försämrad

Vi hittade en synonym till försämrad. Ordet försämrad är synonymt med degenererad.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av försämrad samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Vilka synonymer finns till försämrad?

 1. degenererad

Vad är motsatsen till försämrad?

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till försämrad.

Vad betyder försämrad?

Det saknas betydelser. Föreslå nya betydelser av försämrad.

Hur böjs ordet försämrad?

 1. försämrad

Hur kan ordet ordet försämrad användas?

Det saknas exempel.

Hur används ordet ordet försämrad i svenska tidningar?

 1. I sin granskning av den vetenskapliga litteraturen hittade SBU 26 relevanta studier där trötthet, andfåddhet, försämrat luktsinne, bröstsmärtor, försämrad livskvalitet, ångest och depression var bland de vanligaste symtomen.
 2. Men priset vi skulle få betala för dessa justeringar i form av kraftigt försämrad trygghet för våra medlemmar är alldeles för högt, säger Valle Karlsson ordförande för Seko, i ett pressuttalande.
 3. Samtidigt har andelen exportföretag som tror på en försämrad finansiell situation minskat kraftigt, från 59 procent i våras till 9 procent.
 4. Framför allt med cancer som kan bli försämrad med tiden, säger Ann Söderström.
 5. – Just i detta fallet ledde den bristande visibiliteten till att de fick ett stort svinn på färskvaror, en dålig påfyllningsgrad i sina butiker och till slut en försämrad kundupplevelse.
 6. Någon förkortad livstid för batterierna eller försämrad funktion hos serverhallen räknar varken Fortum eller Bahnhof med att frekvensregleringen ska innebära.
 7. – Det är rimligt att anta att om vi får en fortsatt kraftigt försämrad arbetsmarknad har det en stor påverkan på arbetstillstånden.
 8. Från näringslivshåll har det höjts röster om att den nya Sverigebilden kan leda till försämrad konkurrenskraft och ökade svårigheter att rekrytera utländsk personal.
 9. Orsaken till förslaget om en försämrad kompensation är den ”ökande finansiella bördan” som drabbar flygbolagen i takt med att allt fler flighter försenas.
 10. Och Kina har även drabbats ekonomiskt av virusutbrottet, med försämrad handel och inställda resor.
 11. Men finansministern är också tydlig om att försämrad ekonomi i landets kommuner inte enbart handlar om konjunkturen.
 12. Demenssjukdom (eller kognitiv nedsättning som det allt oftare benämns inom vården) innebär generellt försämrat minne och språk samt försämrad förmåga att orientera sig i tid och rum, att lösa problem och tänka abstrakt.
 13. Tanklösa bolagsförsäljningar kan innebära både försämrad global konkurrenskraft och reducerad för innovationsförmåga, men kan i förlängningen också komma utgöra hot mot Sveriges nationella säkerhet.
 14. – En försämrad konjunktur är det största hotet, om det leder till varsel eller en skakig bostadsmarknad.
 15. Avgörande blir om partiledaren Jonas Sjöstedt står fast vid sitt ultimatum att våga fälla regeringen om den lägger fram förslag om försämrad arbetsrätt och marknadshyror, anser John Edström.
 16. Med hypotermi menas en kroppskärntemperatur under 35 grader och brukar ge symptom av bland annat trötthet, försämrad koordinationsförmåga, förvirring och hallucinationer.
 17. Tyvärr har mina medlemmar fått betala priset i form av en försämrad arbetsmiljö, säger Lena Nitz.
 18. Men  ihållande värmebölja medför större risker för vissa grupper, särskilt de med försämrad förmåga att reglera kroppstemperaturen eller reagera på risker.
 19. Agronin, en geriatrisk psykiater vid Miami Jewish Home, vars decennier av att vårda de gamla har lärt honom att det är möjligt att behålla mening i livet även när man står inför försämrad mental och fysisk förmåga, och begränsat deltagande i aktiviteter.
 20. Ola bejakade transformationen, väl medveten om de risker systemet utsattes för i form av gymnasifiering och försämrad kvalitet.


Mer information om försämrad och synonymer

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är degenererad en synonym till försämrad. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.