förena

Förena är synonymt med integrera och kombinera och kan bland annat beskrivas som ”för samman till en enhet”. Ordet är motsatsen till splittra.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av förena och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till förena

ansluta, ena, foga, förbinda, hjälpa, integrera, kombinera, koppla, koppla ihop, para, sammanföra, sammanjämka, sammanlänka, slå samman, viga

Motsatsord till förena

splittra

Vad betyder förena?

 1. för samman till en enhet
 2. föra samman till en

Exempel på hur ordet förena kan användas

 1. Förenta staterna
 2. på 1800-talet var Norge förenat med Sverige

Exempel på hur ordet förena används i svenska tidningar

 1. Hans uppgifter gick inte att förena med övriga vittnen, säger spaningsledare Hans Melander.
 2. – Delar av byggnadsställningarna kan ramla och försvaga väggarna, säger han, och beskriver arbetet som "väldigt komplicerat, förenat med en hög grad av risk".
 3. Han hade hög integritet förenad med ett stort engagemang.
 4. – Att vara till havs en längre period är förenat med fysiska och psykiska utmaningar.
 5. Runt sekelskiftet 1900 verkade starka krafter i Finland för att förena alla folk som talade finska och samtidigt hårdnade Rysslands grepp om Finland.
 6. Skolorna kommer att hållas stängda till i september eftersom det i nuläget är förenat med stora risker, enligt premiärministern, som konstaterar att det bland lärarna finns många inom riskgruppen äldre.
 7. Den förtida döden har sällan varit slumpmässig i dessa förenade stater.
 8. ”Småskalighetsvurmen är också svår att förena med det faktum att vindkraftens snabba expansion idag bygger på massiva investeringar från institutionella investerare i storskaliga vindkraftsparker.
 9. Tre månader senare bedömer Länsstyrelsen att det fortfarande kan vara förenat med livsfara att befinna sig på området.
 10. Hon har tidigare upplevt rasism kopplad till hennes utseende, men den senaste tiden har hon känt av främlingsfientlighet förenad med coronaviruset.
 11. Alla har gjort starka avtryck i dansvärlden och förenas nu med Kungliga baletten under en tredelad kväll där musiken spänner från klassiskt till techno.
 12. Sanders uppmanar sina rivaler att de tillsammans ska förenas i kampen mot Trump.
 13. Förstå användaren på riktigt och ge begreppet Scandinavian design en djupare smartare mening med form, funktion och hållbarhet förenat.
 14. Enligt Mohammed själv har han också mottagit hot eftersom han öppet gått ut med att han lämnat islam, vilket kan vara förenat med livsfara i Afghanistan.
 15. Den metoden förenar IS–krigare, kristna sektledare och en hel del politisk extremism.
 16. Det förenar Kirunaborna med bolaget, förklarar han.
 17. Korruption och stöd till extrema organisationer, förenat med desinformation och cyberattacker, syftar till att stimulera motsättningar, underminera demokratier och förtala regeringar för att därmed försvaga gemenskap och motståndsanda.
 18. Elva städer, inklusive Shenzhen, Kanton, Hongkong och Macau, har fått i uppgift att utveckla ett oöverträffat klimat för innovationer med globala influenser – förenat med kommunistpartiets fortsatta enpartistyre och stort statligt inflytande.
 19. Ledarskribenten, som till vardags arbetar på den här ledarsidan, kallade inte regering och riksdag för illegitima, utan sade att partierna i regeringsöverenskommelsen endast förenas i vad de är motståndare till.
 20. Den 28 januari 1871 kapitulerade Paris, och Preussens kung tågade in i huvudstaden och utropade sig till kejsare i ett förenat tyskt rike.
 21. – Vi har lyckats att förena det bästa av två världar, säger Kurz när han bekräftar samarbetet.
 22. Han kommer sedan att förenas med sina lagkamrater för sin första träning”, har Serie A–klubben tidigare skrivit på sin webbplats.
 23. Vad förenar de fyra borgmästarna i Prag, Budapest, Bratislava och Warszawa?.
 24. Lars Adaktusson (KD) kallade ambassadörens agerande ”exempellöst” och förenades med Vänsterpartiet i kravet på att han utvisas.
 25. De fortsätter att ha en nära vänskap och förenas i kärleken till sina gemensamma barn”, skriver paret i ett uttalande som E News citerar.
 26. Vi kunde förbättra vår förståelse för de möjligheter, modaliteter och utmaningar som är förenade med gemensamma militära operationer.
 27. Det förenade kungariket skakas om.
 28. Vi måste förenas och förstå det, att enda sättet att vinna den kampen är att samarbeta, tillägger han efter en stund.
 29. Och sporten borde vara något för alla, för den förenar folk oavsett ursprung.
 30. – Vi hade inte riktigt något val då det inte fanns någon möjlighet att förena det med alkohollagen.
