förstärka

Förstärka är synonymt med härda och intensifiera och kan beskrivas som ”göra starkare”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av förstärka och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till förstärka

amplifiera, armera, bepansra, beväpna, boosta, förbättra, härda, intensifiera, undervisa, upprusta, öka

Motsatsord till förstärka

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till förstärka.

Vad betyder förstärka?

 1. göra starkare

Exempel på hur ordet förstärka kan användas

Det saknas exempel.

Exempel på hur ordet förstärka används i svenska tidningar

 1. – Även om den goda tillgången på vattenkraft och vindkraft förstärkt en situation med låga priser, så menar vi att trenden mot mindre andel planerbar produktion har varit tydlig.
 2. Vi måste se till att inte förstärka skillnaderna mellan de som har ett val och de som inte har det, säger han.
 3. – Det digitala förstärker värdet av mässor för kunderna.
 4. Inläggen har fått massiv spridning på plattformen, varav en del misstänks vara tekniskt förstärkt genom nyskapade konton.
 5. Pandemin, och de restriktioner som har införts i på grund av den, har förstärkt den trenden.
 6. Pengarna ska också användas för storskalig tillverkning av en adjuvans, en substans som förstärker effekten, till vaccinet som tillverkas bland annat i Uppsala.
 7. Fokus kommer framförallt att ligga på att öka hastigheten på de ai–relaterade beräkningar som används bland annat i foto och ansiktsigenkänning, och till att ge högre kapacitet för förstärkt verklighet (ar).
 8. Dessutom, säger Tom Britton, finns det troligtvis andra olikheter i en befolkning som borde förstärka effekten ytterligare.
 9. – Jag gjorde repmånad i Uddevalla när en ledare från Stockholm ringde och ville att jag skulle förstärka Stockholmslaget som skulle tävla mot London på White City.
 10. Trenden har förstärkts under april.
 11. Nu förstärker Friends och ECPAT sitt stöd till barn med bland annat en ny stödlinje.
 12. Tillfälligt förstärkt a–kassa där fler kan kvalificera sig och både golv och tak för ersättningen har höjts.
 13. Jag har blivit förstärkt i åsikten att vi måste i normala fall hålla mycket hårt på ett finanspolitiskt ramverk.
 14. Och den sistnämnda poängterade att kontrollen av att stödet inte missbrukas kommer att förstärkas.
 15. Elva minuter senare förstärkte Felix Callander ledningen när han gjorde 2–0.
 16. Gruppen förstärktes av personal från människohandelsgruppen vid NOA, polisens nationella operativa avdelning, samt av två socialsekreterare.
 17. Av titeln och omslaget att döma är det lätt att tro att det är ytterligare en bok som förstärker polariseringen, in i värmen hos Trumps kritiker och ner i soptunnan hos Fox News.
 18. Även regler kring skolvalet förstärker segregationen, menar hon.
 19. Demoniseringen av araberna och kopplingen till det förflutna förstärkte sympatin hos de västländer som nyligen stridit mot nazisterna.
 20. Henrik Bachner menar att Sverige och delar av Europa upplevt en tydligare och delvis förstärkt antisemitisk strömning under de senaste decennierna.
 21. Bergcrantz förstärker den ibland med ljudeffekter kopplade till rösten, men också hennes helt oförställda sång bär på något man kan uppleva som på en gång ungt och ålderdomligt.
 22. Nu förstärker Paulinho Hammarby samtidigt som Nikola Djurdjic lämnar för spel i Chengdu Better City FC i Kina.
 23. Man samlar nu de sjukaste patienterna på en särskilt plats med förstärkt bemanning.
 24. Inför det stundande kinesiska nyåret, då många kineser är på resande fot, ska övervakningsåtgärderna förstärkas.
 25. Det är kort sagt augmented reality – eller förstärkt verklighet – taget till sin fulla potential.
 26. Vår förmåga att möta militära aktiviteter utanför svenskt territorium måste förstärkas.
 27. På måndagen förstärkte akuten med ett par sjuksköterskor och undersköterskor i samband med att en särskild så kallad Observationsenhet öppnades upp.
 28. Neom ska nämligen redan år 2030 förstärka Saudiarabiens finanser med minst 1 000 miljarder kronor, enligt de dokument som offentliggjorts.
 29. För att förstärka kollektivtrafiken och göra den tillgänglig för alla invånare i Västra Götaland har nämnden bland annat investerat i nya tåg och spårvagnar.
 30. Den aggressiva reklamen förstärker utsattheten och ökar riskerna för spelmissbruk och sociala problem i samband med spel.
 31. Inte minst går de in med åtgärder som förstärker Arbetsförmedlingens insatser.
 32. Den använder algoritmer för ögonspårning och kan presentera tredimensionell information samt ge stöd i form av förstärkt verklighet.
