Synonymer till föreligga

Vi känner till 5 synonymer till föreligga. Ordet föreligga är en synonym till finnas och vara och kan bland annat beskrivas som ”råda; vara förhanden, vara aktuell, finnas för närvarande”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av föreligga samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Alla synonymer till föreligga

 1. existera
 2. finnas
 3. förekomma
 4. råda
 5. vara

Vad är motsatsen till föreligga?

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till föreligga.

Vad betyder föreligga?

 1. råda; vara förhanden, vara aktuell, finnas för närvarande
 2. vara till hands; finnas tillgänglig, förekomma

Hur böjs föreligga?

 1. förelegat
 2. förelegats
 3. föreligg
 4. föreligga
 5. föreliggas
 6. föreligger
 7. föreliggs
 8. förelåg
 9. förelågs

Hur kan ordet föreligga användas?

Det saknas exempel på hur föreligga kan användas.

Hur används ordet föreligga i svenska tidningar?

Exemplen nedan är hämtade från svenska tidningar för att illustrera hur ordet föreligga används i vanlig text.

 1. Beslut om att inhämta ett utlåtande från en rättspsykiatrisk undersökning tas om det kan misstänkas att en allvarlig psykisk störning har förelegat, och det var något som tingsrätten tog upp på eget bevåg, enligt åklagare Andreas Nyberg.
 2. – Om det inte föreligger skall–krav för vaccinationspass ser jag inte att det är en självklarhet att införa.
 3. Även godkända licensinnehavare ska kollas mot sociala medier och licenser kan dras tillbaka om hot kan föreligga.
 4. Men åklagaren i fallet anser att det inte förelåg en nödvärnssituation, och polismannen åtalas.
 5. ”Vid ett så högt straffmätningsvärde föreligger synnerliga skäl att döma till fängelse”, slog tingsrätten fast och domen överklagades varken av den dömde eller åklagaren.
 6. Ivos beslut grundade sig på att myndigheten ansåg att det förelåg fara för liv, hälsa och personlig säkerhet på boendet.
 7. Något missförhållande i nämndens verksamhet bedöms inte föreligga”.
 8. Det finns därmed inga förutsättningar att överlämna honom till rättspsykiatrisk vård och något fängelseförbud föreligger ej.
 9. Någon misstanke om brott föreligger inte.
 10. Inga ekonomiska hänsyn – att vård av den dödssjuke är kostsam – får föreligga.
 11. Såväl turordningsregler som att saklig grund ska föreligga vid uppsägning är frågor som luckras upp till arbetsgivarsidans fördel i den här uppgörelsen.
 12. I en skriftlig uppmaning som tidningen har tagit del av, informeras föräldrarna om att arbetsgivarintyg eller annat dokument ska skickas in senast den sjunde december, för att visa att behovet verkligen föreligger.
 13. I mejl till DN upprepar begravningschef Katarina Evenseth dock att kyrkogårdsförvaltningen haft ”ambitionen att säkerställa att inga juridiska hinder föreligger att genomföra kremationen”.
 14. Frivården menar att det föreligger ett övervakningsbehov.
 15. På det utredningsmaterial som nu föreligger går det inte att bevisa att den eller de kan varit misstänkta har gjort sig skyldiga till brott”, står det i beslutet.
 16. – Det är ett detektivjobb och det gäller att få fram vilken art det är, om det föreligger risk för allmänheten.
 17. Den ena kan vara smittad utan att det föreligger någon risk för den andra.
 18. ”Det kan inte längre anses föreligga någon påtaglig risk för att (dotterns) hälsa eller utveckling skadas på grund av de förhållanden som föranledde beredandet av vården.
 19. Tingsrätten delar Rättsmedicinalverkets bedömning att risken är låg för att mannen ska återfalla i brottslighet och gör bedömningen att det inte föreligger en konkret och beaktansvärd risk för att han ska återfalla i brottslighet av allvarligt slag”.
 20. – Såvida det inte föreligger några synnerliga skäl, som att personen begått ett grovt brott, vilket inte är aktuellt i Mohammeds fall.


Vad är en synonym och ett motsatsord?

Ordet synonym kommer från de grekiska orden 'syn' (samman) och 'onoma' (namn). En synonym är alltså ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är finnas en synonym till föreligga. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.

Du kanske också är intresserad av dessa ord?

Ord som börjar på föreligga