försämra

Synonymer till försämra

försvåra, förvärra, tömma, utarma

Motsatsord till försämra

förbättra

Vad betyder försämra?

 1. gör sämre, förvärrar
 2. bli eller göra något sämre

Exempel på hur försämra kan användas

 1. försämrade levnadsvillkor
 2. den borgerliga regeringen försämrade a-kassan

Exempel på hur försämra används i svenska tidningar

 1. Kanske kommer EU–kommissionens nya ordförande Ursula von der Leyen att ta upp den försämrade situationen under sitt pågående besök i landet.
 2. Demenssjukdom (eller kognitiv nedsättning som det allt oftare benämns inom vården) innebär generellt försämrat minne och språk samt försämrad förmåga att orientera sig i tid och rum, att lösa problem och tänka abstrakt.
 3. Kinakännaren Frédéric Cho ser inte att det ligger i Kinas intresse att försämra handelsrelationerna med Sverige – trots vad ambassadören sade på torsdagen.
 4. * Vattentrycket sjunker, kvaliteten på vattnet försämras snabbt och snart kommer inget vatten ur kranarna.
 5. Detta riskerar i förlängningen att försena, fördyra och försämra digitaliseringen av den offentliga sektorn, något som vore oerhört skadligt för svensk välfärd och sysselsättning.
 6. Tanklösa bolagsförsäljningar kan innebära både försämrad global konkurrenskraft och reducerad för innovationsförmåga, men kan i förlängningen också komma utgöra hot mot Sveriges nationella säkerhet.
 7. Det ökar leveransfrekvenser, försämrar förutsättningar för effektiva rutter och försvårar samlastning, särskilt i transportkedjans sista led.
 8. Tre av tio länsbor tror att den svenska ekonomin har försämrats de senaste åren och fyra av tio tror att den kommer att försämras ytterligare under de närmaste fem åren, medan färre än en av tio tror på det omvända.
 9. Han skrivs ut från det palliativa teamet och får senare veta i ett brev att hans försämrade mående sannolikt berott på en infektion.
 10. Senare får han veta i ett brev att hans försämrade mående sannolikt berott på en infektion.
Källor


Föreslå nya synonymer

Hjälp till att bygga upp ordguruns ordförråd.
Föreslå nya synonymer, motsatsord och definitioner av försämra

Rapportera fel

Är det något som inte stämmer på den här sidan?
Rapportera fel

Vad tycker du?

Har du några idéer om hur ordguru.se kan bli bättre?
Lämna förslag och synpunkter

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är förvärra en synonym till försämra. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser. T.ex. är förbättra motsatsen till försämra.