 33. Isabel Schnabel förstärkte också bilden av henne som en ekonom som kommer försvara ECB mot oinformerad kritik.
 34. Den segregation som man varnade för i slutet av 1970–talet har förstärkts och accepterats som det nya normala, liksom bostadsbristen.
 35. Likvärdighetsbidraget uppgår till flera miljarder kronor årligen och ska användas till att förstärka undervisning eller elevhälsa och utjämna skillnader mellan skolor och huvudmän.
 36. Under året har arbete pågått med att förstärka grunden på en fastighet tillhörig Riksbankens jubileumsfond.
 37. Den utvecklingen har förstärkts av att ersättningsnivåerna i vissa av systemen sänkts och jobbskatteavdraget införts.
 38. Det kommer blåsa på en del så det kan förstärkas längs kusten och bli ännu mer.
 39. Bland annat står det att länder nu ”inviteras att kommunicera” sina långsiktiga klimatplaner, ord som ”uppdatera” eller ”förstärka” finns inte där.
 40. Men eftersom vi har en förstärkt insats på Kronogården där det har varit lugnt kunde vi snabbt flytta den resursen till Vänersborg, säger Jacob Hellåker, jourhavande förundersökningsledare i östra Fyrbodal.
 41. Den juridiska processen förstärker filmens tema.
 42. Musiken ska förstärka temperamenten – eller spela mot dem.
 43. Det gör i stället Trafikverket, samtidigt som förstärkt bevakning sätts in vid nästa prov.
 44. – Misstankarna mot mannen har successivt förstärkts under utredningens gång och jag bedömer att bevisläget förbättrats, men det behövs mer tid för att fullfölja utredningen, sa åklagaren Jim Westerberg tidigare i veckan.
 45. Hopplös för den inte löser några av de problemen staden har utan förstärker dem, hopplös för de ger upp hoppet stadens barn och ungdomar.
 46. Systemet för att lämna referenser bör ses över och förstärkas på ett sätt som gör att leverantörerna ger mer trovärdiga och tydliga försäkringar kring den egna kapaciteten att leverera.
 47. Den förhållandevis väl upplysta lokalen är sobert inredd i ljusa färger och neutralt trä – något som förstärker en viss känsla av lunchrestaurang och kafé.
 48. Efter händelserna förstärktes bevakningen, dels sattes det upp ett staket och dels kallades det in vakter.
 49. Det uppskattades inte av straffläggaren Gianluca Lapadula som var framme och gruffade  med Olsen, det blev flera hårda puttningar och båda spelarna förstärkte situationen och ramlade ihop på gräset där de tog sig åt ansiktet.
 50. De båda spelarna puttade hårt på varandra och förstärkte situationen och ramlade ihop på gräset där de tog sig åt ansiktet.
 51. Hittills har organisationen bidragit till att skapa eller förstärka 4,2 miljoner jobb i Indien, Afghanistan, Zimbabwe och Kenya.
 52. Med stor säkerhet blir även behandling av tumörsjukdomar en viktig användning för Crispr som för närvarande testas i patienter för att förstärka immunförsvarets förmåga för att angripa cancerceller.
 53. Det riskerar att förstärka att kvinnor är annorlunda.
 54. Från iranskt håll förstärktes 2016 den ursprungliga blodspengen för Salman Rushdies huvud från sex miljoner dollar med ytterligare sexhundra tusen.
 55. Transferförbudet, som beslutats av Fifa, gäller två fönster, vilket innebär att Lampard tvingas genomföra en hel säsong utan möjlighet att förstärka truppen.
 56. Partiets samarbete med C, L och MP och det så kallade januariavtalet har ytterligare förstärkt problemen för S, anser han, och pekar på de liberaliseringar man enats om när det gäller migrationen.
 57. Svaret har istället blivit en förstärkt kognitiv dissonans.
 58. Snarare är det tänkt att förstärka arbetet.
 59. Egen förstärker en personlig sfär.
 60. Ryktena har kommit och gått om Apples planer på att lansera glasögon för så kallad förstärkt verklighet (augmented reality, AR).
 61. – Det är bra att vi i ganska bred samsyn kan titta på andra förändringar som kan förstärka regelverket framöver, men det går inte att säga när ett förslag kan vara på plats, säger Bolund.
 62. Tunneln under Kungsgatans södra sida, mellan Sveavägen och Norrlandsgatan, behöver förstärkas och förses med nytt tätskikt.
 63. Däremot kan man titta på om man kan förstärka med ytterligare resurser, andra typer av tekniska lösningar, säger Jens Sjöström.
 64. Men i andra änden blir resultatet undanträngningseffekter i form av att de som inte får förstärkt förmedlingsstöd i stället blir arbetslösa längre.
 65. Stockholmsbörsens uppgång har förstärkts under dagen.
 66. Regeringen har sedan tidigare tillsatt en utredning som har i uppdrag att vässa lagen och se över tidsgränsen för verkställighetsförvar och användning av t ex fotboja så att kontrollen kan förstärkas i avvaktan på att en utvisning kan verkställas.
