föreslagen

Synonymer till föreslagen

Det saknas synonymer.

Motsatsord till föreslagen

Det saknas motsatsord.

Vad betyder föreslagen?

 1. som är på förslag, rekommenderad, av verbet föreslå

Exempel på hur föreslagen används i svenska tidningar

 1. Mays talesperson klargjorde i förväg att regeringen inte kan acceptera det föreslagna tillägget.
 2. Mays talesperson vill inte gå in på om regeringen räknar med att vinna omröstningen, men klargör att man inte kan acceptera det föreslagna tillägget.
 3. Den föreslagna fördelningen för sommarens operationer för tema cancer räcker inte.
 4. Men sänkningen av bolagsskatten blir samtidigt mindre än ursprungsförslaget, 20,6 procent i stället för en tidigare föreslagen sänkning till 20 procent.
 5. Men sänkningen av bolagsskatten blir samtidigt mindre än ursprungsförslaget, 20,6 procent i stället för från början föreslagna 20 procent.
 6. Enligt siffror från Transportstyrelsen finns i Sverige i dag 1,3 miljoner dieseldrivna personbilar som inte klarar det föreslagna kravet.
 7. Många föreslagna initiativ och planer för att minska sjukfrånvaron tar sin utgångspunkt i ett stärkt samarbete mellan myndigheter, sjuk– och hälsovården och arbetsmarknadens parter – och då framför allt oss arbetsgivare.
 8. Landsbygdsminister Sven–Erik Bucht (S) uppger att propositionen går vidare med en stor del av kommitténs 75 föreslagna åtgärder.
 9. Han är positiv till den föreslagna regleringen.
 10. Från regeringens håll menar man dock att den föreslagna lagen är mer rättvis eftersom den ska utgå från individen.
 11. Karolina Skog och Baylan säger att det föreslagna systemet för prövning av tillstånd blir både enklare och mer förutsägbart.
 12. Bob Igers föreslagna ersättning med en grundlön på 3 miljoner dollar, en bonus på 20 miljoner dollar och aktier värda 142 miljoner dollar blev nedröstad med 52 procent av rösterna.
 13. Han konstaterar att även Commerzbanksekonomernas initiala reaktion på Donald Trumps föreslagna stål– och aluminiumtullar var att EU skulle slå tillbaka och lägga tullar på produkter som skadar presidenten och hans väljare.
 14. Alla de tre företagsrepresentanterna är överens om att de föreslagna åtgärderna skulle placera Sverige i framkant när det gäller de legala förutsättningarna för en fortsatt utveckling av självkörande fordon.
 15. Västlänken är en föreslagen lokal järnvägsslinga för pendeltågstrafik inom Göteborg.
Källor

Hjälp till att lära upp ordgurun

Är abstrus en synonym till dunkel?


Föreslå nya synonymer

Hjälp till att bygga upp ordguruns ordförråd.
Föreslå nya synonymer, motsatsord och definitioner av föreslagen

Rapportera fel

Är det något som inte stämmer på den här sidan?
Rapportera fel

Vad tycker du?

Har du några idéer om hur ordguru.se kan bli bättre?
Lämna förslag och synpunkter

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.