försvåra

Synonymer till försvåra

försämra, förvärra, hindra, hämma, underminera

Motsatsord till försvåra

underlätta, förenkla, effektivisera

Vad betyder försvåra?

 1. gör svårare
 2. göra svårare

Exempel på hur försvåra kan användas

 1. höga trottoarkanter försvårar för funktionshindrade att röra sig

Exempel på hur försvåra används i svenska tidningar

 1. – Skälen till att hålla någon anhållen är om det finns en risk för flykt, eller om det på något annat sätt finns en risk att personen ska försvåra utredningen.
 2. Samtidigt innebär pandemin också att återvändandet försvåras.
 3. Missnöjet grundar sig i den ekonomiska krisen, som har lett till valutakollaps, inflation och allmänt försvårade levnadsförhållanden.
 4. De oflexibla avtalen försvårar också för det småskaliga entreprenörskapet, eftersom det kan vara riskfyllt för mindre nystartade företag att binda upp sig i långa hyresavtal.
 5. Detta eftersom man gör bedömningen att det tar för lång tid innan detta överklagande hinner handläggas och eventuellt bifallas, vilket även skulle riskera att försvåra situationen ytterligare.
 6. Den svenska regeringen väljer att inte stänga skolor, eftersom det kan försvåra arbetet att hejda takten på smittspridningen.
 7. Men arbetet har försvårats av att vattenståndet kan variera med upp till tre decimeter under en dag.
 8. Viruset försvårar läget även för volontärerna.
 9. Det skjuts utomhus, spårsäkringen försvåras, vittnen vågar inte prata.
 10. Regeringskansliet ser även över möjligheterna att genom andra åtgärder skärpa kontrollerna för att försvåra fusk.
Källor


Föreslå nya synonymer

Hjälp till att bygga upp ordguruns ordförråd.
Föreslå nya synonymer, motsatsord och definitioner av försvåra

Rapportera fel

Är det något som inte stämmer på den här sidan?
Rapportera fel

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är förvärra en synonym till försvåra. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser. T.ex. är underlätta motsatsen till försvåra.