 67. Att förstärka gränsen med fler och större murar var ett av Trumps viktigaste vallöften 2016.
 68. När våra motståndare förstärker och riskerar sin ekonomi med massor av miljoner så står vi pall där också, säger Hasse Eklund till SVT.
 69. SL förstärker trafiken på tunnelbanans linje 18 från Odenplan till Skogskyrkogården mellan klockan 13.
 70. Valmanifestet ska enligt The Times i stället fokusera på att baxa det utträdesavtal Johnson förhandlat fram med EU genom det hittills motsträviga parlamentet, något Konservativa partiet hoppas ska bli enklare om det får ett förstärkt mandat i nyvalet.
 71. För det andra bidrar då de demokratiska partierna till att förstärka den mentala bilden av invandring som problem.
 72. Nu råder det politisk samsyn i Sverige om behovet att förstärka den militära förmågan och återupprätta ett civilt försvar, liksom att skapa strategier för andra typer av hot (till exempel från Kina).
 73. – Vi har förstärkt mycket inom avdelningen för att komma till rätta med de här långa ledtiderna, säger Lena Munther, ansvarig avdelningschef på verket, till Dagens industri.
 74. Det lilla barnet behöver hjälp att reglera sina känslor, få uppleva en obruten emotionell kontakt som både bygger de egna oxytocin–receptorerna och förstärker mammans, och barnet behöver svar på sina behov och kan inte vänta särskilt länge.
 75. Den förstärker de skilda preferenserna hos kvinnor och män som förr bara syntes på höger–vänsterskalan.
 76. – Man använder det med cannabis för att förstärka ruset.
 77. Det är en film med känslor i centrum, vilket Alberto Iglesias vemodiga musik förstärker.
 78. Systemet har en rad sensorer som mäter belastning och använder ai–algoritmer för att se till att ge rätt mängd kraft på rätt plats för att förstärka användarens rörelser.
 79. Allt detta går upp i atmosfären där det förstärker växthuseffekten.
 80. Förklara hur du själv anser att du kan bidra, så kan de lättare förstärka det.
 81. Hamnen i Havanna har alltsedan den förstärktes med ett fort på 1500–talet varit Kubas huvudhamn.
 82. Jobbskatteavdragen har inneburit att arbetslinjen har förstärkts hos låg– och medelinkomsttagare.
 83. Digitalisering, miljö och automatisering i fabriken driver och skapar nya typer av tjänster och förstärker vår konkurrenskraft.
 84. Då infann sig för första gången en känsla av att jag kanske bara blivit blåst, förstärkt av de många frustrerade inlägg jag hittade från andra köpare som kände sig lurade.
 85. Hur gör man det utan att förstärka motsättningarna och känslan av vi och dem i samhället?.
 86. Sedan kom metoo, och känslan förstärktes.
 87. En tid som, trots de vackra orden om öppna hjärtan, förstärkte de klyftor som skapat förutsättningar för Sverigedemokraterna att rida på missnöje och orättvisor som känts in på bara skinnet.
 88. Både varp och inslag behöver förstärkas.
 89. Rena rama sättet för att förstärka.
 90. Mp framhåller att Arbetsförmedlingen är mitt i ett pågående arbete för att modernisera och förstärka verksamheten.
 91. Men bland andra Skolverkets generaldirektör säger ju att det fria skolvalet förstärker klyftor.
 92. – Danderyds sjukhus måste få en ordentlig avlastning, med förstärkt personalstyrka och färre patienter.
 93. Därtill ska Ericsson förstärka på ai–området genom att före årskiftet anställa 100 specialister på artificiell intelligens och automation.
 94. Du kommer att arbeta med några av de största industrianläggningarna i Norden och erbjuda lösningar för att förstärka kundens maskinintegritet och tillförlitlighet, och därigenom öka verksamhetens motståndskraft mot skador.
 95. I vår angelägenhet om att visa att vi är på de godas sida, förstärker vi ofta vi–och–dem–grupperingar.
 96. "Om spänningarna ökar ytterligare och USA tar en hårdare position och drar sig ur Nafta skulle det kraftigt förstärka effekten, men det är inte vårt huvudspår", säger Brian Coulton.
 97. Och om Erdogans hårda tag mot PKK och den vidare kurdiska rörelsen förmår även kurdiska AKP–lojalister att nu överge Erdogan i presidentvalet så kan detta verksamt bidra till en andra omgång, och förstärkt dramatik även där och då.
 98. INFOTIV är ett konsultbolag med målet att förnya och förstärka organisationer.
 99. Siri Aurdal jobbar också med en typ av förstärkt glasfiber, producerad för Norges oljeindustri i slutet av 1960–talet.
 100. Med nya kontraktet kan vi erbjuda våra kunder ytterligare ett trafikslag, något som både kompletterar och förstärker vårt marknadserbjudande markant.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till förstärka är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är härda en synonym till förstärka. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.