föråldrad

Föråldrad är synonymt med obsolet och ålderdomlig och kan bland annat beskrivas som ”omodern”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av föråldrad och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till föråldrad

antik, daterad, fördigital, gammaldags, obsolet, omodern, ålderdomlig

Motsatsord till föråldrad

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till föråldrad.

Vad betyder föråldrad?

 1. omodern
 2. perfektparticip av föråldras; som föråldrats, som blivit av med sin aktualitet

Böjningar av föråldrad

 1. föråldrad
 2. föråldrade
 3. föråldrat

Exempel på hur ordet föråldrad kan användas

 1. en föråldrad kvinnosyn
 2. skrivmaskiner är numera föråldrade

Exempel på hur ordet föråldrad används i svenska tidningar

 1. Liknande varningar för ”föråldrade kulturella skildringar”, infördes på tjänsten förra året, men de nya texterna är starkare formulerade.
 2. Den version av kontaktboken som blev offentlig i och med en publicering i amerikanska Gawker innehåller uppgifter fram till 2004–2005, och en del av kontaktuppgifterna är föråldrade eller inaktuella.
 3. – Tidigare tillbringade jag upp till 7–8 månader på att arbeta med teamet för att identifiera de krav som behövs, bara för att upptäcka att när det var dags att bygga, så var många funktioner redan föråldrade, säger hon.
 4. "Om de hittar föråldrat innehåll eller innehåll som kan beröra de fyra ovannämnda brotten bör de ta bort dem", fortsätter uttalandet.
 5. President Trump har hånat Nato som föråldrat.
 6. – I båda fallen hade de modeller som var ganska föråldrade.
 7. Utvecklingen av nya tekniker sker i en rasande takt och teknikbaserad lagstiftning blir snabbt föråldrad.
 8. I debatten har fokus legat på att de svenska terrorlagarna är föråldrade.
 9. Enligt Der Tagesspiegel är det drabbade systemet baserat på Windows 95, något som innebär att det är kraftigt föråldrat.
 10. Problemet är snarare ett föråldrat europeiskt batteridirektiv som inte ger incitament att återvinna till exempel litiumet, menar hon.
 11. Zdnet påpekar att även Microsoft, Apple och Mozilla har bestämt sig för att ta bort stödet för Flash under 2020, något som innebär att ni som vill fortsätta att använda er av den föråldrade tekniken får byta till någon mer obskyr webbläsare.
 12. Frågan kring effekttariffer är redan extremt föråldrad, och även om vi självklart är positivt inställda till kortare tillståndsprocesser för stamnätsutbyggnad är det inte där skon klämmer.
 13. – Gamla regler är föråldrade, det är som att vi står vid en nollpunkt och allt skakar i grunden.
 14. Templets förbud mot menstruerande kvinnor härrör från en föråldrad, men än i dag spridd uppfattning i Indien om att kvinnor som har mens är orena.
 15. Vad är sämst?– Visst kan man klaga på kasst väder och ett fullständigt föråldrat tunnelbanesystem.
 16. Scandinavium är föråldrat och flera aktörer presenterar nu idéer för en ersättare.
 17. – De är föråldrade, folk har mycket större bilar nuförtiden.
 18. Problemet är att även de nya reglerna redan är föråldrade när de träder i kraft.
 19. Materielutredningen ska ange vad de kostar att från 2021 ersätta föråldrad materiel för att bibehålla dagens förmåga och numerär.
 20. Det finns vissa delar av den gamla skattelagstiftningen som var starkt föråldrade.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till föråldrad är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är obsolet en synonym till föråldrad. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.