Synonymer till förtydliga

Vi känner till 11 synonymer till förtydliga. Ordet förtydliga är en synonym till klargöra och klarlägga och kan bland annat beskrivas som ”gör tydligare, förklarar”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av förtydliga samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Alla synonymer till förtydliga

 1. belysa
 2. förklara
 3. klargöra
 4. klarlägga
 5. lyfta fram
 6. precisera
 7. synliggöra
 8. tydliggöra
 9. utveckla
 10. visa
 11. visualisera

Vad är motsatsen till förtydliga?

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till förtydliga.

Vad betyder förtydliga?

 1. gör tydligare, förklarar
 2. göra något tydligare genom att förklara det närmare och mer ingående

Hur böjs förtydliga?

 1. förtydliga
 2. förtydligad
 3. förtydligade
 4. förtydligades
 5. förtydligar
 6. förtydligas
 7. förtydligat
 8. förtydligats

Hur kan ordet förtydliga användas?

Följande exempelmeningar visar hur förtydliga kan användas.

 1. Kan du förtydliga ditt resonemang?

Hur används ordet förtydliga i svenska tidningar?

Exemplen nedan är hämtade från svenska tidningar för att illustrera hur ordet förtydliga används i vanlig text.

 1. Det är ett spel, förtydligar Stefan Ring.
 2. För ett otränat öga förstår Babak Ashti att MMA kan uppfattas som våldsamt, men för att förtydliga sin poäng ytterligare slänger han fram en talande liknelse från den där berömda skjortärmen.
 3. Universitetens samverkansuppdrag (den ”tredje uppgiften”) ska stärkas och förtydligas menar man och föreslår i den forskningsproposition som riksdagen ska debattera den 21 april en ändring i högskolelagen.
 4. – Då kunde kungen ändra och förtydliga stadgarna och lösa upp den här knuten som innebar att ledamöter inte kunde gå ur.
 5. Vänsterpartiet anser att den kris– och katastrofklausul som finns i en del av Region Stockholm behöver förtydligas.
 6. ” I den efterföljande tweeten förtydligar han att vice justitieminister Jeff Rosen kommer att bli tillförordnad i Barrs ställe till den 20 januari då Trump–administrationen är över.
 7. – Vi har hört den oron redan tidigare och förtydligat förslaget, men kanske måste ytterligare klargöranden till, sade Vera Jourová, EU–kommissionär för rättsliga frågor, vid ett seminarium i fredags.
 8. Såväl statsminister Stefan Löfven (S) som socialminister Lena Hallengren (S) förtydligade dock på tisdagens pressträff att undantaget inte längre gäller och att regeringen utgår från att regionerna nu följer gränsen på åtta personer.
 9. Hon tycker att motiveringen är fin men vill förtydliga att det är litteratur och inte plakatkonst, att romanen är skriven med intensitet men att hon inte var rasande när hon skrev den.
 10. I och med att rekommendationerna nu blir samma för alla förtydligas förvisso att yngre måste ta ansvar.
 11. Corona har förtydligat problemen som finns mellan länderna, med helt olika administrativa system på båda sidorna bron.
 12. Under våren har vi därför gjort tillägg i riktlinjerna för ekonomiskt bistånd som förtydligar detta.
 13. Dessutom vill hos förtydliga ansvarsfördelningen för högskoleprovet.
 14. I samband med att den nya lagen började gälla förtydligade också Folkhälsomyndigheten sina föreskrifter till restauranger.
 15. – En vid den stora orgeln, en till höger och en annan till vänster om skeppet, förtydligar han, enligt Le Figaro.
 16. Amazon ansåg att texten var vilseledande och att Ny Teknik skulle ”förtydliga texten på den punkten”.
 17. Hur man ser på hur bemanningen ska ske under denna kris är ytterligare något som behöver förtydligas, säger König Jerlmyr.
 18. Så även diarré, säger Tegmark Wisell och förtydligar att symtomen även förekommer i andra sjukdomar och inte ska ses som en bekräftelse av covid–19.
 19. I yttrandet betonas även att slöjförbudet behöver förtydligas och kompletteras när det gäller omfattning och införande samt att kommunen håller på att ta fram en integrationsplan där slöjförbud i skolan är tänkt att ingå.
 20. Bolaget förtydligade även att Feskekôrka kommer att hålla öppet längre än vad som tidigare sagts, nämligen fram till slutet av sommaren 2020.


Vad är en synonym och ett motsatsord?

Ordet synonym kommer från de grekiska orden 'syn' (samman) och 'onoma' (namn). En synonym är alltså ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är klargöra en synonym till förtydliga. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.

Du kanske också är intresserad av dessa ord?

Ord som börjar på förtydliga