Synonymer till existera

Vi känner till 6 synonymer till existera. Ordet existera är en synonym till finnas och finnas till och kan bland annat beskrivas som ”lever, finns”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av existera samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Alla synonymer till existera

 1. finnas
 2. finnas till
 3. funnits
 4. förekomma
 5. föreligga
 6. vara

Vad är motsatsen till existera?

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till existera.

Vad betyder existera?

 1. lever, finns
 2. ha en plats i rummet och tiden, finnas till, vara till; ha en plats i tanken eller i ett teoretiskt system

Hur böjs existera?

 1. existera
 2. existerade
 3. existerar
 4. existerat

Hur kan ordet existera användas?

Följande exempelmeningar visar hur existera kan användas.

 1. drakar existerar bara i sagor

Hur används ordet existera i svenska tidningar?

Exemplen nedan är hämtade från svenska tidningar för att illustrera hur ordet existera används i vanlig text.

 1. – Vi ser till exempelvis kriminella företag som existerar inom assistansen, där man utnyttjar brukare genom att man får dem att överdriva ett vårdbehov.
 2. Zlatan kan inte existera utan en utmaning, en utmaning som tar fram allt i honom.
 3. Det är som att myror skulle existera med myrslokar, det är en så oerhörd makt­obalans där.
 4. Enligt ett regeringsuppdrag ska varje kommun senast 2026 ta fram en särskild klimatanpassningplan baserad på gedigna riskanalyser, men inte ens alla kommuner känner till att uppdraget existerar.
 5. En vänskap eller relation behöver inte hela tiden bekräftas för att existera och man ska inte hela tiden gå på tå.
 6. I Spiez–labbet finns välbevakade lager med omkring 40 av de dödligaste virus och bakterier som existerar i dag, bland annat ebola, marburg och anthrax (mjältbrand).
 7. I avslöjandet framgår det bland annat att det inom detta parallellsamhälle existerar ett eget rättskipningssystem i form av ett slags romska domstolar, som utfärdat egenmäktiga domar inom den romska gruppen.
 8. Att förbättra sin process behöver inte vara komplicerat då det existerar många bra off–the–shelf–lösningar redan idag.
 9. – – Rädslan att man kan bli förgiftad av landets säkerhetstjänst existerar nu i landet.
 10. Det sägs inte var de befinner sig, men knoppande björkar kantar vägen och man förstår att de är någonstans i det av Kristdemokraterna döpta ”hjärtlandet”, en mytologisk svensk inlandsbygd som existerar i skymundan från storstädernas inflytande.
 11. Stigcykling i Stockholm har med all sannolikhet varit förbjudet långt innan det ens existerade mountainbikes.
 12. ”Snowcrash” handlar om varumärket och designlaboratoriet med samma namn, som existerade 1997– 2003.
 13. Fortfarande och trots alla löften har ingen löst frågan om det högaktiva avfallet, som vi nu samlar på oss och som är livsfarligt dubbelt så länge som mänskligheten existerat hittills.
 14. Alison Schwartz, infektionsläkare vid kliniken SSM Health i Janesville i Wisconsin, vårdade en patient som inte trodde på att covid–19 existerar, trots att han hade drabbats av sjukdomen.
 15. – Han existerade på scenen in i det sista.
 16. Systemet där arbetslagen kan bli ”brända” existerar, men det handlar inte om att utdela bestraffningar.
 17. Det är faktiskt ofattbart att detta statarsystem för ännu bara 75 år sedan existerade.
 18. Men det räcker inte att oberoende medier existerar.
 19. – Det existerar egentligen inte något som heter "den bästa boken".
 20. Inom det svenska försvaret existerar ingen officiell litteraturkanon, även om några egna initiativ har gjorts på sina håll.


Vad är en synonym och ett motsatsord?

Ordet synonym kommer från de grekiska orden 'syn' (samman) och 'onoma' (namn). En synonym är alltså ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är finnas en synonym till existera. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.

Du kanske också är intresserad av dessa ord?

Ord som börjar på existera

Ord som slutar på existera