försämra

Försämra är synonymt med förvärra och utarma och kan bland annat beskrivas som ”gör sämre, förvärrar”. Ordet är motsatsen till förbättra.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av försämra och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till försämra

försvåra, förvärra, tömma, utarma

Motsatsord till försämra

förbättra

Vad betyder försämra?

 1. gör sämre, förvärrar
 2. bli eller göra något sämre

Böjningar av försämra

 1. försämra
 2. försämrad
 3. försämrade
 4. försämrades
 5. försämrar
 6. försämras
 7. försämrat
 8. försämrats

Exempel på hur ordet försämra kan användas

 1. försämrade levnadsvillkor
 2. den borgerliga regeringen försämrade a-kassan

Exempel på hur ordet försämra används i svenska tidningar

 1. Talibanrörelsen har en konservativ kvinnosyn och hos flera av de kvinnliga förhandlarna finns en farhåga att kompromisser med dem kan leda till att situationen för landets kvinnor försämras.
 2. Lena Häggberg, rektor på Hammerstaskolan i Norsborg, är orolig för att sparkrav försämrar möjligheten att fånga upp unga på glid.
 3. Transparensen har försämrats sedan (regelverket) Mifid 2 infördes, tvärtemot regleringens syfte.
 4. Hemnets köparbarometer är nu högre än den var före corona, vilket är ett tydligt styrkebesked för bostadsmarknaden trots att arbetslösheten stigit och konjunkturen försämrats.
 5. Bland annat avslöjades att den tyska förbundskanslern Angela Merkel avlyssnats av NSA, vilket försämrade de tysk–amerikanska relationerna rejält.
 6. Möjligen kan vi parallellt utföra enkla rutinuppgifter som inte belastar våra hjärnors arbetsminne, men när det gäller mer komplex tankeverksamhet krävs fokus för att inte slutresultatet ska försämras.
 7. Om patienten befinner sig i livets slutskede avråder Socialstyrelsen från att patienten förs till sjukhus, för att det kan försämra kvaliteten för patienten.
 8. Särskilt trycker jag på att framtida trafiksäkerhet inte får försämras på grund av att dagens elektrifierings–race till del drivs av det mer prisokänsliga premiumsegmentets affärsmodell där kunderna är villiga att betala för extra ”hästkrafter”.
 9. Arbetsmarknadsministern vill bland annat se över om situationen för äldre löntagare riskerar att försämras om utredningens förslag genomförs.
 10. Någon förkortad livstid för batterierna eller försämrad funktion hos serverhallen räknar varken Fortum eller Bahnhof med att frekvensregleringen ska innebära.
 11. Särskilt som vädret försämrades kraftigt i området.
 12. Sedan verkar tillståndet ha försämrats.
 13. Det kan leda till försämrade prognoser och sämre chanser att överleva cancer.
 14. Rysk aggression har försämrat säkerhetsläget, inte bara för Sverige.
 15. Enligt Nordkorea har Washington försämrat relationerna mellan länderna sedan Kim Jong–Un och president Donald Trump senast möttes i Singapore för två år sedan.
 16. Fribeloppet har tagits bort så att studerande ska kunna arbeta under coronakrisen utan att det försämrar deras rätt till studiemedel.
 17. Prispress, underbudskonkurrens och utnyttjandet av migrantarbetare från låglöneländer har sammantaget lett till kraftigt försämrade villkor, menar han.
 18. Det handlar om att vår konsumtion av olika produkter gör att naturmiljöer i fjärran länder ofta försämras.
 19. – I EU–sammanhang innebär det att en kund kan köpa en jättebra lastbil men sen sätta på Michelingubbar och annat på fordonen som försämrar aerodynamiken.
 20. – Prekariatet lever med en kronisk osäkerhet, och med den följer försämrade rättigheter, socialt och kulturellt.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till försämra är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är förvärra en synonym till försämra. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser. T.ex. är förbättra motsatsen till försämra.