Synonymer till erfarenhet

Vi känner till 10 synonymer till erfarenhet. Ordet erfarenhet är en synonym till kunnande och kunskap och kan bland annat beskrivas som ”upplevelse; kunskap (genom egna upplevelser)”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av erfarenhet samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Alla synonymer till erfarenhet

 1. bildning
 2. experiens
 3. färdighet
 4. kompetens
 5. kunnande
 6. kunskap
 7. upplevelse
 8. vetande
 9. vetskap
 10. visdom

Vilka ord betyder nästan samma sak som erfarenhet?

Detta är några av synonymerna till synonymerna ovan, alltså andrahands-synonymer till erfarenhet. Kanske kan dessa hjälpa dig att hitta det du söker?

 1. lärdom
 2. vishet

Vad är motsatsen till erfarenhet?

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till erfarenhet.

Vad betyder erfarenhet?

 1. upplevelse; kunskap (genom egna upplevelser)
 2. praktisk, genom upplevelser förvärvad, kunskap eller färdighet

Hur böjs erfarenhet?

 1. erfarenhet
 2. erfarenheten
 3. erfarenhetens
 4. erfarenheter
 5. erfarenheterna
 6. erfarenheternas
 7. erfarenheters
 8. erfarenhets

Hur kan ordet erfarenhet användas?

Följande exempelmeningar visar hur erfarenhet kan användas.

 1. han har tio års erfarenhet som lärare
 2. båda parters erfarenheter av samarbetet var mycket goda

Hur används ordet erfarenhet i svenska tidningar?

Exemplen nedan är hämtade från svenska tidningar för att illustrera hur ordet erfarenhet används i vanlig text.

 1. – Vi har valt seniora forskare med stor erfarenhet som dessutom är välpublicerade inom ämnet, säger Elisabeth Dahlin, BO.
 2. Vi har också flera fördelar gentemot andra av att vi har lång erfarenhet och har stor global närvaro samt lång och goda relationer till våra partners, säger Vinge.
 3. – Det ligger i företagens intresse att göra de anställdas kompetens, erfarenhet och intresse till en prioriterad fråga och hjälpa dem att ta sig fram och hålla liv i sin plan för att utvecklas.
 4. Utan tidigare erfarenhet var det svårt att få en anställning och trots en yrkesutbildning som undersköterska tog det lång tid innan hon fick jobb.
 5. Han har också erfarenhet av en metod som nu ska testas för första gången i Sverige, där man bygger en bana uppifrån och ner istället för tvärtom.
 6. –  Det mest solidariska är enligt immunologen Ann–­Cathrin Engwall att få naturlig immunitet då det ger livslångt skydd enligt all tidigare erfarenhet.
 7. Rebecca Lagh säger att hennes erfarenhet är att det är bra att det går snabbt.
 8. Ungefär 340 olika slags aktörer från hela fältet har bidragit med sina erfarenheter till Zachrison och hennes medarbetare.
 9. Inte minst är den kulturella erfarenheten och samarbete med andra med annan bakgrund viktig för att vara beredd för arbetsmarknaden.
 10. Det finns många erfarenheter att ta tillvara.
 11. Och där har ju erfarenheten av att leva vid sidan av Nadja varit central.
 12. Efter en månad i Israel återvände Muhammad till Gaza, nöjd med sina erfarenheter i Israel, vilket fick Hamasorganisationen att hålla ögonen på honom.
 13. Av erfarenhet så vet jag att en del tycker att det är fräckt när ett kamerateam följer med och filmar, att man tycker att det är kul att hamna framför kameran och munhuggas med profilerna.
 14. Sedan berättar Tobias om sin erfarenhet såhär långt med Kubernetes.
 15. Redan under attacken hörde många andra företag av sig till Coop – både för att hjälpa till men redan efter några dagar ville många också få del av erfarenheterna, framför allt från dagligvarubranschen och it–branschen.
 16. De har ju erfarenheter som har varit väldigt svåra för dem, säger CVE–chefen Jonas Trolle, utan att uttala sig om de nu specifika fallen.
 17. Nachla Libres debutdiktsamling ”Tiden har sett allt” har också ett rytmiskt och effektivt tilltal som kan ha odlats ur hennes erfarenhet av scenpoesi.
 18. Ja, det finns något vackert i den här lilla boken, men språket är tyvärr inte tillräckligt eget för att bära erfarenheten och gestalta den på det angelägna vis som krävs när temat är så pass välbekant.
 19. Förslaget tar sikte på personer äldre än 60 år och deras arbetsförmåga ska enligt förslaget bedömas mot arbeten de har erfarenhet av eller faktiskt är tillgängliga för dem.
 20. – Det är hon som bäst uppfyller de kriterier som vi har när det gäller kompetens, erfarenhet och ett starkt stöd i partiorganisationen.


Vad är en synonym och ett motsatsord?

Ordet synonym kommer från de grekiska orden 'syn' (samman) och 'onoma' (namn). En synonym är alltså ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är kunnande en synonym till erfarenhet. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.

Du kanske också är intresserad av dessa ord?

Ord som börjar på erfarenhet