förflyttning

Förflyttning är synonymt med rörelse och transfer och kan bland annat beskrivas som ”handlingen att förflytta något, transport”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av förflyttning och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till förflyttning

befordran, rörelse, transfer, transferering, överföring

Motsatsord till förflyttning

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till förflyttning.

Vad betyder förflyttning?

 1. handlingen att förflytta något, transport
 2. det att ändra ett föremåls position i rummet, eller något analogt; det att förflytta något

Böjningar av förflyttning

 1. förflyttning
 2. förflyttningar
 3. förflyttningarna
 4. förflyttningarnas
 5. förflyttningars
 6. förflyttningen
 7. förflyttningens
 8. förflyttnings

Exempel på hur ordet förflyttning kan användas

 1. förflyttningen av patienten skedde utan problem

Exempel på hur ordet förflyttning används i svenska tidningar

 1. Det tros handla om förflyttningar av fångar i Xinjiang, har The Guardian rapporterat.
 2. Hon vars själva livsmönster består i förflyttningen mellan världar, märkligt rörlig trots att hon redan är en ”fånge eftersom hon varit dotter” (”Averno”).
 3. I Italien är förflyttningar nu begränsade till motiverade arbetsresor, resor som görs av hälsoskäl och övriga nödsituationer Det rapporterar nyhetsbyrån TT.
 4. Två lettiska medborgare greps på platsen är nu åtalade för grov olovlig förflyttning och grov olovlig befattning med punktskattepliktiga varor.
 5. Tre minuter senare visade Färjestad varför man är seriens bästa lag i powerplay, när Daniel Viksten skickade in 1–3 förbi Rämö, som inte hann med förflyttningen i sidled.
 6. – De har gjort en förflyttning och flyttat till ett annat hus, men på samma ställe i Florida, säger Margareta Thorgren, hovets informationschef.
 7. Du gör en sorts förflyttning från faderslinjen till moderslinjen, och ställer ­mamman och Selma Lagerlöfs två systrar i centrum.
 8. Där står det att de USA–ledda styrkorna i Irak ”de kommande dagarna och veckorna ska ompositionera sina styrkor för att förbereda för framtida förflyttning”.
 9. Just nu har Skåne fått extra resurser, men efter helgens skjutningar i både Uppsala och Västerås, kan det bli aktuellt med en förflyttning av resurserna.
 10. Levy presenterar endast dubbeltydiga resultat om en förflyttning av prostitutionen till andra arenor, men det är inget han själv har studerat i sin text.
 11. Med varje rörelse skrek han av smärta, förflyttningar blev snart så plågsamma att det bara inte gick.
 12. Man behöver inte vara socialist eller grön för att värja sig, det borde räcka med ett uns av humanism, ett uns av historiekunskap, för att ta avstånd från den förflyttning av det politiska samtalet som skett.
 13. Målsättningen är bland annat att företaget ska driva på förflyttningen från smarta telefoner till intelligenta telefoner.
 14. SEB anser att bolaget är för högt värderat i kombination med att ICA har en affärsmodell med enskilda butiksägare som missgynnas av handelns förflyttning till nätet.
 15. Sju månader senare förflyttades hon till Bergen–Belsen, och sedan följde ytterligare två förflyttningar innan hon lyckades göra sig fri i slutskedet av kriget.
 16. Som i andra länder finns en tendens om förflyttning till Black Friday–handeln, men även novemberutfallet reviderades ned något till +1,0 procent under månaden.
 17. Den exakta koordineringen av rörelserna styrs av nervkretsar i ryggmärgen sedan hjärnstammen signalerat till ryggmärgen att förflyttning ska utföras.
 18. Den stockholmska förflyttningen söderut fram till 1965 innebar att innerstadens relevans blev allt mindre samtidigt som den existerande infrastrukturen utnyttjades allt mindre effektivt.
 19. Nedräkningen ger också känslan av rörelse, att vi åstadkommer saker även om det bara är något så basalt som en förflyttning genom tiden.
 20. – Det finns mängder av studier som visar att dödligheten ökar bland både barn och mödrar vid förflyttning mellan vårdinstanser.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till förflyttning är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är rörelse en synonym till förflyttning. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.