finna

Finna är synonymt med hitta och lokalisera och kan bland annat beskrivas som ”tycka om, ha viss åsikt angående”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av finna och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till finna

hitta, lokalisera, påträffa, påträffat, upptäcka

Motsatsord till finna

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till finna.

Vad betyder finna?

 1. hitta
 2. tycka om, ha viss åsikt angående
 3. acceptera och anpassa sig till något (oönskvärt)

Böjningar av finna

 1. finn
 2. finna
 3. finnas
 4. finner
 5. funnen
 6. funnit
 7. funnits

Exempel på hur ordet finna kan användas

Det saknas exempel.

Exempel på hur ordet finna används i svenska tidningar

 1. Även om det fortfarande kan finnas en mindre mängd fluor kvar i elektrodernas bindemedel skulle en fluorfri elektrolyt innebära en säkrare tillvaro för brandmän som släcker brinnande elbilar.
 2. Rent statistiskt ska det bara i Sverige finnas upp emot 2 000 personer som har Marfans.
 3. Bland annat har Kalmar län uppgett att det funnits en ökad trängsel utomhus på Ölands stränder.
 4. Efter mordet har några få av sonens vänner – framför allt kvinnor – funnits som ett stöd för familjen i sorgen.
 5. – Det är ett fantasiprojekt men min förhoppning är att det ska finnas vilja att förverkliga detta, eller en bråkdel av det.
 6. Kommer Volvo finnas kvar då?.
 7. Det ska finnas ett tydligt syfte och relevans och vi ska veta hur vi ska arbeta.
 8. Just för uthållighetssporterna verkar det inte längre finnas någon tydlig gräns för när man blir för gammal.
 9. Där glimmar solen blank och trind, där syns blåa Nämdöfjärden, där låter man sina maskrosor finnas och där bränner man sitt brännvin själv och kryddar med johannesört.
 10. – Däremot har man sett att virusrester kan finnas kvar längre i kroppen, i nästan fem veckor.
 11. Ingen annan person ska ha funnits i byggnaden när polisen kom till platsen.
 12. Vissa försäkringsbolag kräver att alla som ska omfattas av försäkringen ska finnas namngivna.
 13. Som längst ska effekten som frigörs finnas tillgänglig för elnätet i 20 minuter.
 14. Samtidigt har man beräknat hur många obekräftade sjukdomsfall som kan ha funnits och gjort jämförelser med Skatteverkets dödsregister.
 15. Det har funnits frågetecken kring om det räcker med antikroppar för att skapa ett skydd mot sjukdomen.
 16. Men det kan också finnas mörkare sidor av myntet.
 17. – Edgetekniken har funnits på konceptnivå ett tag nu och det har diskuterats på konferenser.
 18. Dexametason har funnits på marknaden i över 60 år och är ett billigt och tillgängligt läkemedel.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till finna är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är hitta en synonym till finna. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.