Synonymer till fiske

Fiske kan bland annat beskrivas som ”fångst av fisk”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av fiske samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Alla synonymer till fiske

Det saknas synonymer. Föreslå nya synonymer till fiske.

Vad är motsatsen till fiske?

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till fiske.

Vad betyder fiske?

 1. fångst av fisk
 2. det att fiska
 3. (överfört) det att försöka få tag på något

Hur böjs fiske?

 1. fiske
 2. fisken
 3. fiskena
 4. fiskenas
 5. fiskens
 6. fiskes
 7. fisket
 8. fiskets

Hur kan ordet fiske användas?

Det saknas exempel på hur fiske kan användas.

Hur används ordet fiske i svenska tidningar?

Exemplen nedan är hämtade från svenska tidningar för att illustrera hur ordet fiske används i vanlig text.

 1. Anniken Huitfeldt (AP) får utrikesportföljen, medan fisket går till Bjørnar Skjæran (AP).
 2. Med tanke på den irritation som fortsatt även råder om fisket efter brexit, inte minst från franskt håll, finns farhågor om en allt sämre relation.
 3. Fiskbranschens riksförbund, som företräder företag som tar hand om fisken i land, eller Sveriges fiskares producentorganisation (SFPO) ser inte ljust på läget.
 4. Dessutom är fisket av stor betydelse.
 5. Enligt rapporten kommer temperaturerna runt Medelhavet sannolikt att stiga snabbare än genomsnittet i världen de kommande årtiondena, vilket hotar viktiga näringar som jordbruk, fiske och turism, rapporterar AFP.
 6. Valarna trasslar in sig i linorna och blir antingen fast där eller får sår som infekteras, säger Inger Melander, expert på fiske och marknad hos WWF.
 7. De fem senaste åren har 1 860 arbetsplatsolyckor och sjukdomar inom jordbruk, skogsbruk och fiske anmälts visar statistiken.
 8. Den politiska skiljelinjen står framför allt mellan dem som anser att samebyarna ska styra jakt, fiske och renskötsel – och dem som menar att samebyarna ska ha minskat inflytande och att alla samer ska ha rätt att ta del av jakt och fiske.
 9. I nationalparken är allemansrätten begränsad och trots att ridning, paddling, fiske och cykling är totalförbjudet syns tydliga spår av cykelhjul i vårmjuk mark.
 10. Toppturer med guide, skoterturer och fiske har ökat i popularitet.
 11. Storbritannien lämnade formellt EU den 31 januari i år, men förhandlar nu med Bryssel om vad som ska gälla för handel, fiske och andra samarbeten från och med den 1 januari, då nuvarande övergångsregler löper ut.
 12. Den stora frågan som skiljer parterna gäller bland annat fiske.
 13. Man står ganska långt ifrån varandra i vissa frågor och man bråkar om fisket.
 14. De långdragna förhandlingarna om framtida handel och fiske och andra samarbeten måste snart gå i mål, om allt ska hinna godkännas och träda i kraft innan årsskiftet.
 15. Men olika omständigheter gjorde att fisket i år inte nådde taket.
 16. Nilsson vill dock se ändringar när det gäller vilka områden där fisket stoppas helt under torskens lekperioder, för att inte drabba sillfisket nära land.
 17. Men du är som fisken i vattnet när du spelar vattenpolo, gissar jag? Du känns som ett vattendjur.
 18. Fyndet gjordes i en välbevarad trätunna där benplåtar, en del av fiskens utsida, från den broskiga fisken hittades.
 19. I Sydkinesiska havet handlar det om kontrollen över energiresurser, fiske och den fria sjöfarten.
 20. – Folk kommer förhoppningsvis märka att fisken börjar trivas bättre, och det ger ett bättre fiske.


Vad är en synonym och ett motsatsord?

Ordet synonym kommer från de grekiska orden 'syn' (samman) och 'onoma' (namn). En synonym är alltså ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.