förnimmelse

Synonymer till förnimmelse

aning, antydan, emotion, föraning, förmodan, inlevelse, intuition, känsla, misstanke, sinnesintryck, sinnesrörelse, susning, tillstymmelse, varseblivning, vink

Motsatsord till förnimmelse

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till förnimmelse.

Vad betyder förnimmelse?

 1. sinnesintryck; känsla
 2. intryck från sinne; känsla av något (ofta vag)

Exempel på hur förnimmelse kan användas

 1. hon hade en förnimmelse av att något var fel

Exempel på hur förnimmelse används i svenska tidningar

 1. Våra kollektivt traderade mytberättelser, skriver Glück i essän ”Fear of happiness” (1990), upprättar ”en särskild inre rymd” eftersom vår förnimmelse av dem skiftar över tid, vilket gör dem föränderliga och därför generösa.
 2. Säg att du känner lukten av syren på våren, och plötsligt får du en förnimmelse från din barndom, du ser nästan en film av känslor i huvudet.
 3. Hon har känslor och förnimmelser precis som djuren, men till skillnad från dem har hon också förmågan att tala, resonera och planera.
 4. Det är förnimmelsen av ett samhälle i vilket vi inte längre tar hand om varandra.
 5. – Målningarna visar smärta och ångest men också ljus och en förnimmelse av försoning, säger hon.
 6. Fascinerande är hur en filmisk förnimmelse dominerar, trots att faktiska inslag av film denna gång saknas.
 7. Metoden understryker hur sammanknippade de olika förloppen trots allt är och hur det ena följer av det andra, och den ger läsaren en vag förnimmelse av den politiska förvirring som präglade Peru de här åren.
 8. Med åren började känslan för drömbutiken förvandlas till den sedvanliga förnimmelsen om ett hamsterhjul.
 9. New York gav honom en känsla av att plötsligt få höra till, och en klar förnimmelse av samhörighet med alla dem som i den här staden suttit vid ett skrivbord före honom och skrivit.
 10. För mig kräver de olika genrerna helt olika förnimmelser och stämningslägen.
Källor


Föreslå nya synonymer

Hjälp till att bygga upp ordguruns ordförråd.
Föreslå nya synonymer, motsatsord och definitioner av förnimmelse

Rapportera fel

Är det något som inte stämmer på den här sidan?
Rapportera fel

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är känsla en synonym till förnimmelse. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.