erodera

Erodera är synonymt med nöta och kan beskrivas som ”nöta bort”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av erodera och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till erodera

nöta

Motsatsord till erodera

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till erodera.

Vad betyder erodera?

 1. nöta bort

Böjningar av erodera

 1. erodera
 2. eroderade
 3. eroderades
 4. eroderar
 5. eroderas
 6. eroderat
 7. eroderats

Exempel på hur ordet erodera kan användas

Det saknas exempel.

Exempel på hur ordet erodera används i svenska tidningar

 1. Samsung såg ut att ha en bra position i februari då de har koncentrerat sin tillverkning till Sydkorea och Vietnam, men den fördelen eroderas då viruset spreds över världen.
 2. ”Faktabaserad kritik är nödvändig och viktig, men aggressiv och icke–faktabaserad kritik av ECB leder till att förtroendet för ECB och euron eroderas”, sade hon.
 3. Klimatkollapsen kommer att erodera den makten väldigt snabbt.
 4. Kenneth Nelson förklarar att ersättningen från a–kassan relativt sett har eroderats, och ersättningen har även skurits ned för de som är längre i arbetslöshet.
 5. Då hade den breda enigheten om färdriktningen eroderat.
 6. Det förtroendekapital som skulle behövas för att nu återta kontrollen över städer och stadsdelar eroderar för varje dag.
 7. Kristersson anser att förtroendekapitalet som skulle behövas för att återta kontroll över utsatta områden "eroderar för varje dag".
 8. Vi har inte råd med samma kaos som 2017 i år, det eroderar både organisationens effektivitet och medlemmarnas förtroende för den.
 9. – Men det skulle skapa en period av osäkerhet och det hopp och förtroende som sydafrikanerna har visat sedan vår konferens i december skulle eroderas.
 10. Men ännu allvarligare är att tilltron till samhällets beslutsfattande eroderas om beslutsprocessen inte kan leverera när det gäller bostadsförsörjning.
 11. Församlingar genererar det sociala kapital som är avgörande för demokratins överlevnad, men som i dag är kraftigt eroderat.
 12. Många områden i älvdalen har lerig mark som riskerar att erodera.
 13. Och den senaste tidens uppmärksammade rån mot digitala Bitcoin–banker riskerar att erodera folks förtroende även för blockchain, menar Juho Lindman, biträdande universitetslektor vid avdelningen för informatik på Chalmers.
 14. I en replik på vårt inlägg hävdar Anders Cnattingius att ”tiggeriet riskerar att erodera det svenska samhällskontraktet” som bygger på ett nationellt finansierat socialt trygghetssystem för svenska medborgare.
 15. Internationella Valutafonden varnade i juni för att skuldsättningsnivån för landets företag, som motsvarar 145 procent av BNP, hotar att erodera den ekonomiska tillväxten.
 16. I ett vidare perspektiv innebär den här typen av tillsättningar att regeringen eroderar hela det statliga utredningsorganet.
 17. Den helt avgörande orsaken är att de ser hur det nu utbredda tiggeriet riskerar att erodera det samhällskontrakt som tjänat vårt samhälle väl.
 18. Trots att skrivningen är försiktig börjar även den bilden erodera sedan endast 18 fall av mikrocefali hittills misstänks kunna kopplas till den pågående zika–epidemin i Colombia.
 19. I takt med att breda identiteter har eroderat och auktoriteten hos de traditionella sociala nätverken och institutionerna har försvagats, har människornas känsla för samhörighet blivit allt mer provinsiell.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till erodera är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är nöta en synonym till erodera. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.