erlägga

Erlägga är synonymt med utbetala och gälda och kan beskrivas som ”(om penningsumma) lägga fram”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av erlägga och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till erlägga

avlöna, bekosta, betala, gälda, pröjsa, spendera, utbetala

Motsatsord till erlägga

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till erlägga.

Vad betyder erlägga?

  1. (om penningsumma) lägga fram

Böjningar av erlägga

  1. erlades
  2. erlagts
  3. erlägg
  4. erlägga
  5. erläggas
  6. erlägger

Exempel på hur ordet erlägga kan användas

Det saknas exempel.

Exempel på hur ordet erlägga används i svenska tidningar

  1. Betalning avses erläggas med 170 miljoner nyemitterade aktier i Bergs Timber samt genom en kontant betalning om 270 miljoner kronor.
  2. Detta har lett till höga biljettpriser, som vanliga resenärer svårligen har råd med, samt att annan tågtrafik eller pendeltågstrafik får erlägga dyra avgifter till Arlandabanan för stopp vid Arlanda.
  3. Köpeskillingen kommer att erläggas vid tillträdet.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till erlägga är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är utbetala en synonym till erlägga. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.