 31. Det finns inte mycket som förenar dem.
 32. Precis som i operan förenar Benjamin här opulent sinnlighet med andligt ljus när texter av spansk–judiska poeter från 1000–talet och Lorca från 1900–talet tonsätts.
 33. Finns det något som förenar dem?.
 34. Det fungerar också att förena yrkesarbete med familjeliv.
 35. Kaverappas jobb, att med sina bara händer tömma latrinhål i marken, är förenat med en lång rad hälsorisker.
 36. Socialsekreterare runt om i landet varnar för hur nya barn fortsätter att ansluta sig till gängen trots att det är förenat med livsfara.
 37. Klassificeringarna världsarv och biosfärområde är dock inte förenade med lika strikt reglering som gäller för naturreservat och nationalparker.
 38. Shelby och Miles har haft sina kontroverser, men de förenas i ömsesidig respekt.
 39. Pojken, som har uppehållstillstånd i Italien, har nu förenats med sin pappa och två systrar i norra Italien.
 40. Borg och Myrdalarna förenas av sina hyperrationella arbetssätt.
 41. ”Roll the seven twice” från samma platta plockar fram gitarren och förenar det dansanta draget med det dystopiska filmmusikmörkret från ”Betrayal (Sorcerer theme)”.
 42. – Det blev stopp i trafiken med köer och en del bilister som började vända i räddningsvägen i mitten för att köra söderut, vilket är förenat med livsfara, säger Peter Adlersson, presstalesperson vid polisen region Väst.
 43. Det är förenat med livsfara för det kommer mötande bilar i hög fart, säger Peter Adlersson, presstalesperson vid polisen i region Väst.
 44. Men denna är speciell, den förenar hjärta och hjärna.
 45. Framgångsreceptet i Alberto Fernández och Cristina Fernández de Kirchners kandidatur är att de två lyckas förena den moderna formen att bedriva socialdemokrati i Argentina – kirchnerismen – med den traditionella peronismen.
 46. I länder som Brasilien, Indien, Colombia och Filippinerna kan det vara förenat med livsfara att kämpa för miljön och sociala rättigheter.
 47. Att bruka skogen och samtidigt skydda den måste gå att förena, resonerar Jennie Nilsson.
 48. Ekohumanismen kan uppenbarligen förenas med ett marknadsliberalt tänkande, som har sin utgångspunkt i en kritik av staten och en betoning av människan som enskild handlingskraftig individ.
 49. Att leda ett klädbolag i dessa tider är dock förenat med vissa utmaningar.
 50. Jag arbetade i byar längs floden Tapajós, en flod som går rakt igenom regnskogen och som förenar sig med Amazonfloden vid hamnstaden Santarém i delstaten Pará.
 51. – Jag håller inte med om den premiss som går ut på att användning av AWS är förenat med risker, tvärtom.
 52. – Först och främst måste de som är här få stanna och de måste få uppehållstillstånd snabbare, sedan måste de få förenas med sina familjer.
 53. – För att använda klassiskt retorik, röda och gröna rörelser runt om i Europa och världen måste förena sig och mobilisera massorna.
 54. Kanske kan ni förena era hjärtefrågor.
 55. Att mer information kommer för att höja medvetenheten om de risker som är förenade med uppkopplade enheter ser Henrik Hjelte positivt på.
 56. Robert Weil har nyss publicerat en artikel på temat, ”Kapitalister och löntagare – förena er i kamp för öppenhet!” (DN debatt 9/8).
 57. Och förenat med betydligt större risker.
 58. Första gången jag stötte på ett könsöverskridande projekt i denna anda var 2002, då Mejan–eleverna Lisa Jonasson och Andreas Eriksson i frustration över "det torftiga utbudet av identiteter och könsroller" förenades i ett gemensamt konstnärskap.
 59. Den röda tråden är orden, och deras kraft att både förena och förgöra.
 60. Med Yrsa Stenius död har svensk pressetisk debatt förlorat en ståndaktig röst för att det går att förena sanningssökande och mänsklig hänsyn.
 61. Samtidigt finns det inget som förenar en grupp lika mycket som en gemensam upplevelse av orättvisa.
 62. Tillsammans med sina kommunala och kooperativa vänner i Europa startade han Reves, ett europeiskt nätverk som förenade kommuner och regioner med social ekonomi.
 63. Stina skapade också ”Runda bordet”, som förenade vetenskap, miljö, politik och filosofi.
 64. Men i slutänden måste företagen själva stå för merparten av finansieringen, eftersom att omfattande teknikskiften i regel är förenade med miljardinvesteringar.
 65. Det som förenar dessa personer som söker sig till Demokraterna tycks vara en genuin vilja att förändra Göteborg.
 66. Som chef förenade Jim visionärt tänkande med att målmedvetet genomföra olika insatser för att få till stånd önskvärda förändringar.
 67. Exakt vilken ny institution de skulle grunda är oklart, men det skulle handla om något som förenar siloviki (hökarna).
