försvinner

Försvinner är synonymt med går bort och kommer bort och kan beskrivas som ”kommer bort, syns inte till”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av försvinner och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till försvinner

går bort, kommer bort

Motsatsord till försvinner

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till försvinner.

Vad betyder försvinner?

 1. kommer bort, syns inte till

Böjningar av försvinner

 1. försvann
 2. försvanns
 3. försvinn
 4. försvinna
 5. försvinner
 6. försvinners
 7. försvinns
 8. försvunnen
 9. försvunnens
 10. försvunnit
 11. försvunnits

Exempel på hur ordet försvinner kan användas

 1. hennes cykel har försvunnit
 2. han försvann snart i dimman

Exempel på hur ordet försvinner används i svenska tidningar

 1. Därför är en överenskommelse, som skulle kunna leda till att frågan försvinner från dagordningen, inte optimal för dem.
 2. Veckan efter att alla symtomen hade försvunnit gick hon ut och sprang försiktigt.
 3. Eeva Terävä förutspår att personliga arbetsplatser kommer att försvinna och att mötesrummen kommer att bli mindre.
 4. – Nej, jag trodde inte att stödet, vänligheten och värmen som jag har fått under de senaste fyra åren skulle försvinna.
 5. Viruset kommer av allt att döma inte att försvinna, men i stället för en andra smittvåg tror forskarna alltmer på mindre utbrott som förhoppningsvis kan hanteras lokalt.
 6. För smittan kommer inte att försvinna.
 7. För varje krona som försvinner i fördyrade materielprojekt på ubåts– och stridsflygsidan krymper också utrymmet för vad som kan finansieras i övriga delar.
 8. Förbudet mot sammankomster för fler än 50 personer ledde direkt till att kulturlivet stannade och intäkterna försvann.
 9. Slutligen bad han kvinnan att uppge sin CVC–kod, den säkerhetskod som är placerad på baksidan av kontokortet, och strax därefter försvann 10 000 kronor från kvinnans konto.
 10. Brooks försvinner ur bild och sedan hörs ljudet av skott som avlossas.
 11. Wilma Andersson anmäldes försvunnen i november förra året.
 12. – Jag försvann i väg till Stockholm när hon behövde att jag var där.
 13. Vittnen på stranden slog larm efter att han försvunnit ur sikte.
 14. Det verkar som att rädslan för att automatisering ska leda till att jobb försvinner är särskilt stor bland anställda i it–sektorn.
 15. Förlaget gav ut satiriska böcker om det kinesiska ledarskiktet tills fem medarbetare försvann i slutet av 2015.
 16. – Dessutom är det ett faktum att det generellt är låginkomstjobb som har försvunnit i krisen, lågbetalda tjänstejobb, tillägger hon.
 17. Han blev mitt stöd när alla försvann.
 18. Många är oroliga för vad som händer med platsen om flyget försvinner.
 19. Landets premiärminister Scott Morisson har sagt att han vill att merparten av de coronarealterade restriktionerna, enligt en trestegsplan, ska försvinna till juli månad.
 20. Pressen försvinner när jag tänker så, att jag får lägga ut det jag tycker är roligt, men alla kommer inte gilla det.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till försvinner är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är går bort en synonym till försvinner. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.