feodal

Synonymer till feodal

Det saknas synonymer. Föreslå nya synonymer till feodal.

Motsatsord till feodal

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till feodal.

Vad betyder feodal?

  1. som har att göra med feodalism
  2. som kännetecknar feodalism

Exempel på hur feodal används i svenska tidningar

  1. Sverige skulle lämna resterna av de feodala statsstrukturerna (bland annat arvsrätten till kronan) bakom sig.
  2. ”Vår guoqing är alla våra feodala traditioner och vanor.
  3. Han är dessutom konspiratorisk och feodal.
  4. The Last Ninja var grafiken (jo, det kändes verkligen som att man slungades tillbaka till det feodala Japan), musiken (aaah) och den atmosfäriska storyn.
  5. En bastant feodal livsstil upphör.
  6. Västmakterna studerades närgånget och på bara några decennier stöptes landet om från ett feodalt konglomerat till en stark och modern centralstat.
  7. Omvälvningen från en feodal kultur, ett agrart klassamhälle med medeltida rötter som i och med norditalienaren Garibaldis landstigning på ön 1860, leder till enandet av Italien och dekonstruktionen av den gamla ordningen.
Källor


Föreslå nya synonymer

Hjälp till att bygga upp ordguruns ordförråd.
Föreslå nya synonymer, motsatsord och definitioner av feodal

Rapportera fel

Är det något som inte stämmer på den här sidan?
Rapportera fel

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.