förvalta

Förvalta är synonymt med handha och hantera och kan bland annat beskrivas som ”sköter eller tar hand om någons egendom, administrerar”. Ordet används i uttrycket ”förvaltar sitt pund” som betyder ”tar väl hand om sina tillgångar”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av förvalta och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till förvalta

administrera, förestå, handha, hantera, leda, sköta, ta hand om

Motsatsord till förvalta

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till förvalta.

Vad betyder förvalta?

 1. sköter eller tar hand om någons egendom, administrerar
 2. under längre tid sköta och ta hand om något åt någon annan

Hur används förvalta i uttryck?

 1. förvaltar sitt pund = tar väl hand om sina tillgångar

Böjningar av förvalta

 1. förvalta
 2. förvaltad
 3. förvaltade
 4. förvaltades
 5. förvaltar
 6. förvaltas
 7. förvaltat
 8. förvaltats

Exempel på hur ordet förvalta kan användas

Det saknas exempel.

Exempel på hur ordet förvalta används i svenska tidningar

 1. Vinsten på 1,8 miljarder placerades i Randello Invest, som förvaltar pengarna.
 2. För trots att socialdemokrater är mästare på att gå i opposition mot sig själva, är frågan vad S är när partiet ägnar sig åt att försvara och förvalta i stället för att förädla och förändra.
 3. Sjunde AP–fonden, som i dag förvaltar fonden som är förvalsalternativet, föreslås få fler uppgifter och bilda den myndighet som ska upphandla fonder till fondtorget.
 4. Råmaterialet hämtas från hållbart förvaltade skogar i Kroatien där träet bearbetas lokalt.
 5. Både Maria Sid och Mattias Andersson förvaltar just nu de tidigare teaterchefernas repertoar, deras egna repertoarer träder i kraft först hösten 2021.
 6. Värderingarna har kommit upp för fastighetsbolagen men en premie är motiverad med bakgrund av att bolagsledningarna är skickliga på att förvalta sina bestånd.
 7. Han fick med sig både politiker och Micasa som äger och förvaltar Stockholms stads omsorgsfastigheter.
 8. Jämt fördelat över landet bör man skapa jordbruk där man förvaltar kunskapen att sköta jorden utan tunga maskiner och fossila bränslen.
 9. I början av år 2017 förvaltar Allra pensioner till ett värde av omkring 19 miljarder kronor åt cirka 130.
 10. Det råder delade meningar om hur han har förvaltat det.
 11. – Processen är avslutad, säger Johan Karlsson, marknadschef på fastighetsbolaget Higab som förvaltar byggnaden.
 12. Stycket handlar lika mycket om att drabbas av, som att förvalta, ett utanförskap.
 13. Det känns fantastiskt hedrande att ta över det yttersta ansvaret och att förvalta den här skatten i framtiden, säger han till TT.
 14. Vi har ett fantastiskt arv att förvalta.
 15. Jag visste att Silfverberg skulle nå mig med passningen och då var det bara att försöka förvalta situationen.
 16. Vi vill utreda potentialen för solceller och bevuxna tak på stadens fastigheter såsom skolor och flerbostadshus i allmännyttan, samt vid alla byggnationer där staden förvaltar, agerar byggherre eller upplåter mark.
 17. Bland Sverigefonderna avråder Bratt från storbankernas aktivt förvaltade fonder eftersom de är enorma och därmed sällan avviker så mycket från index.
 18. Vi är satta att förvalta de gemensamma tillgångarna och skatteintäkterna med omdöme och omsorg om både dagens och framtidens göteborgare.
 19. Vi har alla att förvalta den samlade erfarenhet som erbjuds oss av det samhälle vi föds i, att vårda den och föra den vidare.
 20. Watford hade sina lägen, men vi förvaltade våra.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till förvalta är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är handha en synonym till förvalta. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.

Vad kollar andra på just nu?