgaser är lägre än i stora länder i väst men att landet ska följa sina åtaganden i enlighet med Parisavtalet.
Källor


Föreslå nya synonymer

Hjälp till att bygga upp ordguruns ordförråd.
Föreslå nya synonymer, motsatsord och definitioner av enlighet

Rapportera fel

Är det något som inte stämmer på den här sidan?
Rapportera fel

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.