förfarande

särskilt i juridiken

Förfarande är synonymt med förfaringssätt och metod och kan bland annat beskrivas som ”sätt att förfara, beteende, tillvägagångssätt”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av förfarande och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till förfarande

förfaringssätt, metod, procedur, skeende, tillvägagångssätt

Motsatsord till förfarande

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till förfarande.

Vad betyder förfarande?

 1. sätt att förfara, beteende, tillvägagångssätt
 2. sätt att handla och agera, sätt att gå till väga; beteende

Böjningar av förfarande

 1. förfarande
 2. förfaranden
 3. förfarandena
 4. förfarandenas
 5. förfarandens
 6. förfarandes
 7. förfarandet
 8. förfarandets

Exempel på hur ordet förfarande kan användas

 1. han åtalades för egenmäktigt förfarande

Exempel på hur ordet förfarande används i svenska tidningar

 1. Myndigheten kommer även att se över om det är några rutiner som inte har följts och om något förfarande stridit mot regelverket.
 2. För huvudproblemet var om förfarandet egentligen var straffbart och ett tillräckligt allvarligt brott för att inleda det tredje riksrättsåtalet, mot en president, i amerikansk historia.
 3. Man vill inte peka ut ett visst land i dagsläget, men många säkerhetsexperter anser att förfarandet påminner om liknande attacker som utförts av den kinesiska gruppen APT27 (Emissary Panda).
 4. Domen kan även påverka den tidigare regionpresidenten Carles Puigdemont och ex–ministern Toni Comín, som båda flyttat till Belgien för att undvika rättsliga förfaranden i Spanien.
 5. – Jag tror att förfarandet med automatisk frigivning där man halverar straffsatsen och släpper riktigt våldsamma lagbrytare i förtid helt enkelt inte fungerar.
 6. När Lena Anderssons uppföljare på ”Egenmäktigt förfarande” kom ut skapade det rusning i bokhandeln.
 7. I en unik dom dömdes Anna Odell för bland annat ”oredligt förfarande” – vilket oroade en del journalister som misstänkte att deras undersökande metoder hädanefter skulle ses som illegala.
 8. Åtgärden ska kunna göras utan domstolsbeslut genom ett enklare administrativt förfarande medan de uppehåller sig i till exempel Syrien eller Irak.
 9. Enligt konkursförvaltare David Lindberg är så kallad abandonering inget vanligt förfarande vid en konkurs, men i det här fallet anser han att man inte haft något val.
 10. I ett blogginlägg med rubriken ”Konsten att marknadsföra kvinnohistoria” riktar Lenita Gärde nu skarp kritik mot Facebooks förfarande som hon kallar för ”skrattretande”.
 11. Fördelen med detta förfarande är effektivare administration och en kontrollerad it–miljö, men säkerheten hänger delvis på att administratörerna vet exakt vilken version av Chrome som används och att uppdateringar sker centralt och kontrollerat.
 12. Nu har en federal domstol i Boston slagit fast att förfarandet inte är förenligt med den amerikanska konstitutionen, något som innebär att tullen i fortsättningen endast får kontrollera innehållet om det finns en skälig misstanke om brott.
 13. Hela förfarandet tar lite tid att vänja sig vid, men efter ett tag trycket ändå bättre än det lite obekväma lilla slaget som Airpods kräver.
 14. Detta förfarande tillämpas redan i andra kommuner, som till exempel Uppsala, men vad jag vet inte i Göteborg.
 15. Förutom grov stöld och grovt bedrägeri döms de även för egenmäktigt förfarande.
 16. Den psykos som hon iscensatte en kylig kväll på Liljeholmsbron ledde till att hon togs om hand, bältades och så småningom dömdes i domstol för oredligt förfarande och våldsamt motstånd.
 17. Vänsterpartiets styrelseledamot i AB Bostaden, Bore Sköld, var öppet kritisk till förfarandet och den bristande informationen, både i media och i de efterföljande debatterna i kommunfullmäktige.
 18. – Galet, kommenterar Forssblad förfarandet.
 19. Det var trots allt genom det förfarandet som USA tog bort de ståltullar president Bush införde 2002.
 20. Utöver förfarandet i sig är det anmärkningsvärt hur slapphänt kommunstyrelsens ordförande Ann–Sofie Hermansson (S) har hanterat problemet.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till förfarande är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är förfaringssätt en synonym till förfarande. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.

Vad kollar andra på just nu?