förvirring

Förvirring är synonymt med härva och sinnesfrånvaro och kan bland annat beskrivas som ”oordning, oreda”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av förvirring och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till förvirring

bryderi, desorientering, dimma, dis, dunkel, förbryllelse, härva, sinnesfrånvaro, töcken

Motsatsord till förvirring

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till förvirring.

Vad betyder förvirring?

 1. oordning, oreda
 2. det att vara förvirrad

Böjningar av förvirring

 1. förvirring
 2. förvirringen
 3. förvirringens
 4. förvirrings

Exempel på hur ordet förvirring kan användas

 1. allmän förvirring uppstod eftersom instruktionerna var oklara

Exempel på hur ordet förvirring används i svenska tidningar

 1. Klubbarna beklagade att förbundet skapat ”förvirring” genom att använda ett begrepp som inte existerar, skrev de i ett uttalande.
 2. Han hävdar att deras mål varit att mörda regeringsföreträdare, utlösa en våldsspiral och skapa kaos och förvirring i syfte att bana väg för en statskupp.
 3. Det nya coronaviruset får efter viss förvirring till sist ett namn.
 4. Sen – den vita röken, förvirringen, och paniken.
 5. På så sätt, menade organisationen, skulle den sex veckor långa förvirring som rått kring virusets namn vara över.
 6. Men det uppstod viss förvirring kring antalet på fredagen, då Kinas hälsodepartement meddelade att vissa dödsfall räknats fler än en gång.
 7. SMHI har bestämt att använda det namn som utfärdats av den danska eller norska vädertjänsten för att undvika förvirring.
 8. Forskare har bett om att sjukdomen ska få ett officiellt namn för att undvika förvirring.
 9. Den snygge socialistens genomskinliga lögner och hopplösa förvirring hindrar inte Sofia från att använda honom för att skaffa sig självrespekt.
 10. I dag är han, Joseph Ratzinger, 92 år men han fortsätter att skriva teologiska texter som publiceras och som skapar förvirring för kyrkans troende om vem det är som bestämmer.
 11. Det är väldigt smidigt men också en källa till ytterligare förvirring.
 12. Det är det som också ”orsakar förvirringen med sammanfattningen och lyssningshistoriken”, lägger de till.
 13. Men den som vill undvika förvirring bör säga tjugohundratjugo.
 14. Förändring leder inte sällan till förvirring.
 15. Komplexiteten har degraderats till förvirring och ensemblens osäkerhet skapar dämpade konflikter.
 16. Det är ett initiativ som kritiserats av socialistpartiet och stora delar av Frente amplio som något vars enda effekt blir att skapa förvirring och ta energi från den viktiga debatten om den nya konstitutionen.
 17. Starka kvartalsrapporter i kombination med handelskonflikten mellan USA och Kina gör att många på aktiemarknaden upplever viss förvirring.
 18. Med hypotermi menas en kroppskärntemperatur under 35 grader och brukar ge symptom av bland annat trötthet, försämrad koordinationsförmåga, förvirring och hallucinationer.
 19. Att vi alla lever i det stora varför, och i förvirringen också kan passa på att njuta.
 20. Att det råder viss förvirring kring när och hur emojier ska användas är paradoxalt, eftersom de skapades för att vara språkförtydligande och undvika missförstånd.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till förvirring är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är härva en synonym till förvirring. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.

Vad kollar andra på just nu?