feodal

Feodal kan bland annat beskrivas som ”som har att göra med feodalism”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av feodal och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till feodal

Det saknas synonymer. Föreslå nya synonymer till feodal.

Motsatsord till feodal

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till feodal.

Vad betyder feodal?

 1. som har att göra med feodalism
 2. som kännetecknar feodalism

Böjningar av feodal

 1. feodal
 2. feodala
 3. feodale
 4. feodalt

Exempel på hur ordet feodal kan användas

Det saknas exempel.

Exempel på hur ordet feodal används i svenska tidningar

 1. Sverige skulle lämna resterna av de feodala statsstrukturerna (bland annat arvsrätten till kronan) bakom sig.
 2. ”Vår guoqing är alla våra feodala traditioner och vanor.
 3. Han är dessutom konspiratorisk och feodal.
 4. The Last Ninja var grafiken (jo, det kändes verkligen som att man slungades tillbaka till det feodala Japan), musiken (aaah) och den atmosfäriska storyn.
 5. En bastant feodal livsstil upphör.
 6. Västmakterna studerades närgånget och på bara några decennier stöptes landet om från ett feodalt konglomerat till en stark och modern centralstat.
 7. Omvälvningen från en feodal kultur, ett agrart klassamhälle med medeltida rötter som i och med norditalienaren Garibaldis landstigning på ön 1860, leder till enandet av Italien och dekonstruktionen av den gamla ordningen.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till feodal är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.