förädla

Förädla är synonymt med kultivera och rena och kan bland annat beskrivas som ”förbättrar, förfinar”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av förädla och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till förädla

adla, förbättra, förfina, kultivera, rena, tvätta, utveckla, vidareutveckla

Motsatsord till förädla

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till förädla.

Vad betyder förädla?

 1. förbättrar, förfinar
 2. (ofta om ämne) bearbeta för att åstadkomma en renare eller mer avancerad form

Böjningar av förädla

 1. förädla
 2. förädlad
 3. förädlade
 4. förädlades
 5. förädlar
 6. förädlas
 7. förädlat
 8. förädlats

Exempel på hur ordet förädla kan användas

Det saknas exempel.

Exempel på hur ordet förädla används i svenska tidningar

 1. Professor L Christersson, Sveriges lantbruksuniversitet, anger att förädlade sorter av pil och poppel och nya metoder för plantering, kan producera upp till 50 procent mer än tidigare – upp till 20 ton torr ved per hektar och år.
 2. För trots att socialdemokrater är mästare på att gå i opposition mot sig själva, är frågan vad S är när partiet ägnar sig åt att försvara och förvalta i stället för att förädla och förändra.
 3. Genom att kombinera de framtida 5G–näten med ”edge analytics” kan industrin direkt kontrollera och förädla data från sina maskiner ute i produktionen.
 4. Mitt råd är att bolaget kontinuerligt arbetar med att identifiera, förädla och skydda sina immateriella tillgångar, såväl registrerade som oregistrerade.
 5. Tillgångarna finns, men det gäller att attrahera kompetens, stimulera framväxten av företag som förädlar och utvecklar upplevelser och tjänster och knyter an till storstäderna, där de flesta kunderna finns.
 6. I samarbete med lokala odlare försöker man få fram en inhemsk produktion av till citrongräs och kaffir lime, medan rester från buljonger och överblivet ris förädlas och blir nya produkter.
 7. Varmluft som annars hade släppts rakt ut i tomma intet förädlas i två värmepumpar innan den tas upp i Stockholm Exergis fjärrvärmenät.
 8. Boliden har under snart ett sekel utvunnit och förädlat bas– och ädelmetaller och är idag branschledande i Norden när det gäller hållbar metallproduktion men bolaget gör faktiskt mer än så.
 9. Crispr används i dag framgångsrikt för att förädla växter, bland annat för att tåla torka och översvämningar – problem som ökar vid klimatförändringar.
 10. Klart är att klubben med Levy i spetsen har misslyckats förädla den gruppen av fotbollsspelare som Pochettino gjort till en av Englands, och på slutet också Europas, starkaste.
 11. Genom att ta bort mer lignin från processen skulle den flyta smidigare och bruken skulle antingen kunna öka sin produktion eller förädla sin produkt mer.
 12. Med hänsyn tagen till detta finns det i dag betydande volymer underutnyttjad biomassa i vårt land, som på ett hållbart sätt kan förädlas till biodrivmedel.
 13. Det är därför som det har uppstått en större marknad för att förädla råolja till bensin och till den diesel som fartyg förväntas gå över till.
 14. – Det är klart att vi har ett bra intag, men jag tycker också att vi förädlar spelarna väldigt bra.
 15. Och just export av sina förädlade naturtillgångar ser man som största outvecklade potential i Ryssland som man kan använda sig av för att bygga upp välfärdsystemet.
 16. Castellum tillträdde fastigheten i maj 2017, med avsikt att förädla och utveckla byggnaden för att skapa ett blandkvarter med moderna arbets– och mötesplatser.
 17. – USA är en viktig marknad för oss, men just stål är vårt minsta område och vi tillverkar eller förädlar 75 procent av denna produktion i USA.
 18. Verksamheten skulle dessutom generera viktig information och kunskap om kriminella och deras kriminalitet att förädla inom underrättelseverksamheten till gagn för annan operativ och strategisk verksamhet inom de samverkande myndigheterna.
 19. Företagets vd Håkan Samuelsson tycker också att Volvo Cars har tagit stora steg när det kommer till att förädla bilmodellerna.
 20. Den äts gärna ångkokt, något avsvalnad, som snacks i form av lite sega, torkade skivor eller i förädlad form som nudlar.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till förädla är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är kultivera en synonym till förädla. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.