förbise

Synonymer till förbise

försitta, försumma, ignorera, missa, missköta, negligera, nonchalera, strunta, underlåta, undgå, åsidosätta

Motsatsord till förbise

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till förbise.

Vad betyder förbise?

 1. inte lägga märke till något; lämna något ur räkningen

Exempel på hur förbise används i svenska tidningar

 1. Boris Johnson eftersträvar ett enkelt frihandelsavtal för varor som bara avreglerar tulltariffer och kvoteringar, men förbiser att moderna frihandelsavtal även innehåller bestämmelser om bland annat miljönormer och sociala rättigheter.
 2. Ett annat dilemma som den danska rapporten förbiser är enligt professorn de kemikalier som läcker ut i naturen under förbränning eller återvinning av plastpåsar.
 3. Ett förbisett operadrama från 1909 av en av 1900–talets centralgestalter – vilken såg Igor Stravinsky, Astor Piazzolla och Philip Glass som sina elever.
 4. Reprisbilderna visade att 38–åringens knä träffat Cagliari–yttern i ansiktet, men situationen förbisågs av domaren Rosario Abisso.
 5. I detta finns ett meningsskapande för ockupanterna och en tydlighet i relation till omvärlden men samtidigt också en upptäckt av staden, inte sällan en återupptäckt av något förbisett, en sorts utgrävning av det byggda kulturarvets glipor och rum.
 6. En ofta förbisedd talang är förmågan att både ”sälja” och ”göra det”.
 7. Det gör att brister riskerar att förbises och att ”medarbetare genom uppgivenhet både upplever och bidrar till en tystnadskultur”.
 8. Generationernas ”mellanbarn”, som ofta förbisetts i generationsstudier.
 9. Då går det inte att förbise att det är mer än 23 år sedan Peter Handke skrev reseberättelserna ”Eine winterliche Reise” och ”Sommerlicher Nachtrag”.
 10. Ett sådant fokus leder till att befintliga och betydligt enklare lösningar förbises.
Källor


Föreslå nya synonymer

Hjälp till att bygga upp ordguruns ordförråd.
Föreslå nya synonymer, motsatsord och definitioner av förbise

Rapportera fel

Är det något som inte stämmer på den här sidan?
Rapportera fel

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är försumma en synonym till förbise. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.