försämra

Vi hittade 4 synonymer till försämra. Ordet försämra är en synonym till förvärra och utarma och kan bland annat beskrivas som ”gör sämre, förvärrar”. Ordet är motsatsen till förbättra.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av försämra samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Vilka synonymer finns till försämra?

 1. försvåra
 2. förvärra
 3. tömma
 4. utarma

Vad är motsatsen till försämra?

 1. förbättra

Vad betyder försämra?

 1. gör sämre, förvärrar
 2. bli eller göra något sämre

Hur böjs ordet försämra?

 1. försämra
 2. försämrad
 3. försämrade
 4. försämrades
 5. försämrar
 6. försämras
 7. försämrat
 8. försämrats

Hur kan ordet ordet försämra användas?

 1. försämrade levnadsvillkor
 2. den borgerliga regeringen försämrade a-kassan

Hur används ordet ordet försämra i svenska tidningar?

 1. I sin granskning av den vetenskapliga litteraturen hittade SBU 26 relevanta studier där trötthet, andfåddhet, försämrat luktsinne, bröstsmärtor, försämrad livskvalitet, ångest och depression var bland de vanligaste symtomen.
 2. En viktig del är att brist på sömn gör att uppmärksamheten försämras, särskilt när det gäller monotona situationer.
 3. Två timmar mindre sömn varje natt i en vecka innebär att en elitidrottare kan bli fysiskt utmattad betydligt tidigare än normalt och reaktionstiden kan försämras.
 4. Men priset vi skulle få betala för dessa justeringar i form av kraftigt försämrad trygghet för våra medlemmar är alldeles för högt, säger Valle Karlsson ordförande för Seko, i ett pressuttalande.
 5. Samtidigt har andelen exportföretag som tror på en försämrad finansiell situation minskat kraftigt, från 59 procent i våras till 9 procent.
 6. Den grekiske filosofen Sokrates var skeptisk till skrivkonsten, som han menade försämrade människans tankeförmåga.
 7. I takt med att mobilernas batterihälsa försämrades över tid ska det ha blivit allt svårare för telefonerna att leverera kapacitet för toppbelastning, enligt Apple.
 8. Efter att ha gått hem från jobbet på grund av huvudvärk blev hennes tillstånd snabbt försämrat.
 9. Peter Sutcliffe hälsoläge försämrades redan i förra veckan – då isolerades han och hans övervakades noggrant.
 10. Efter det försämrades hans tillstånd snabbt och Kent sövdes ner och kopplades till respirator.
 11. Claes Måhlén poängterar inför BNP–släppet att situationen kanske inte försämrats radikalt för japansk del, till skillnad från Västeuropa och USA har man hittills lyckats undvika en andra smittovåg.
 12. Framför allt med cancer som kan bli försämrad med tiden, säger Ann Söderström.
 13. – Just i detta fallet ledde den bristande visibiliteten till att de fick ett stort svinn på färskvaror, en dålig påfyllningsgrad i sina butiker och till slut en försämrad kundupplevelse.
 14. I programmet pratar han även om hur han utan några problem har kunnat hämta ut tabletter från läkare, vilket har försämrat hans mående.
 15. Talibanrörelsen har en konservativ kvinnosyn och hos flera av de kvinnliga förhandlarna finns en farhåga att kompromisser med dem kan leda till att situationen för landets kvinnor försämras.
 16. Lena Häggberg, rektor på Hammerstaskolan i Norsborg, är orolig för att sparkrav försämrar möjligheten att fånga upp unga på glid.
 17. Transparensen har försämrats sedan (regelverket) Mifid 2 infördes, tvärtemot regleringens syfte.
 18. Hemnets köparbarometer är nu högre än den var före corona, vilket är ett tydligt styrkebesked för bostadsmarknaden trots att arbetslösheten stigit och konjunkturen försämrats.
 19. Bland annat avslöjades att den tyska förbundskanslern Angela Merkel avlyssnats av NSA, vilket försämrade de tysk–amerikanska relationerna rejält.
 20. Möjligen kan vi parallellt utföra enkla rutinuppgifter som inte belastar våra hjärnors arbetsminne, men när det gäller mer komplex tankeverksamhet krävs fokus för att inte slutresultatet ska försämras.


Mer information om försämra och synonymer

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är förvärra en synonym till försämra. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser. T.ex. är förbättra motsatsen till försämra.