fördröjer

Synonymer till fördröjer

försenar

Motsatsord till fördröjer

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till fördröjer.

Vad betyder fördröjer?

 1. försenar

Exempel på hur fördröjer kan användas

 1. han blev fördröjd av ett telefonsamtal

Exempel på hur fördröjer används i svenska tidningar

 1. Det krävs insiktsfulla och engagerade politiker för att inte politiken skall styras av de minst aktiva, gamla energibolagens ambitioner att fördröja utvecklingen för att bevara värdet av gamla verk.
 2. De tre forskarna i Finland presenterar tre idéer för att fördröja smältningen av glaciärer.
 3. Lagar och regleringar utgör en bromskloss som fördröjer och fördyrar nybyggnation.
 4. Man hävdade att vingen var farlig eftersom den skymde sikten för bakomvarande bilar och fördröjde därmed utvecklingen med flera år.
 5. Det kan betyda att räntehöjningen fördröjs.
 6. Men nu har hela Europaturnén blivit uppskjuten på grund av att hans arbete i studion blivit fördröjt.
 7. De redogör för fall där vården fördröjts på grund av stängningen av akutkirurgin, vilket fått till följd att patienter, ofta äldre och multisjuka, tvingats resa tio, tolv mil.
 8. Informationen från statliga medier var fördröjd och när den publicerades var den så knapphändig att den spädde på oron.
 9. Med framgång har man kunnat hävda att Stanleys handeldvapen avlossats oavsiktligt, att det var fråga om en fördröjd avfyrning.
 10. Problem med dörrar och hissar ökar stressen och riskerar fördröja akuta transporter.
Källor

Föreslå nya synonymer

Hjälp till att bygga upp ordguruns ordförråd.
Föreslå nya synonymer, motsatsord och definitioner av fördröjer

Rapportera fel

Är det något som inte stämmer på den här sidan?
Rapportera fel

Vad tycker du?

Har du några idéer om hur ordguru.se kan bli bättre?
Lämna förslag och synpunkter

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är försenar en synonym till fördröjer. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.