Synonymer till exponera

Vi känner till 8 synonymer till exponera. Ordet exponera är en synonym till göra synlig och utsätta och kan bland annat beskrivas som ”ställer ut; utsätter, blottar”. Ordet kan ha flera olika betydelser.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av exponera samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Alla synonymer till exponera

 1. blottlägga
 2. göra synlig
 3. lotsa
 4. presentera
 5. synliggöra
 6. utsätta
 7. uttrycka
 8. visa

Vilka ord betyder nästan samma sak som exponera?

Detta är några av synonymerna till synonymerna ovan, alltså andrahands-synonymer till exponera. Kanske kan dessa hjälpa dig att hitta det du söker?

 1. visualisera
 2. uppvisa

Vad är motsatsen till exponera?

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till exponera.

Vad betyder exponera?

 1. ställer ut; utsätter, blottar
 2. utsätta, avslöja eller utställa
 3. (foto) utsätta en film eller en bildsensor för ljus
 4. (medicin) utsätta en organism för en substans, en företeelse eller smittämne
 5. (ekonomi) genom investering utsätta sig för en risk som är avhängig
 6. (i media) publicera en produkt för att konsumenter ska ta emot ett visst budskap

Hur böjs exponera?

 1. exponera
 2. exponerad
 3. exponerade
 4. exponerades
 5. exponerar
 6. exponeras
 7. exponerat
 8. exponerats

Hur kan ordet exponera användas?

Följande exempelmeningar visar hur exponera kan användas.

 1. på ett laboratorium är man exponerad för gifter

Hur används ordet exponera i svenska tidningar?

Exemplen nedan är hämtade från svenska tidningar för att illustrera hur ordet exponera används i vanlig text.

 1. Men därför är det viktigt att vi tar ett kollektivt ansvar att inte exponera andra för smitta.
 2. Att ha övervakningskameror på bron, menar Peter Schilling, vore att kasta pengar i sjön och helt meningslöst, att det begås brott på så exponerade platser som en bro är inte vanligt enligt honom.
 3. Pjäsen gömde och exponerade apparaten på en och samma gång.
 4. Den vita nysnön reflekterar också bort solljus, och frånvaron av den exponerar gammal mörkare snö.
 5. – Grunden till beslutet att sälja ut råoljeaktier var att man tänkte att Norge är så pass exponerat för oljepriset i sig att man inte behövde ha extra exponering genom oljefonden också, säger han.
 6. I början av november sade Dan Eliasson till Dagens Nyheter att Sverige exponerades för viruset på ett helt annat sätt än Norge, eftersom vi hade ett annorlunda resemönster.
 7. Dataläckan innebar att vissa Android–användares privata Twitterinlägg ska ha varit exponerade.
 8. Där hade hela 80 procent av individer som inte exponerats för det nya coronaviruset ett så kallat T–cellssvar mot det.
 9. Det sista var åtta fler än Ryssland, ett land med 144 miljoner invånare vars dopningproblem har blivit så tydligt exponerat.
 10. I den aktuella studien ingick dels patienter som låg inne på Karolinska universitetssjukhuset, dels patienter och deras exponerade – men symtomfria – anhöriga som i mars i år återvände till Stockholm efter att ha firat sportlov i Alperna.
 11. Riskgrupper som är i behov av transport till regionfinansierad vård och behandling får rätt till sjukresor för att undvika att exponeras för smittrisk i ordinarie kollektivtrafik.
 12. Amerikanska aktörer exponerar er för Cloud Act – trots datacenter på svensk mark.
 13. Den 73–årige Trump uppger att han inte exponerats för smitta, att han inte har symtom på covid–19, att han testas med mycket täta intervaller och alltid har testats negativt.
 14. Ett annat val Diyari Mahmoud gjort är att inte exponera sitt privatliv eller sin familj på sina plattformar.
 15. – Pandemin har exponerat de risker som finns med att vara beroende av resurser som måste importeras.
 16. I Sverige rekommenderar arbetsgivarorganisationen Almega nu medarbetare som har varit i riskområden eller som har exponerats för smitta att genast meddela sin närmaste chef detta, för att ha en dialog.
 17. Bakom beslutet fanns också en förhoppning om att hatet och hoten mot henne skulle minska om hon var mindre exponerad i offentligheten.
 18. – Men man säger också att äldreomsorgens personal inte jobbar lika exponerade mot smittan eller i lika vårdnära situationer.
 19. Kinesiska börsbolag har också få utländska ägare vilket gör dem mindre exponerade för stora rörelser som har plågat andra börser.
 20. Sajten Fast Company har frågat författare, talskrivare och skribenter som ofta exponeras för kritik hur de hanterar den sidan av jobbet.


Vad är en synonym och ett motsatsord?

Ordet synonym kommer från de grekiska orden 'syn' (samman) och 'onoma' (namn). En synonym är alltså ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är göra synlig en synonym till exponera. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.

Du kanske också är intresserad av dessa ord?

Ord som börjar på exponera