fatta

Används i vardagligt tal.

Fatta är synonymt med förstå och grabba och kan bland annat beskrivas som ”tar, griper ”. Ordet kan ha flera olika betydelser. Fatta används i uttrycket ”fattar eld” som betyder ”börjar brinna”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av fatta och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till fatta

arrestera, begripa, få grepp om, förstå, grabba, greppa, gripa, haja, inse, koppla, snappa, ta

Motsatsord till fatta

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till fatta.

Vad betyder fatta?

 1. tar, griper 
 2. förstår, begriper
 3. kommer fram till, bestämmer
 4. greppa, ta tag i något
 5. (vard.) förstå, begripa
 6. (reflexivt: fatta sig) uttrycka sig på visst sätt

Hur används fatta i uttryck?

 1. fattar eld = börjar brinna
 2. fattar humör = blir arg

Böjningar av fatta

 1. fatta
 2. fattad
 3. fattade
 4. fattades
 5. fattar
 6. fattas
 7. fattat
 8. fattats

Exempel på hur ordet fatta kan användas

 1. han fattade pennan och började skriva
 2. hon fattade tag om honom så att han inte skulle ramla
 3. Jag fattar inte vad du menar!
 4. efter en lång diskussion var de mogna att fatta beslut
 5. personalen fattade misstankar om mannen och ringde polisen

Exempel på hur ordet fatta används i svenska tidningar

 1. Det är han som leder insatsen och fattar besluten som hans kollegor vilar sig mot.
 2. Han kallar ämnet för tekniskt neutralt eftersom det måste till yttre faktorer för att det ska fatta eld eller orsaka explosioner.
 3. På torsdagseftermiddagen bekräftade Karin Röding att hon ska fatta beslut om att ställa in provet.
 4. Alla ville bestämma och ingen ville fatta ett ordentligt beslut, säger Yusuf Shehadi som arbetade i hamnen fram till att han emigrerade till Kanada i mars.
 5. Beslutet fattades efter att över 700 smittfall inte gått att smittspåra.
 6. – Vårt beslut fattades på flera plan.
 7. UD har fattat beslut om att ändra i den avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som gäller sedan den 14 mars.
 8. Efter förstudien ska ett politiskt beslut fattas utifrån det presenterade resultatet, innan detaljplaner ska läggas fram som det i sin tur ska fattas beslut om.
 9. Att fatta beslut om palliativ vård över telefon, går samtidigt emot Socialstyrelsens riktlinjer – i de allra flesta fall, enligt Lindén.
 10. Det är kammaråklagare Neela Frisell som har fattat beslutet.
 11. När Vincent drog fram en automatpistol ur byxlinningen tvingades polismannen fatta ett ögonblicksbeslut.
 12. – De behöver liksom Socialdemokraterna visa att man vill fatta beslut om en mer restriktiv politik än den som var innan den här tillfälliga lagen, säger Jenny Madestam.
 13. En container innehållande batterier hade fattat eld i Skarvikshamnen i Göteborg.
 14. – Vi kan ju bara spekulera, troligtvis är det kläderna som har fattat eld, säger hon.
 15. Hanna Unell upplever ändå att något fattas.
 16. Exempelvis ser vi att Kina kortsiktigt slår på kolkraftverken, men där har det fattats beslut om att sätta ett tak på kolkraftsutvecklingen.
 17. – Jag har nog inte riktigt fattat att jag är farsa än.
 18. Det var då jag fattade att det var min grej.
 19. Man räddade så mycket inventarier som möjligt och bärgade bort bilar som riskerade att fatta eld.
 20. Beslutet gör att polisen kan flyga över en större del av Göteborg och inte behöver fatta separata beslut om varje enskild situation.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till fatta är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är förstå en synonym till fatta. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.

ordguru är en gratis synonymordbok med fler än 90 000 svenska synonymer.
Kontakta oss.