erhålla

Erhålla är synonymt med få och motta och kan bland annat beskrivas som ”ta emot, få”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av erhålla och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till erhålla

begagna, , fånga, hösta in, inhösta, motta, mottaga, ta emot, uppstår, åtnjuta

Motsatsord till erhålla

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till erhålla.

Vad betyder erhålla?

 1. ta emot, få

Böjningar av erhålla

 1. erhåll
 2. erhålla
 3. erhållas
 4. erhållen
 5. erhåller
 6. erhållit
 7. erhållits
 8. erhöll
 9. erhölls

Exempel på hur ordet erhålla kan användas

Det saknas exempel.

Exempel på hur ordet erhålla används i svenska tidningar

 1. Person– och bostadsuppgifter samlades in direkt från allmänheten på särskilda blanketter och uppgifter om flerbostadshus erhölls från fastighetsägare.
 2. De erhöll även lönebidrag från Arbetsförmedlingen.
 3. Projektet involverade hela branschen och stora resurser har lagts ned för att erhålla ett mer rättvist avräknings– och debiteringssystem för slutförbrukarna.
 4. I ett dokument som skickats in till amerikanska finansinspektionen Securities and Exchange Commission framgår att Elon Musk , genom ett incitamentsbaserat aktieoptionsprogram, erhåller 1,7 miljoner aktier i Tesla.
 5. Allmäntjänstgöring (AT) krävs för att läkare ska erhålla legitimation och är en kvalitetssäkring av läkarens förmåga att självständigt handlägga patienter.
 6. Invent Medic har erhållit teckningsförbindelser om cirka 3,7 miljoner kronor och emissionsgarantier om cirka 20,7 miljoner kronor, motsvarande totalt cirka 82 procent av den initiala emissionen.
 7. I dag är den ryska regeringen en klubb av teknokrater som serverar instruktioner som erhållits från Kreml.
 8. För prestationen erhöll landslaget Bragdguldet.
 9. Verkstadsbolaget Valmet avancerade 2,7 procent, sedan bolaget uppgivit att Valmet erhållit en order på en mjukpappersmaskin.
 10. De försöker locka över kompetens från företag med erfarenhet av att arbeta med försvarsindustrin, och de arbetar också för att få sina egna anställda att erhålla de certifieringar som krävs för att arbeta med det här projektet.
 11. Tillståndsprövningen för en vindkraftpark i närliggande Blisterliden pågår och kan enligt Holmen troligen erhållas nästa år.
 12. Och erhållit nio Grammys, bland annat för sina inspelningar av Bartóks, Beethovens, Sjostakovitjs och Mendelssohns samtliga stråkkvartetter.
 13. Kinnevik handlas från och med onsdagen exklusive rätt att erhålla inlösenaktier vid utskiftningen av innehavet i Millicom.
 14. Under kommande kvartal kommer leveranser av H2PS–5 att genomföras och därmed slutbetalning från kund erhållas”, skriver Metacons vd Christopher Tornblom angående det grekiska dotterbolaget i delårsrapporten.
 15. Aktieägare som på avstämningsdagen innehar en aktie erhåller en teckningsrätt.
 16. Klubben har under hösten haft stora ekonomiska problem och arbetar nu för att kunna presentera en rimlig ekonomisk kalkyl till licensnämnden och kunna erhålla elitlicens för allsvenskt spel även nästa säsong.
 17. Boeing–aktien lyfte 0,9 procent sedan försvars– och flygplansföretaget tillsammans med Saab erhållit uppdraget att leverera skolflygplan till det amerikanska försvaret.
 18. Lotteriinspektionen uppmanade nyligen sökande att lämna in sina handlingar så tidigt som möjligt för att vara säkra på att erhålla en spellicens före januari.
 19. Vi har erhållit positivt intresse från ett antal forskare och kliniker i både USA och Europa.
 20. Alla som beviljas ersättningen kommer att erhålla ett schablonbelopp om 225 000 kronor.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till erhålla är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är få en synonym till erhålla. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.