Synonymer till förekomst

Vi känner till 4 synonymer till förekomst. Ordet förekomst är en synonym till finnas och tillvaro och kan bland annat beskrivas som ”det att något finns på ett visst ställe, existens”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av förekomst samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Alla synonymer till förekomst

 1. bestånd
 2. existens
 3. finnas
 4. tillvaro

Vad är motsatsen till förekomst?

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till förekomst.

Vad betyder förekomst?

 1. det att något finns på ett visst ställe, existens
 2. det att förekomma; existens, förefintlighet

Hur böjs förekomst?

 1. förekomst
 2. förekomsten
 3. förekomstens
 4. förekomster
 5. förekomsterna
 6. förekomsternas
 7. förekomsters
 8. förekomsts

Hur kan ordet förekomst användas?

Följande exempelmeningar visar hur förekomst kan användas.

 1. i studien undersöks förekomsten av sexuella trakasserier på arbetsplatser

Hur används ordet förekomst i svenska tidningar?

Exemplen nedan är hämtade från svenska tidningar för att illustrera hur ordet förekomst används i vanlig text.

 1. Vi tror att det närmar sig den verkliga förekomsten, säger psykologen Åsa Landberg, som är sakkunnig på Stiftelsen allmänna barnhuset.
 2. Trots det eskalerade förekomsten av falska 500–kronorssedlar under förra året, från 1 703 sedlar 2019 till 6 629 stycken 2020.
 3. Barnpornografibrottet bedöms däremot som grovt med hänsyn till mängden bilder och filmer, åldern på vissa av de utsatta barnen samt förekomsten av våld och hänsynslöst utnyttjande i materialet.
 4. En brittisk studie visar att barn och unga (mellan fem och 24 år) hade en fem gånger högre förekomst av viruset än personer över 65 år.
 5. USA och Mexiko har högst förekomst av filicid, 2,2 barn per 100 000.
 6. För att förklara det fenomen som strax efter Big Bang ledde till förekomsten av fler partiklar än antipartiklar måste principen om CP–symmetrin ha brutits.
 7. En sond kommer att skickas ner genom atmosfären och dess svavelsyramoln, för att mäta förekomsten av ädelgaser och andra grundämnen och på så sätt ta reda på hur atmosfären bildades.
 8. Den tasmanska djävulen, eller pungdjävulen som den också kallas har under decennier minskat kraftigt i förekomst och återfinns numera enbart på Tasmanien.
 9. Företeelsen är på intet sätt ny, men förekomsten av allt från kränkande personangrepp till regelrätta hot tycks ha ökat på senare tid, inte minst genom sociala medier.
 10. Även andra länder har rapporterat förekomst av det nya viruset.
 11. All negativ inverkan på förekomst av skyddade arter kan komma att föranleda krav på dispens från Artskyddsförordningen.
 12. I gruppen med högskolekompetens fick exempelvis grundskollärare och fritidspedagoger sämre resultat än naturvetare och tekniker, främst ingenjörer, där förekomsten av de klassiska riskfaktorerna för ohälsa var lägst av samtliga undersökta yrkesgrupper.
 13. Enligt regeringen finns det ingen officiell statistik kring förekomsten av uppmaning till självmord eftersom det till stora delar är ett dolt problem.
 14. Användningen ökar fortfarande på Twitter, den plattform där de flesta inlägg är öppna och det går att mäta förekomsten.
 15. Den är därmed delstatens första så kallade gigabrand, en benämning som skapats av forskare för att kunna klassificera den ökade förekomsten av enorma bränder i västra USA.
 16. För två år sedan upptäckte forskare tecken på förekomsten av en sjö under Mars södra istäcke.
 17. Den vanliga förekomsten av samsjuklighet går även i linje med en stor amerikansk studie som presenterades nyligen av det amerikanska smittskyddsinstitutet CDC, där covid–19 bedömdes vara den enda sjukdomen i sex procent av fallen.
 18. Liknande mätningar då förekomsten av covid–19 på nationell nivå uppskattats har tidigare genomförts i slutet av april, slutet av maj samt slutet av augusti.
 19. Det här är en viktig anledning till att vi ser att andra virus som orsakar luftvägsinfektioner – som förkylningar eller influensa – är vanliga under vinterhalvåret och minskar i förekomst på sommaren, när vi tillbringar mer tid ute i friska luften.
 20. Johannes Knutsson talar om tiotusentals poliskårer med varierande nivå av utbildning, professionalism och arbetsmetoder – i ett samhälle med en historia av segregation och lynchningar och med utbredd förekomst av skjutvapen.


Vad är en synonym och ett motsatsord?

Ordet synonym kommer från de grekiska orden 'syn' (samman) och 'onoma' (namn). En synonym är alltså ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är finnas en synonym till förekomst. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.

Du kanske också är intresserad av dessa ord?