försöksperson

Synonymer till försöksperson

individ, person

Motsatsord till försöksperson

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till försöksperson.

Vad betyder försöksperson?

  1. person som frivilligt deltar i ett vetenskapligt experiment

Exempel på hur försöksperson används i svenska tidningar

  1. Över tid flyttades bollen så att försökspersonen upplevde att luftstöten kom ur synk.
  2. Lagen bedöms efter hur länge konversationerna varar och hur högt betyg de får av försökspersonerna.
  3. Där framgår att man under perioden 2012–15, för att kartlägga avgasers farlighet, använde sig av ett 20–tal försökspersoner i Aachen.
  4. Hon har själv varit en av försökspersonerna i projektet, och förklarar att digitala kvitton varit väldigt uppskattade av kassapersonalen.
  5. I studien fick försökspersonerna titta på bilder av 23 tvillingpar där den ena tvillingen rökte.
  6. Därefter fick försökspersonerna träna båda benen.
  7. Metoden går ut på att försökspersonerna utsätts för en "mini–exponering" innan den riktiga exponeringen.
  8. För att ta reda på om även orangutanger kan göra sådana prognoser ställdes Naong och tio försökspersoner inför 24 olika valsituationer.
Källor


Föreslå nya synonymer

Hjälp till att bygga upp ordguruns ordförråd.
Föreslå nya synonymer, motsatsord och definitioner av försöksperson

Rapportera fel

Är det något som inte stämmer på den här sidan?
Rapportera fel

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är individ en synonym till försöksperson. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.