förfina

Förfina är synonymt med försköna och förädla och kan bland annat beskrivas som ”gör finare eller mer precis; förbättrar, förädlar”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av förfina och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till förfina

förbättra, förhärliga, försköna, förädla, piffa till, piffa upp, utveckla

Motsatsord till förfina

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till förfina.

Vad betyder förfina?

 1. gör finare eller mer precis; förbättrar, förädlar
 2. göra en metod eller en teknik bättre och mer exakt

Böjningar av förfina

 1. förfina
 2. förfinad
 3. förfinade
 4. förfinades
 5. förfinar
 6. förfinas
 7. förfinat
 8. förfinats

Exempel på hur ordet förfina kan användas

 1. numera har man förfinat metoderna att upptäcka cancer i tid

Exempel på hur ordet förfina används i svenska tidningar

 1. När han för fyra år sedan gav ut albumet ”The life of Pablo” så fortsatte han förfina och ändra detaljer i musiken och uppdaterade albumet under flera veckors tid.
 2. De kommande månaderna ska JCB fortsätta utveckla och förfina tekniken, säger Lord Bamford, ordförande i företaget, i ett uttalande.
 3. – Vi har några få modeller som vi förfinar hela tiden, vi har fem olika färger som vi kört med i 20 år.
 4. Men det är konkurrenten Airbus som har förfinat tekniken och nu lyckats med bedriften att automatisera det hela.
 5. Enligt Sophos går tekniken ut på att förfina inlärningsprocessen och låta det neurala nätverket själv klassificera applikationer som det lärt sig genom träningsdata.
 6. Ny teknik och förfinade metoder kan vara nyckeln för att komma vidare med utredningen för kalla fall–gruppen.
 7. Under de efterföljande årtiondena jobbade både fransmän och engelsmän hårt med att förfina såväl smak som tekniker.
 8. Därutöver kommer angripare att använda AI och maskininlärning för att för att förfina sina attacker eller för att skapa falska inspelningar för att lura användare.
 9. – Det är bra att de har förfinat systemet.
 10. Vi fortsätter att investera kraftigt i att förfina våra processer samt förbättra metoder för upptäcka, ta bort och minska effekten som artificiell manipulering har på legitima musikskapare, rättighetsinnehavare och våra användare.
 11. I grund och botten är den en tomatsill (som hade introducerats på konserv på 1920–talet) som förfinades med en skvätt torr sherry.
 12. ”Just nu tittar vi mer på om vi kan förfina det vi redan har.
 13. Och alltmedan polisen anstränger sig för att förfina sina metoder och gripa förövarna, rekryteras nya gängmedlemmar.
 14. Utvecklingen av elbilar befinner sig dessutom i ett tidigt skede där tekniken inte hunnit förfinas och där volymerna än så länge är väldigt små.
 15. Data från dessa instrument skickas dels till ett system med maskininlärning som kontinuerligt förfinar bussens bild av omgivningen, dels ser de till att bussen reagerar på händelser i dess närhet.
 16. Konsten förfinades, om det är ordet att använda, av brittiska News of the World och Daily Mail, samt amerikanska National Enquirer – och gjorde att de ofta kunde ha ”exklusiva intervjuer” med svårtillgängliga kändisar.
 17. Tekniken i virvelströmsseparatorer har förfinats på senare år, så att allt mindre metallpartiklar kan separeras.
 18. Det Chalmers–avknoppade bolaget har tillbringat tolv år med att förfina sin teknik i det här labbet.
 19. Det är då man kan börja förfina olika kvaliteter hos dem.
 20. Som förfinade det obarmhärtiga hånandet till den milda grad att han blev en symbol för hela företeelsen.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till förfina är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är försköna en synonym till förfina. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.