förordnande

Förordnande är synonymt med nominering och tillsättning och kan bland annat beskrivas som ”handlingen att förordna någon”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av förordnande och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till förordnande

applicering, jobb, mandat, mission, nominering, tillsättning, uppdrag, uppgift, utnämning

Motsatsord till förordnande

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till förordnande.

Vad betyder förordnande?

 1. handlingen att förordna någon
 2. det att förordna

Böjningar av förordnande

 1. förordnande
 2. förordnanden
 3. förordnandena
 4. förordnandenas
 5. förordnandens
 6. förordnandes
 7. förordnandet
 8. förordnandets

Exempel på hur ordet förordnande kan användas

Det saknas exempel.

Exempel på hur ordet förordnande används i svenska tidningar

 1. Det står också regering och riksdag fritt att ända i förordnandet (förutom ändamålsbestämmelserna) vilket senast skedde i år.
 2. Erik Ullenhag är sedan 2016 Sveriges ambassadör i Jordanien – ett förordnande som löper ut den sista augusti 2020.
 3. Begler sparkades i april, tre år innan hennes förordnande gick ut.
 4. Susanna Pettersson tar över efter tidigare överintendenten Berndt Arell, vars förordnande gick ut vid årsskiftet och som regeringen valde att inte förlänga.
 5. Hennes förordnande sträcker sig från den 1 augusti 2018 till 31 juli 2024.
 6. Vid styrelsens sammanträde den 16 mars beslutades att förlänga Jesper Larssons förordnande med ytterligare tre år och därmed har han nu ansvar fram till den 31 december 2021.
 7. Brandsma har varit generaldirektör för myndigheten sedan 2012 och fick så sent som i slutet av förra året sitt förordnande förlängt, även om han redan då funderade på att göra något annat, enligt myndigheten.
 8. Det politiskt sammansatta Riksbanksfullmäktige valde i enighet att förlänga Stefan Ingves förordnande som riksbankschef.
 9. Socialstyrelsen, och i vissa fall landstingen, beslutar då om särskilt förordnande.
 10. Men ordningsvakter har personliga förordnanden från polisen.
 11. Inga–Britt Ahlenius var efter sitt förordnande som generaldirektör för RRV med och byggde upp en oberoende revision i Kosovo.
 12. Vad händer när Susanne Erixons förordnande går ut vid årsskiftet, kommer det då att bli en chef med mer konstnärlig inriktning?.
 13. – Hon har sitt förordnande som räcker i fyra år till.
 14. På tisdagens kulturnämndsmöte i Malmö så kommer nämnden att fatta beslut om att förlänga förordnandet för Malmö konstmuseums nuvarande chef Cecilia Widenheim med ytterligare fyra år.
 15. ”I dagboken är det tydligt att Norén inte ser sig som en makthavare, trots att han i kraft av sin position och sina förordnanden varit och är just det.
 16. Denna fråga aktualiserades vid Svenska kyrkans arbets­givarorganisations fullmäktige 2014, då en församling yrkade, att möjlighet att tidsbegränsa förordnande som kyrkoherde skulle utredas.
 17. Ett sista krav är att domstolens ordförande som i dag får förordnanden vart tredje år i taget ändras.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till förordnande är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är nominering en synonym till förordnande. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.