 68. Vi vill förverkliga idén om ett Europa där demokrati och välfärd förenas med en dynamisk ekonomi och kultur.
 69. Men Staffan, som inte var religiöst troende, sa till mig att han någon gång i en annan värld skulle förenas med henne.
 70. – Vi borde ha gjort mer för dem som kämpat i Donetsk i östra Ukraina och vill skapa en självständig republik där eller förena området med Ryssland.
 71. Vi är ju varandras motsatser men Mello förenar Sverige.
 72. Mikael Wiehes bana är lång och Malmöförankrad, hans musik mycket älskad och han är i den åldern där alla (?) kan förenas inför döden.
 73. Det som förenar dem är döden.
 74. Och även om resurserna är knappa så är vi nu förenade igen i denna föreställning, konstaterar Anette Sevreus nöjt.
 75. Här kan invändas att Sverige har en omfattande offentlig välfärd – även om de vackra orden om jämlik hälsa och trygghet för alla allt för ofta inte uppfylls i praktiken – vilket är förenat med högre kostnader.
 76. Hans skulpturala installationer förenar fotografins och den rörliga bildens ljuskänsliga egenskaper med element som vatten, kol, teckningar och projektioner.
 77. Går det att förena upplysningsideal med idéer från upplysningens romantiska och konservativa fiender? Och – mer specifikt – går det att förena liberalismens upplysningsrationalism med konservativ skepsis mot just sådan?.
 78. Vi måste vara som en enda familj och idrotten måste förena oss, säger Välbe enligt finska Ilto–Sanomat.
 79. Få lyckades som Georg förena arbete, fritid och familj.
 80. I vår respekt för den insatsen är jag övertygad om att Jan Björklund och jag förenas.
 81. Nu döms läkaren till försök till grov misshandel och för vårdslöshet i trafik till villkorlig dom förenad med en föreskrift om samhällstjänst på 120 timmar.
 82. Men detta att vi ska vara ”vi”, ett jag och ett du, helst i evighets evighet, förenade i kärlek tills döden skiljer oss åt, det sitter som berget.
 83. Möjligen kan något förena dem i den annorlunda bakgrunden som politiker.
 84. Och flyktingbarnen, de vill hjälpa dem, de förenas i en akt av mänsklighet.
 85. Men deras klara bilder, skarpa udd och lekfulla precision i språket kan förena dem trots att de hämtar sina berättelser från skilda ställen, även existentiellt.
 86. Det går oftast inte att ta med Ebbe ut och det är förenat med en enorm stress och ångest på grund av infektionsrisk och andra problem.
 87. – När frakturen sitter så som Ricardinhos är det ofta förenat med en stressfraktur, och då skruvar vi oftast dem om vi vill ha dem tillbaka till fotbollen så snabbt som möjligt, säger Herbertsson.
 88. Forskning och statistik visar alltså att Sverige nog är bäst i världen på att förena ekonomisk framgång med välfärd, jämlikhet och demokrati.
 89. – Det både skiljer och förenar.
 90. Och det underlättas av att framhäva det som förenar människor i deras förhållande till produktionsmedlen, det vill säga klasstillhörighet.
 91. Båda dessa verk representerar en stark riktning i konsten de senaste åren, del av en ”post–antropocentrisk” rörelse där konst, ekologi, filosofi, politik förenas i försök till motstånd mot människans kolonisering av natur och andra levande varelser.
 92. Vi förenades i arbetet mot en alltmer ingripande och allvetande statsmakt.
 93. Jag såg att det var så mycket som förenade de här två sidorna av honom, och att han använde filmiska grepp på scenen som man i allmänhet inte uppmärksammade.
 94. Det är fint att idrott kan förena människor så.
 95. Gruvdrift är ofta förenat med protester från lokala aktörer som verkar i områden där gruvbrytningen sker.
 96. En kamp som förenade kvinnor i flera länder i Europa var den för aborträtt.
 97. Såpan är totempålen som förenar ICA–handlarna och visar upp ett antal varor som håller dem samman vecka efter vecka– med samma pris i alla butiker.
 98. Vi vill ha en humanistisk politik och vi är övertygade om att det går att förena med ordning och reda och goda statsfinanser.
 99. Sverige kommer att få känna av detta på måndag när vårt damhockeylag möter ”förenade” Korea – det unika laget med spelare från båda länderna som lär bäras fram av den ditforslade 230 personer starka nordkoreanska hejaklacken.
 100. Nordkoreanskan Hwang Chung–Gum, som spelar i det gemensamma ishockeylaget, och sydkoreanske bobåkaren Won Yun–Jong bar tillsammans den fana som tagits fram för det förenade koreanska laget.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till förena är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är integrera en synonym till förena. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser. T.ex. är splittra motsatsen till förena.