Synonymer till försumbar

Vi känner till 5 synonymer till försumbar. Ordet försumbar är en synonym till obetydlig och oväsentlig och kan beskrivas som ”som kan försummas; som man inte behöver ta hänsyn till”. Ordet är motsatsen till viktig.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av försumbar samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Alla synonymer till försumbar

 1. negligerbar
 2. negligibel
 3. obetydlig
 4. oviktig
 5. oväsentlig

Vad är motsatsen till försumbar?

 1. viktig
 2. väsentlig
 3. betydande

Vad betyder försumbar?

 1. som kan försummas; som man inte behöver ta hänsyn till

Hur böjs försumbar?

 1. försumbar
 2. försumbara
 3. försumbart

Hur kan ordet försumbar användas?

Det saknas exempel på hur försumbar kan användas.

Hur används ordet försumbar i svenska tidningar?

Exemplen nedan är hämtade från svenska tidningar för att illustrera hur ordet försumbar används i vanlig text.

 1. Det finns alltså ”försumbara risker men betydande vinster” med att vaccinera barn, som Tännsjö uttrycker det.
 2. Det kan dock vara bra att känna till att Mi Note 10 Pro körs på Android 9, även om skillnaderna i funktionalitet tycks vara försumbara.
 3. Hon påpekar att den danska rapporten visst tar hänsyn till nedskräpning, men att man ansåg att effekterna var så försumbara att de inte påverkade resultatet.
 4. Skillnaden mellan de politiska blocken har genom åren i skattepolitik har varit försumbar – om man tittar på den mängd pengar som staten får in.
 5. Debatten ändras, plötsligt är antalet döda försumbart och cancerfallen inte så obehagliga och det hela återgår efter fem år till ett gammalt gräl när kärnkraftsförespåkare tar nya tag.
 6. I det här läget är det rätt försumbart med tanke på alternativet, säger Eva Rosman.
 7. ”Jag är skeptisk till att åldringseffekterna verkligen är försumbara med tanke på att stora strömmar går igenom cellen vid snabbladdning, och det är då som mycket av sidoreaktionerna sker”, skriver han i ett mejl till Ny Teknik.
 8. – Det var ju vällovligt, men den effekten var försumbar vilket gjorde att den så småningom avskaffades, säger Arne Lowden.
 9. Transporterna är dessutom försumbara eftersom tillverkarna ligger inom samma område.
 10. "Marknaden har gått in i detta val genom att prisa in en försumbar sannolikhet för att populistpartierna ska få en dominerande roll i den nya regeringen", skrev Vasileios Gkinoakis på Unicredit i en kommentar enligt Bloomberg News.
 11. Melin skulle i stället kunnat skriva att skillnaden är försumbar.
 12. – Lustgasutsläppen utgör ungefär en tiondel av Sveriges klimatpåverkan och privatpersoners användning utgör en försumbar del.
 13. Men de nya kraven kan lika väl få en försumbar effekt, eller accelerera prisnedgången av psykologiska skäl.
 14. ”Med utgångspunkt från erfarenheter från Nord Stream och slutsatser från dess miljöundersökningar, bedöms även det planerade ledningssystemets miljöpåverkan bli försumbar”, skriver Nord Stream 2.
 15. De vet således att förslaget de inte vill ha genomfört därför inte kommer att genomföras 2019 heller, och de vet framför allt att Vänsterpartiets roll i svensk politik kommer att vara försumbar under nästa mandatperiod.
 16. Vi visade att miljöåtgärder är ekonomiskt försvarbart till försumbara kostnader.
 17. Att studenterna inte kan formulera ett forskningsproblem och saknar kritisk hållning visar på fundamentala intellektuella brister där beroendet av bedömarens ”metodologiska utgångspunkt”, såsom begreppet förstås utanför Malmö högskola, är försumbart.
 18. Nu har Sveriges ansökan gått igenom och det betyder att EU ger landet en hög status och säger att svenska djur har en försumbar risk att bära på sjukdomen.
 19. Lösningen kräver försumbart mer utrymme på djupet, men i gengäld får du en mer omslutande upplevelse och i teorin en mer korrekt bild.
 20. "Skillnaden i batteritid är försumbar", säger Intels ingenjör Brad Saunders till Cnet.


Vad är en synonym och ett motsatsord?

Ordet synonym kommer från de grekiska orden 'syn' (samman) och 'onoma' (namn). En synonym är alltså ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är obetydlig en synonym till försumbar. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser. T.ex. är viktig motsatsen till försumbar.

Du kanske också är intresserad av dessa ord?